Your English Specialist - Ниво 4 (С подкрепа от преподавателя)

144.00 €
100.80
(~ 197.15 лв )

Your English Specialist - Ниво 4 (С подкрепа от преподавателя)

YES Level 4, нашият курс за средно-напреднали учащи, който ще надгради Вашите знания и умения по английски език!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието: Български, Английски
144.00 €
100.80
(~ 197.15 лв)

Какво ще научите

Да използвате пряка и преразказна реч
Да изразявате наблюдения и правите заключения
Да говорите за образование и забавление
Да ползвате още по-широк набор от времена
Да разграничавате деятелен от страдателен залог
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Level 4 / Ниво 4

Четвърто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  продължава с обогатяването на знанията и уменията от първите три нива и Ви предлага още по-широк набор от теми, полезни умения и важни граматични компоненти.
The fourth level of the English language learning system presented by Your English Specialist (YES) continues to enrich the knowledge and skills of the first three levels and offers you an even wider range of topics, useful skills and important grammatical components.
 

Your English Specialist Ниво 4 съдържа четвъртите два модула от нашата система (Advancer & Doer)
Your English Specialist Level 4 contains the fourth two modules of our system (Advancer & Doer)
 

(С 90 дни подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси за материала!)
(With 90-day support by the teacher and the ability to ask direct questions about the material!)

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

3 месеца

Времетраене

8 часа и 8 минути

Брой слайдове

114

Тестове

11

задания

10

Брой Файлове за изтегляне

4

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
1
Module 7 [Advancer]
Слайдове: 72

Времетраене: 03:54:06

1
Session 25
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 18

Времетраене: 00:48:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 25 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 25 Content 00:01:07 -
3 Слайд Session 25 Grammar A 00:06:09 -
4 Слайд Session 25 Visual tip A1 00:03:57 -
5 Слайд Session 25 Visual tip А2 00:05:09 -
6 Слайд Session 25 Grammar B 00:03:30 -
7 Слайд Session 25 Visual tip B 00:01:13 -
8 Слайд Session 25 Grammar C 00:04:42 -
9 Слайд Session 25 Visual tip C 00:01:13 -
10 Слайд Session 25 Speaking 00:02:35 -
11 Слайд Session 25 Skill 00:02:17 -
12 Слайд Session 25 Skill + Speaking 00:01:00 -
13 Слайд Session 25 Vocabulary 00:03:35 -
14 Слайд Session 25 Writing + References 00:01:09 -
15 Тест Session 25 Test 00:10:00 -
2
Session 26
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 19

Времетраене: 00:54:14

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
16 Слайд Session 26 Introduction 00:00:10 -
17 Слайд Session 26 Content 00:01:00 -
18 Слайд Session 26 Grammar A 00:04:12 -
19 Слайд Session 26 Visual tip A1 00:01:00 -
20 Слайд Session 26 Visual tip A2 00:00:45 -
21 Слайд Session 26 Visual tip A3 00:01:37 -
22 Слайд Session 26 Visual tip A4 00:01:19 -
23 Слайд Session 26 Visual tip A5 00:01:14 -
24 Слайд Session 26 Visual tip A6 00:04:37 -
25 Слайд Session 26 Grammar B 00:03:29 -
26 Слайд Session 26 Visual tip B 00:10:08 -
27 Слайд Session 26 Grammar C 00:03:21 -
28 Слайд Session 26 Visual tip C 00:01:00 -
29 Слайд Session 26 Speaking 00:03:14 -
30 Слайд Session 26 Skill 00:02:19 -
31 Слайд Session 26 Vocabulary 00:03:34 -
32 Слайд Session 26 Writing + References 00:01:00 -
33 Тест Session 26 Test 00:10:00 -
3
Session 27
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:07

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
34 Слайд Session 27 Introduction 00:00:10 -
35 Слайд Session 27 Content 00:01:00 -
36 Слайд Session 27 Grammar A 00:05:55 -
37 Слайд Session 27 Visual tip A 00:04:26 -
38 Слайд Session 27 Grammar B 00:03:55 -
39 Слайд Session 27 Visual tip B 00:01:58 -
40 Слайд Session 27 Grammar C 00:04:08 -
41 Слайд Session 27 Visual tip C 00:01:17 -
42 Слайд Session 27 Speaking 00:03:55 -
43 Слайд Session 27 Skill 00:02:09 -
44 Слайд Session 27 Vocabulary 00:04:01 -
45 Слайд Session 27 Writing + References 00:01:00 -
46 Тест Session 27 Test 00:10:00 -
4
Session 28
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:29

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
47 Слайд Session 28 Introduction 00:00:10 -
48 Слайд Session 28 Content 00:01:00 -
49 Слайд Session 28 Grammar A 00:05:16 -
50 Слайд Session 28 Visual tip A 00:01:28 -
51 Слайд Session 28 Grammar B 00:05:02 -
52 Слайд Session 28 Visual tip B 00:02:44 -
53 Слайд Session 28 Grammar C 00:04:19 -
54 Слайд Session 28 Visual tip C 00:01:54 -
55 Слайд Session 28 Speaking 00:05:04 -
56 Слайд Session 28 Skill 00:01:52 -
57 Слайд Session 28 Vocabulary 00:04:26 -
58 Слайд Session 28 Writing + References 00:01:00 -
59 Тест Session 28 Test 00:10:00 -
5
Revision 07
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 7

Времетраене: 00:42:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
60 Слайд Revison 07 Introduction 00:01:44 -
61 Слайд Revision 07 Grammar Panel 00:08:49 -
62 Слайд Revision 07 Skills Panel 00:05:58 -
63 Слайд Revision 07 Writing + Vocabulary 00:04:15 -
64 Слайд Revision 07 BONUS Slide 00:01:55 -
65 Тест Revision 07 Test 00:20:00 -
2
Module 8 [Doer]
Слайдове: 62

Времетраене: 03:59:19

1
Session 29
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:45:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 29 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 29 Content 00:01:02 -
3 Слайд Session 29 Grammar A 00:04:09 -
4 Слайд Session 29 Grammar B 00:06:07 -
5 Слайд Session 29 Visual tip A1+B1 00:01:56 -
6 Слайд Session 29 Visual tip A2+B2 00:02:41 -
7 Слайд Session 29 Grammar C 00:06:56 -
8 Слайд Session 29 Speaking 00:04:31 -
9 Слайд Session 29 Skill 00:02:29 -
10 Слайд Session 29 Vocabulary 00:04:15 -
11 Слайд Session 29 Writing + References 00:01:20 -
12 Тест Session 29 Test 00:10:00 -
2
Session 30
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:59:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
13 Слайд Session 30 Introduction 00:00:10 -
14 Слайд Session 30 Content 00:01:11 -
15 Слайд Session 30 Grammar A 00:05:43 -
16 Слайд Session 30 Visual tip A 00:04:10 -
17 Слайд Session 30 Grammar B 00:04:48 -
18 Слайд Session 30 Visual tip B 00:01:15 -
19 Слайд Session 30 Grammar C 00:04:35 -
20 Слайд Session 30 Visual tip C 00:02:01 -
21 Слайд Session 30 Annex 00:13:26 -
22 Слайд Session 30 Speaking 00:03:46 -
23 Слайд Session 30 Skill 00:02:40 -
24 Слайд Session 30 Vocabulary 00:04:45 -
25 Слайд Session 30 Writing + References 00:01:00 -
26 Тест Session 30 Test 00:10:00 -
3
Session 31
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:23

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
27 Слайд Session 31 Introduction 00:00:10 -
28 Слайд Session 31 Content 00:01:21 -
29 Слайд Session 31 Grammar A 00:04:44 -
30 Слайд Session 31 Visual tip A 00:02:09 -
31 Слайд Session 31 Grammar B 00:05:55 -
32 Слайд Session 31 Visual tip B 00:00:10 -
33 Слайд Session 31 Grammar C 00:06:15 -
34 Слайд Session 31 Visual tip C 00:01:54 -
35 Слайд Session 31 Speaking 00:03:33 -
36 Слайд Session 31 Skill 00:02:40 -
37 Слайд Session 31 Vocabulary 00:04:01 -
38 Слайд Session 31 Writing + References 00:01:18 -
39 Тест Session 31 Test 00:10:00 -
4
Session 32
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:53:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
40 Слайд Session 32 Introduction 00:00:10 -
41 Слайд Session 32 Content 00:01:02 -
42 Слайд Session 32 Grammar A 00:03:48 -
43 Слайд Session 32 Visual tip A 00:08:56 -
44 Слайд Session 32 Grammar B 00:04:15 -
45 Слайд Session 32 Visual tip B 00:01:40 -
46 Слайд Session 32 Grammar C 00:04:07 -
47 Слайд Session 32 Visual tip C 00:08:08 -
48 Слайд Session 32 Speaking 00:03:41 -
49 Слайд Session 32 Skill 00:02:08 -
50 Слайд Session 32 Vocabulary 00:04:08 -
51 Слайд Session 32 Writing + References 00:01:04 -
52 Тест Session 32 Test 00:10:00 -
5
Revision 08
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:35:57

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
53 Слайд Revision 08 Introduction 00:02:05 -
54 Слайд Revision 08 Grammar Panel 00:05:46 -
55 Слайд Revision 08 Skills Panel 00:05:32 -
56 Слайд Revision 08 Writing + Vocabulary 00:02:23 -
57 Тест Revision 08 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 4 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Искате ли да имате повече от важните умения и знания по английски език?
Want to have more of the important English skills and knowledge?

Във четвърто ниво от нашата система пак имаме на разположение два модула (Advancer & Doer), където ще намерите нужната информация, за да развиете способностите си при правилно ползване на английски език в живота си!

In the fourth level of our system we again have two modules (Advancer & Doer), where you are going to find the necessary information to develop your abilities about the proper use of English in your life!

В модул седем (Advancer) имаме работа с фразовите глаголи, разграничаването между страдателен и деятелен залог, а също и следващите две условни наклонения! Ще представим информация за някои от най-важните групи модални глаголи и местоимения. Ще обсъждаме забавления, спорт, престъпност и медия и как да изразяваме наблюдения, заключения и предпочитания. Време с което ще се занимаем е Минало Перфектно.

In module seven (Advancer) we are going to deal with phrasal verbs, the distinction between  passive and  active voice and also the next two conditional structures We will present information about some of the most important groups of modal verbs and pronouns. We shall discuss entertainment, sports, crime and the media and how to express deductions, conclusions and preferences. A tense that would be getting attention is Past Perfect.

Във модул осем (Doer) ще разграничим пряка и преразказна реч, ще добием умения да преразказваме и цитираме, да изразяваме обхвати и пропорции. Ще обсъждаме инфраструктура, образование, литература, новини и настоящи събития. Ще се запознаем и с останалите продължителни времена и техните комбинации с други структури. 

In module eight (Doer) we would distinguish between direct and indirect speech, we will gain the skills to retell and quote, to express ranges and proportions. We will discuss infrastructure, education, literature, news and current events. We will get you familiar with the other Continuous tenses and their combinations with other structures.

Ниво 4 от системата представя по-комплексни и детайлни похвати за ефективното справяне в личното общуване, изразяване и ни подготвя за високите нива, където се очаква да имате пълноценни познания и всичката необходима информация, за да постигнете истински успех в начинанията си свързани с английски език.

Level 4 of the system presents more complex and detailed techniques for your effective coping in personal communication, expression and prepares you for the higher levels, where you are expected to have effective knowledge and all the necessary information to achieve real success in your endeavors related to English.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!
For a complete A-Z list of all the level components have a look in the gallery!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Suitable for:
Learning and acquiring knowledge
Revision & practice
Maintenance and development of skills

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 90 дни! Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията, а също така и право на две предварително уговорени и целеви консултации по 45 минути проведени по телефон/онлайн (при необходимост всяка следващата ще е с преференциални условия и ценообразуване). След изтичането на включената подкрепа от преподавател курса остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! 

Mode:
This is a supported by the teacher course for the period of 90 days! This gives learners the opportunity to ask the teacher an unlimited number of written questions directly in the trainings, as well as the right to two arranged for 45-minute target consultations over the phone/online (if necessary each next consultation would be with exclusive conditions and pricing). After the 90-day support period expires the course remains fully accessible in autonomous mode!

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 13
 • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе