Your English Specialist - Ниво 1 (С подкрепа от преподавателя)

129.60 €
86.40
(~ 168.98 лв )

Your English Specialist - Ниво 1 (С подкрепа от преподавателя)

Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието: Български, Английски
129.60 €
86.40
(~ 168.98 лв)

Какво ще научите

Да използвате английски език на базово и основно ниво
Да съставяте и изказвате изречения/въпроси правилно
Да ползвате различните части на речта ефективно
Как да говорите за себе си и Вашите интереси
Как да се представяте и запознавате с други хора в различни ситуации
И още много други (Вижте пълен списък на нивото в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (С подкрепа от преподавателя)

Първото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) поставя основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и главните понятия в ученето. 

Your English Specialist Ниво 1 съдържа първите два модула от нашата система (Модул 01 Novice и 02 Beginner). Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

(С 90 дни подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси за материала!)

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

3 месеца

Времетраене

12 часа и 5 минути

Брой слайдове

132

Тестове

11

задания

10

брой файлове за изтегляне

2

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

свободни 19 от 60 | минимално 5
1
Module 1 [Novice]
Слайдове: 72

Времетраене: 05:47:27

1
Session 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 19

Времетраене: 01:06:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 01 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 01 Content 00:01:28 -
3 Слайд Session 01 Grammar A 00:06:09 -
4 Слайд Session 01 Visual tip A1 00:02:59 -
5 Слайд Session 01 Visual tip A2 00:07:55 -
6 Слайд Session 01 Grammar B 00:12:08 -
7 Слайд Session 01 Visual tip B1 00:01:52 -
8 Слайд Session 01 Visual tip B2 00:01:35 -
9 Слайд Session 01 Grammar C 00:09:17 -
10 Слайд Session 01 Visual tip C 00:02:17 -
11 Слайд Session 01 Speaking 00:02:11 -
12 Слайд Session 01 Skill 00:02:51 -
13 Слайд Session 01 Skill + Speaking 00:00:10 -
14 Слайд Session 01 Vocabulary 00:03:44 -
15 Слайд Session 01 Writing + References 00:01:26 -
16 Задание My personal information 00:00:10 -
17 Тест Session 01 Test 00:10:00 -
2
Session 02
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:09:34

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
18 Слайд Session 02 Introduction 00:00:10 -
19 Слайд Session 02 Content 00:01:02 -
20 Слайд Session 02 Grammar A 00:08:37 -
21 Слайд Session 02 Visual tip A 00:02:53 -
22 Слайд Session 02 Grammar B 00:11:25 -
23 Слайд Session 02 Visual tip B 00:01:14 -
24 Слайд Session 02 Grammar C 00:18:55 -
25 Слайд Session 02 Visual tip C 00:02:45 -
26 Слайд Session 02 Speaking 00:03:15 -
27 Слайд Session 02 Skill 00:03:30 -
28 Слайд Session 02 Vocabulary 00:04:11 -
29 Слайд Session 02 Writing + References 00:01:23 -
30 Задание Personal description in a paragraph 00:00:10 -
31 Тест Session 02 Test 00:10:00 -
3
Session 03
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:17:54

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
32 Слайд Session 03 Introduction 00:00:10 -
33 Слайд Session 03 Content 00:01:15 -
34 Слайд Session 03 Grammar A 00:08:05 -
35 Слайд Session 03 Visual tip A 00:02:52 -
36 Слайд Session 03 Grammar B 00:08:30 -
37 Слайд Session 03 Visual tip B1 00:02:24 -
38 Слайд Session 03 Visual tip B2 00:07:25 -
39 Слайд Session 03 Visual tip B3 00:06:41 -
40 Слайд Session 03 Grammar C 00:07:21 -
41 Слайд Session 03 Visual tip C 00:03:24 -
42 Слайд Session 03 Speaking 00:04:45 -
43 Слайд Session 03 Visual tip D 00:01:52 -
44 Слайд Session 03 Skill 00:05:19 -
45 Слайд Session 03 Vocabulary 00:05:32 -
46 Слайд Session 03 Writing + References 00:02:03 -
47 Задание Write about your country 00:00:10 -
48 Тест Session 03 Test 00:10:00 -
4
Session 04
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:09

