Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

102.24 €
71.57
(~ 139.97 лв )

Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

Представяме Ви YES Ниво 1, инновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието: Български, Английски
102.24 €
71.57
(~ 139.98 лв)

Какво ще научите

Да използвате английски език на базово и основно ниво
Да съставяте и изказвате изречения/въпроси правилно
Да ползвате различните части на речта ефективно
Как да говорите за себе си и Вашите интереси
Как да се представяте и запознавате с други хора в различни ситуации
И още много други (Вижте пълен списък на нивото в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)
Първото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) поставя основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и главните понятия в ученето. 

The first level of the English language learning system presented by Your English Specialist (YES) lays the foundation for your knowledge and skills related to grammar, vocabulary and basic learning concepts.
 

Your English Specialist Ниво 1 съдържа първите два модула от нашата система (Module 01 Novice & 02 Beginner)
Your English Specialist Level 1 contains the first two modules of our system (Novice & Beginner)

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

12 часа и 5 минути

Брой слайдове

132

Тестове

11

задания

10

Брой Файлове за изтегляне

2

Респонсив дизайн

Да

Сертификат

Да

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
1
Module 1 [Novice]
Слайдове: 72

Времетраене: 05:47:27

1
Session 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 19

Времетраене: 01:06:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 01 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 01 Content 00:01:28 -
3 Слайд Session 01 Grammar A 00:06:09 -
4 Слайд Session 01 Visual tip A1 00:02:59 -
5 Слайд Session 01 Visual tip A2 00:07:55 -
6 Слайд Session 01 Grammar B 00:12:08 -
7 Слайд Session 01 Visual tip B1 00:01:52 -
8 Слайд Session 01 Visual tip B2 00:01:35 -
9 Слайд Session 01 Grammar C 00:09:17 -
10 Слайд Session 01 Visual tip C 00:02:17 -
11 Слайд Session 01 Speaking 00:02:11 -
12 Слайд Session 01 Skill 00:02:51 -
13 Слайд Session 01 Skill + Speaking 00:00:10 -
14 Слайд Session 01 Vocabulary 00:03:44 -
15 Слайд Session 01 Writing + References 00:01:26 -
16 Тест Session 01 Test 00:10:00 -
2
Session 02
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:09:34

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
17 Слайд Session 02 Introduction 00:00:10 -
18 Слайд Session 02 Content 00:01:02 -
19 Слайд Session 02 Grammar A 00:08:37 -
20 Слайд Session 02 Visual tip A 00:02:53 -
21 Слайд Session 02 Grammar B 00:11:25 -
22 Слайд Session 02 Visual tip B 00:01:14 -
23 Слайд Session 02 Grammar C 00:18:55 -
24 Слайд Session 02 Visual tip C 00:02:45 -
25 Слайд Session 02 Speaking 00:03:15 -
26 Слайд Session 02 Skill 00:03:30 -
27 Слайд Session 02 Vocabulary 00:04:11 -
28 Слайд Session 02 Writing + References 00:01:23 -
29 Тест Session 02 Test 00:10:00 -
3
Session 03
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:17:54

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
30 Слайд Session 03 Introduction 00:00:10 -
31 Слайд Session 03 Content 00:01:15 -
32 Слайд Session 03 Grammar A 00:08:05 -
33 Слайд Session 03 Visual tip A 00:02:52 -
34 Слайд Session 03 Grammar B 00:08:30 -
35 Слайд Session 03 Visual tip B1 00:02:24 -
36 Слайд Session 03 Visual tip B2 00:07:25 -
37 Слайд Session 03 Visual tip B3 00:06:41 -
38 Слайд Session 03 Grammar C 00:07:21 -
39 Слайд Session 03 Visual tip C 00:03:24 -
40 Слайд Session 03 Speaking 00:04:45 -
41 Слайд Session 03 Visual tip D 00:01:52 -
42 Слайд Session 03 Skill 00:05:19 -
43 Слайд Session 03 Vocabulary 00:05:32 -
44 Слайд Session 03 Writing + References 00:02:03 -
45 Тест Session 03 Test 00:10:00 -
4
Session 04
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:09

