курс
Цена: 59.99 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Преди да отсъдите: стъпка по стъпка през процеса за вземане на значително решение с примери и материали за изтегляне
  • 20 слайда
  • 01:30 часа
  • Български

курс
Цена: 29.67 лв
С преподавател по график 01.09.2023 - 30.09.2023
Кратко практическо ръководство за хора, работещи всеки ден с банкноти и монети в левове и в евро – 2023/2024 г.
  • 23 слайда
  • 00:56 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 11.99 лв
Самообучение
Колело на възможните - анализ на бъдещи последствия от промяната
  • 6 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 30.00 лв
Самообучение
Как да защитите и запазите поверителността, цялостността и наличността на информацията – практически курс за потребители
  • 23 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 49.97 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Как да ръководите успешно отдалечени екипи - практически указания за създаване, управление и развитие на успешни екипи.
  • 7 теми
  • 41 слайда
  • 03:30 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
29.30 лв
14.65 лв
Самообучение
Справедливостта в организацията – защо е важна, доколко е възможна и как може да се постигне?
  • 25 слайда
  • 00:45 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 9.84 лв
Самообучение
Увеличете своята сила при водене на преговори чрез разработване на Най-добра Алтернатива на Договореното Споразумение
  • 12 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 19.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Вторият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задания по английски език за напредващи учащи!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:09 часа
  • Български

курс
Цена: 19.99 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Първият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задачи по английски език за стартиращи учащи!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:09 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена: 174.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!
  • 10 теми
  • 104 слайда
  • 09:31 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 140.00 лв
Самообучение
Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!
  • 10 теми
  • 104 слайда
  • 09:31 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 39.98 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Инструмент с практична цел за ефективно съставяне на въпроси, отговори и техните правилни словореди.
  • 22 слайда
  • 03:25 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена: 174.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 109 слайда
  • 08:17 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 140.00 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 109 слайда
  • 08:17 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 39.98 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Времевата система на английски език обяснена в пособие, което ще Ви помогне да разберете и ползвате времената правилно!
  • 5 теми
  • 40 слайда
  • 04:21 часа
  • 17 теста
  • Български
  • Английски

Горе
contipso