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
49 Слайд Session 04 Introduction 00:00:10 -
50 Слайд Session 04 Content 00:01:06 -
51 Слайд Session 04 Grammar A 00:14:32 -
52 Слайд Session 04 Visual tip A1 00:04:53 -
53 Слайд Session 04 Visual tip A2 00:02:42 -
54 Слайд Session 04 Grammar B 00:08:20 -
55 Слайд Session 04 Visual tip B 00:03:22 -
56 Слайд Session 04 Grammar C 00:07:37 -
57 Слайд Session 04 Visual tip C 00:02:24 -
58 Слайд Session 04 Speaking 00:03:30 -
59 Слайд Session 04 Skill 00:02:30 -
60 Слайд Session 04 Vocabulary 00:04:33 -
61 Слайд Session 04 Writing + References 00:01:14 -
62 Задание 10 Questions & Answers from each type 00:00:10 -
63 Тест Session 04 Test 00:10:00 -
5
Revision 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:06:00

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
64 Слайд Revison 01 Introduction 00:03:45 -
65 Слайд Revision 01 Grammar Panel 00:08:36 -
66 Слайд Revision 01 Skills Panel 00:06:28 -
67 Слайд Revision 01 Writing + Vocabulary 00:03:24 -
68 Задание Favourite landmark 00:00:10 -
69 Тест Revision 01 Test 00:20:00 -
70 Слайд BONUS FILE 00:23:35 -
2
Module 2 {Beginner]
Слайдове: 80

Времетраене: 06:02:49

1
Session 05
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:06:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 05 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 05 Content 00:01:11 -
3 Слайд Session 05 Grammar A 00:06:30 -
4 Слайд Session 05 Visual tip A1 00:00:53 -
5 Слайд Session 05 Visual tip A2 00:11:28 -
6 Слайд Session 05 Grammar B 00:07:30 -
7 Слайд Session 05 Visual tip B 00:02:32 -
8 Слайд Session 05 Grammar C 00:08:10 -
9 Слайд Session 05 Visual tip C 00:07:06 -
10 Слайд Session 05 Speaking 00:01:54 -
11 Слайд Session 05 Skill 00:03:30 -
12 Слайд Session 05 Vocabulary 00:04:07 -
13 Слайд Session 05 Writing + References 00:01:13 -
14 Слайд Session 05 BONUS FILE 00:00:10 -
15 Задание Daily routine 00:00:10 -
16 Тест Session 05 Test 00:10:00 -
2
Session 06
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:24:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
17 Слайд Session 06 Introduction 00:00:10 -
18 Слайд Session 06 Content 00:01:28 -
19 Слайд Session 06 Grammar A 00:15:15 -
20 Слайд Session 06 Visual tip A1 00:03:02 -
21 Слайд Session 06 Visual tip A2 00:06:26 -
22 Слайд Session 06 Visual tip A3 00:04:53 -
23 Слайд Session 06 Grammar B 00:06:52 -
24 Слайд Session 06 Visual tip B 00:01:20 -
25 Слайд Session 06 Grammar C 00:09:32 -
26 Слайд Session 06 Visual tip C1 00:03:06 -
27 Слайд Session 06 Visual tip C2 00:07:36 -
28 Слайд Session 06 Speaking 00:05:08 -
29 Слайд Session 06 Skill 00:02:45 -
30 Слайд Session 06 Vocabulary 00:05:07 -
31 Слайд Session 06 Writing + References 00:01:09 -
32 Задание My 3 objects 00:00:10 -
33 Тест Session 06 Test 00:10:00 -
3
Session 07
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:04:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
34 Слайд Session 07 Introduction 00:00:10 -
35 Слайд Session 07 Content 00:01:15 -
36 Слайд Session 07 Grammar A 00:14:34 -
37 Слайд Session 07 Visual tip A 00:00:10 -
38 Слайд Session 07 Grammar B 00:11:32 -
39 Слайд Session 07 Visual tip B1 00:04:07 -
40 Слайд Session 07 Visual tip B2 00:04:08 -
41 Слайд Session 07 Grammar C 00:06:15 -
42 Слайд Session 07 Visual tip C 00:02:03 -
43 Слайд Session 07 Speaking 00:01:44 -
44 Слайд Session 07 Skill 00:02:28 -
45 Слайд Session 07 Vocabulary 00:05:21 -
46 Слайд Session 07 Writing + References 00:00:49 -
47 Задание Describe your appearence 00:00:10 -
48 Тест Session 07 Test 00:10:00 -
4
Session 08
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 26