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
46 Слайд Session 04 Introduction 00:00:10 -
47 Слайд Session 04 Content 00:01:06 -
48 Слайд Session 04 Grammar A 00:14:32 -
49 Слайд Session 04 Visual tip A1 00:04:53 -
50 Слайд Session 04 Visual tip A2 00:02:42 -
51 Слайд Session 04 Grammar B 00:08:20 -
52 Слайд Session 04 Visual tip B 00:03:22 -
53 Слайд Session 04 Grammar C 00:07:37 -
54 Слайд Session 04 Visual tip C 00:02:24 -
55 Слайд Session 04 Speaking 00:03:30 -
56 Слайд Session 04 Skill 00:02:30 -
57 Слайд Session 04 Vocabulary 00:04:33 -
58 Слайд Session 04 Writing + References 00:01:14 -
59 Тест Session 04 Test 00:10:00 -
5
Revision 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:06:00

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
60 Слайд Revison 01 Introduction 00:03:45 -
61 Слайд Revision 01 Grammar Panel 00:08:36 -
62 Слайд Revision 01 Skills Panel 00:06:28 -
63 Слайд Revision 01 Writing + Vocabulary 00:03:24 -
64 Тест Revision 01 Test 00:20:00 -
65 Слайд BONUS FILE 00:23:35 -
2
Module 2 {Beginner]
Слайдове: 80

Времетраене: 06:02:49

1
Session 05
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:06:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 05 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 05 Content 00:01:11 -
3 Слайд Session 05 Grammar A 00:06:30 -
4 Слайд Session 05 Visual tip A1 00:00:53 -
5 Слайд Session 05 Visual tip A2 00:11:28 -
6 Слайд Session 05 Grammar B 00:07:30 -
7 Слайд Session 05 Visual tip B 00:02:32 -
8 Слайд Session 05 Grammar C 00:08:10 -
9 Слайд Session 05 Visual tip C 00:07:06 -
10 Слайд Session 05 Speaking 00:01:54 -
11 Слайд Session 05 Skill 00:03:30 -
12 Слайд Session 05 Vocabulary 00:04:07 -
13 Слайд Session 05 Writing + References 00:01:13 -
14 Слайд Session 05 BONUS FILE 00:00:10 -
15 Тест Session 05 Test 00:10:00 -
2
Session 06
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:24:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
16 Слайд Session 06 Introduction 00:00:10 -
17 Слайд Session 06 Content 00:01:28 -
18 Слайд Session 06 Grammar A 00:15:15 -
19 Слайд Session 06 Visual tip A1 00:03:02 -
20 Слайд Session 06 Visual tip A2 00:06:26 -
21 Слайд Session 06 Visual tip A3 00:04:53 -
22 Слайд Session 06 Grammar B 00:06:52 -
23 Слайд Session 06 Visual tip B 00:01:20 -
24 Слайд Session 06 Grammar C 00:09:32 -
25 Слайд Session 06 Visual tip C1 00:03:06 -
26 Слайд Session 06 Visual tip C2 00:07:36 -
27 Слайд Session 06 Speaking 00:05:08 -
28 Слайд Session 06 Skill 00:02:45 -
29 Слайд Session 06 Vocabulary 00:05:07 -
30 Слайд Session 06 Writing + References 00:01:09 -
31 Тест Session 06 Test 00:10:00 -
3
Session 07
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:04:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
32 Слайд Session 07 Introduction 00:00:10 -
33 Слайд Session 07 Content 00:01:15 -
34 Слайд Session 07 Grammar A 00:14:34 -
35 Слайд Session 07 Visual tip A 00:00:10 -
36 Слайд Session 07 Grammar B 00:11:32 -
37 Слайд Session 07 Visual tip B1 00:04:07 -
38 Слайд Session 07 Visual tip B2 00:04:08 -
39 Слайд Session 07 Grammar C 00:06:15 -
40 Слайд Session 07 Visual tip C 00:02:03 -
41 Слайд Session 07 Speaking 00:01:44 -
42 Слайд Session 07 Skill 00:02:28 -
43 Слайд Session 07 Vocabulary 00:05:21 -
44 Слайд Session 07 Writing + References 00:00:49 -
45 Тест Session 07 Test 00:10:00 -
4
Session 08
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 26

Времетраене: 01:43:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
46 Слайд Session 08 Introduction 00:00:10 -
47 Слайд Session 08 Content 00:01:06 -
48 Слайд Session 08 Grammar A 00:09:06 -
49 Слайд Session 08 Visual tip A 00:04:30 -
50 Слайд Session 08 Grammar B 00:09:28 -
51 Слайд Session 08 Visual tip B1 00:03:58 -
52 Слайд Session 08 Visual tip B2 00:03:34 -
53 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 1 00:02:57 -
54 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 2 00:02:06 -
55 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 3 00:01:46 -
56 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4A 00:02:57 -
57 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4B 00:02:01 -
58 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 5 00:01:19 -
59 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 6 00:03:16 -
60 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 7 00:03:11 -
61 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 8 00:02:42 -
62 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 9 00:04:10 -
63 Слайд Session 08 Grammar C 00:07:33 -
64 Слайд Session 08 Visual tip C 00:04:34 -
65 Слайд Session 08 Speaking 00:04:48 -
66 Слайд Session 08 Skill 00:02:10 -
67 Слайд Session 08 Visual tip D 00:11:00 -
68 Слайд Session 08 Vocabulary 00:04:14 -
69 Слайд Session 08 Writing + References 00:00:58 -
70 Тест Session 08 Test 00:10:00 -
5
Revision 02
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:18

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
71 Слайд Revision 02 Introduction 00:03:05 -
72 Слайд Revision 02 Grammar Panel 00:07:22 -
73 Слайд Revision 02 Skills Panel 00:08:11 -
74 Слайд Revision 02 Writing + Vocabulary 00:04:29 -
75 Тест Revision 02 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 1 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Готови ли сте да (пре)откриете английски език по един изцяло нов и удобен начин?
Are you ready to (re)discover the English language in a completely new and convenient way?

В първото ниво от нашата система ще работим над началните два модула (Novice & Beginner), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете своето изцяло ново преживяване на учене и ползване на английски език в ежедневието и живота си! 

In the first level of our system we are going to work on the initial two modules (Novice & Beginner), where you will find everything you need to start your completely new experience of learning and using English in your daily life! 

Първи модул (Novice) започва от най-малките частици: Буквите, Звуците и Числата ще стигнем до базовите видове въпроси, посоки на света и умения, като това да се представяте, говорите за себе си и казвате датата и часa! Как да се изразявате в различни ситуации и да общувате правилно.

The first module (Novice) starts with the smallest particles: Letters, Sounds and Numbers and we will get to the basic types of questions, directions of the world and skills, such as introducing as well as speaking about yourself and saying the date and time! How to express yourself in various situations and communicate properly.

Във втори модул (Beginner) ще се запознаете с главните части на речта и изречението (включително техните типични своиства и параметри), как се формират, спрягат и ползват ефективно! Ще учите какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се ползват в основните видове словореди, ще научим и първото си глаголно време!

In the second module (Beginner) you will get acquainted with the main parts of speech and the sentence (their typical properties and parameters), how they are formed, conjugated and used effectively! You are going to learn what auxiliary and modal verbs are, what prepositions and pronouns are used in the basic types of word orders, we will also learn about our first verb tense too!

Ниво 1 от системата изгражда едни силни и здрави основи на Вашите познания за английския език. Всички главни компоненти са включени в него, а върху добра основа можем да изградим всичко останало!

Level 1 of our system creates a strong foundation of your English language knowledge. All the main components are integrated in it, and when we have a good base we are able to build everything else on it! 

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!
For a complete A-Z list of all the level components have a look in the gallery!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Suitable for:
Learning and acquiring knowledge
Revision & practice
Maintenance and development of skills

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка! Той позволява изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!

Mode:
This is an autonomous course for self-study! It allows for a completele independent and automatic processing with all panels, recordings, tasks and tests. You can rewatch the slides as many times as you wish and the trainings remains open after completion. In case you need counseling you are able to order 60-minute consultations with exclusive conditions and pricing!

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 13
 • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе