курс
Цена: 9.15 лв
Самообучение
Основните елементи на критичното мислене. Усъвършенствайте своя рационализъм, основан на аргументи.
  • 1 слайда
  • 00:03 часа
  • Български

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Придобийте най-критичните умения, които всеки ръководител на екип трябва да знае, за да мотивира своите хора и себе си.
  • 18 слайда
  • 01:45 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Коучинг и менторинг за непрофесионалисти. Основи на наставничеството с цел професионално израстване на работното място.
  • 16 слайда
  • 01:30 часа
  • Български

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Развитие на техники за подобряване на емоционалната интелигентност на работното място.
  • 21 слайда
  • 01:20 часа
  • Български

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Петият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 комплексни задания по английски език!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:08 часа
  • Български

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Четвъртият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 по-трудни задания по английски език!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:09 часа
  • Български

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Третият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задания по английски език за напреднали учащи!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:12 часа
  • Български

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Вторият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задания по английски език за напредващи учащи!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:09 часа
  • Български

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Първият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задачи по английски език за стартиращи учащи!
  • 6 теми
  • 44 слайда
  • 01:09 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена: 59.99 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Преди да отсъдите: стъпка по стъпка през процеса за вземане на решение с примери и материали за изтегляне
  • 20 слайда
  • 01:30 часа
  • Български

курс
Цена: 29.67 лв
С преподавател по график 23.02.2024 - 23.03.2024
Кратко практическо ръководство за хора, работещи всеки ден с банкноти и монети в левове и в евро – 2024 г.
  • 23 слайда
  • 00:18 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 11.99 лв
Самообучение
Колело на възможните - анализ на бъдещи последствия от промяната
  • 6 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 30.00 лв
Самообучение
Как да защитите и запазите поверителността, цялостността и наличността на информацията – практически курс за потребители
  • 23 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 49.97 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Онлайн Курс за Управление на Виртуални Екипи: Вашият Път към Успеха
  • 7 теми
  • 41 слайда
  • 03:30 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
29.30 лв
14.65 лв
Самообучение
Справедливостта в организацията – защо е важна, доколко е възможна и как може да се постигне?
  • 25 слайда
  • 00:45 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

Горе
contipso