Времетраене: 01:43:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
49 Слайд Session 08 Introduction 00:00:10 -
50 Слайд Session 08 Content 00:01:06 -
51 Слайд Session 08 Grammar A 00:09:06 -
52 Слайд Session 08 Visual tip A 00:04:30 -
53 Слайд Session 08 Grammar B 00:09:28 -
54 Слайд Session 08 Visual tip B1 00:03:58 -
55 Слайд Session 08 Visual tip B2 00:03:34 -
56 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 1 00:02:57 -
57 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 2 00:02:06 -
58 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 3 00:01:46 -
59 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4A 00:02:57 -
60 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4B 00:02:01 -
61 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 5 00:01:19 -
62 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 6 00:03:16 -
63 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 7 00:03:11 -
64 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 8 00:02:42 -
65 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 9 00:04:10 -
66 Слайд Session 08 Grammar C 00:07:33 -
67 Слайд Session 08 Visual tip C 00:04:34 -
68 Слайд Session 08 Speaking 00:04:48 -
69 Слайд Session 08 Skill 00:02:10 -
70 Слайд Session 08 Visual tip D 00:11:00 -
71 Слайд Session 08 Vocabulary 00:04:14 -
72 Слайд Session 08 Writing + References 00:00:58 -
73 Задание 3 people in my life 00:00:10 -
74 Тест Session 08 Test 00:10:00 -
5
Revision 02
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:18

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
75 Слайд Revision 02 Introduction 00:03:05 -
76 Слайд Revision 02 Grammar Panel 00:07:22 -
77 Слайд Revision 02 Skills Panel 00:08:11 -
78 Слайд Revision 02 Writing + Vocabulary 00:04:29 -
79 Задание My family tree 00:00:10 -
80 Тест Revision 02 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 1 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (С подкрепа от преподавателя)

Искате ли да започнете/възобновите своето обучение по английски език чрез иновативен метод? Изпитвате затруднения или забелязвате пропуски в главни структури? Уверени ли сте в способностите си?


В първото ниво от нашата система ще работим над началните два модула (Novice & Beginner), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете наистина да ползвате английски език ефективно в ежедневието си.

Първи модул (Novice) започва от най-малките частици: буквите, звуците и числата, но ще премине и през базовите видове въпроси, посоки на света и начални умения, като това да се представяте, запознавате с други хора и говорите за себе си, Ще учите и как да казвате правилно година/месец/дата/час! Как цялостно да се изразявате в различни ситуации и да общувате на базово ниво.

Във втори модул (Beginner) ще се запознаете с главните части на речта и изречението (включително техните типични своиства и параметри), как се формират, спрягат и ползват! Ще учите също какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се ползват в основните видове словореди, ще вземем и първото си глаголно време.

Ниво 1 от системата полага едни здрави основи на Вашите познания по английски език. Всички необходими компоненти за едно успешно начало са включени, а върху добра основа можем много по-лесно да изградим всичко останало. Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 90 дни! Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията, а също така и право на две предварително уговорени и целеви консултации по 60 минути  (при необходимост всяка следващата ще е с преференциални условия и ценообразуване). След изтичането на включената подкрепа от преподавател курса остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! 

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Self-Paced course / Supported (Starter/Elementary А1)
(Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Self-Paced course / Supported (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Self-Paced course / Supported (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Self-Paced course / Supported (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Self-Paced course / Supported (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Self-Paced course / Supported (Proficiency C2) (Завършващи)

YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​
YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 19
 • обучаеми54

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

гергана караибрахимова

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

безименен снимконямов

преди 6 месеца

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе