курс
337.97 лв
253.48 лв
С преподавател 3 месеца
Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!
  • 10 теми
  • 104 слайда
  • 09:31 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
211.23 лв
166.17 лв
Самостоятелно обучение
Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!
  • 10 теми
  • 104 слайда
  • 09:31 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
39.10 лв
25.35 лв
С преподавател 1 месеца
Инструмент с практична цел за ефективно съставяне на въпроси, отговори и техните правилни словореди.
  • 22 слайда
  • 03:25 часа
  • Български
  • Английски

курс
337.97 лв
253.48 лв
С преподавател 3 месеца
Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 109 слайда
  • 08:17 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
211.23 лв
166.17 лв
Самостоятелно обучение
Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 109 слайда
  • 08:17 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
39.10 лв
25.35 лв
С преподавател 1 месеца
Времевата система на английски език обяснена в пособие, което ще Ви помогне да разберете и ползвате времената правилно!
  • 5 теми
  • 40 слайда
  • 04:21 часа
  • 17 теста
  • Български
  • Английски

курс
281.64 лв
197.15 лв
С преподавател 3 месеца
Представяме Ви YES Level 4, курс за средно напреднали, който ще надгради досегашни знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 117 слайда
  • 08:06 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
183.07 лв
138.00 лв
Самостоятелно обучение
Представяме Ви YES Level 4, курс за средно напреднали, който ще надгради досегашни знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 117 слайда
  • 08:06 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
189.17 лв
Самостоятелно обучение
Практическо ръководство за преки ръководители
  • 5 теми
  • 40 слайда
  • 07:30 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
281.64 лв
197.15 лв
С преподавател 3 месеца
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
183.07 лв
138.00 лв
Самостоятелно обучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
299.01 лв
199.96 лв
С преподавател по график 21.09.21 - 21.11.21
Основен курс за автори на онлайн обучения. Трето издание 2021
  • 10 теми
  • 90 слайда
  • 32:00 часа
  • 1 теста
  • 4 задания
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
19.71 лв
13.80 лв
С преподавател 1 месеца
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
19.71 лв
13.80 лв
С преподавател 1 месеца
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
19.71 лв
13.80 лв
С преподавател 1 месеца
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

Горе