Ефикасни търговски умения

149.81 лв

Ефикасни търговски умения

Практически техники за продажби на продукти и услуги в основата на успешните сделки.

Автор: Synectica Consult
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието: Български

Какво ще научите

Какво се случва в главата на клиента в процеса на вземане на решение.
Как да използвате работеща система за продажби.
Каква е разликата между характеристики, предимства и ползи от продукта или услугата.
Да правите търговски предложения, отговарящи на клиентските потребности.
Да се справяте с възраженията на клиента.
Да запазите самообладание при работа с така наречените „трудни клиенти“.

Кратко описание на курса

Успешната продажба се базира на ясното разбиране и прилагане на двете златни правила за взаимоотношенията с партньорите в преговорите. „Постави клиента на първо място“ и „Убеди клиента като го ангажираш“. В това обучение ще получите необходима информация, примери, казуси и съвети как да повишите своите ефективност в продажбите.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

8 часа и 30 минути

Брой слайдове

77

Тестове

1

задания

1

Брой файлове за изтегляне

6

Адаптивен дизайн

Не

Социално обучение

Да

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Въведение
Слайдове: 7

Времетраене: 00:01:24

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Вход в курса 00:00:10 -
2 Слайд Начало 00:00:17 -
3 Слайд Цели на обучението 00:00:10 -
4 Слайд Какво ще знаете и можете след това обучение 00:00:10
5 Слайд Защо търговците са важни? 00:00:17 -
6 Слайд Основни задължения на търговците 00:00:10 -
7 Слайд Основни задачи на търговците 00:00:10 -
2
Клиентът преди всичко
Слайдове: 7

Времетраене: 00:14:53

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
8 Слайд Потребностите на клиента на първо място 00:00:10 -
9 Задание Задание „Нагласите са важни“ 00:00:10 -
10 Слайд Защо клиентите са важни? 00:00:17 -
11 Слайд Какво се случва в главата на клиента? 00:00:10 -
12 Слайд Основните етапи през, през които минава решението за покупка на клиента 00:00:24
13 Слайд Класификация на видовете клиенти 00:00:10 -
14 Слайд Въпроси за размисъл по отношение на клиентите 00:13:32 -
3
Работеща система за успешни продажби
Слайдове: 6

Времетраене: 00:01:34

Тип Име Времетраене Преглед
15 Слайд Същност на системата за продажби, която може да увеличи с над 30% продажбите 00:00:15 -
16 Слайд Ползи от системата за продажби 00:00:15
17 Слайд Врагът, който пречи на 90% от търговските представители да успяват 00:00:15 -
18 Слайд Защо някои хора успяват, а други не? 00:00:15 -
19 Слайд Необходима база, за да бъдете печеливши търговци 00:00:10 -
20 Слайд Формулата на търговската сила 00:00:24 -
4
Успешна комуникация в търговските преговори лице в лице
Слайдове: 33

Времетраене: 00:06:00

Тип Име Времетраене Преглед
21 Слайд Организиране на средата за осъществяване на търговски разговори 00:00:10 -
22 Слайд Разположение на стаята 00:00:10 -
23 Слайд Правила за общуване 00:00:10 -
24 Слайд Комуникация в процеса на продажба 00:00:15 -
25 Слайд Етапи в процеса на комуникация 00:00:15 -
26 Слайд Видове комуникация и тяхното влияние 00:00:15 -
27 Слайд Нива на комуникацията 00:00:12 -
28 Слайд Основни характеристики на невербалната комуникация 00:00:15 -
29 Слайд Акценти в невербалната комуникация 00:00:10 -
30 Слайд Последствия от несъответствията в невербалната комуникация 00:00:10 -
31 Слайд Обобщение на основите принципи на комуникацията 00:00:10 -
32 Слайд Комуникация без насилие 00:00:10 -
33 Слайд Какво е съпричастие? 00:00:10 -
34 Слайд Асертивност 00:00:10 -
35 Слайд Моделът НЕПМ 00:00:10 -
36 Слайд Реакция 1 00:00:12 -
37 Слайд Реакция 2 00:00:12 -
38 Слайд Реакция 3 00:00:12 -
39 Слайд Реакция 4 00:00:12 -
40 Слайд Признаване на собствените потребности, желания, очаквания, ценности или мисли 00:00:10 -
41 Слайд Упражнение "Как правилно да отправяме молба." 00:00:10
42 Слайд “АЗ” и “ТИ” изказвания 00:00:10 -
43 Слайд Задаване на въпроси 00:00:10 -
44 Слайд Осем типа въпроси (с примери) 00:00:10 -
45 Слайд Препоръки за формулиране на въпроси 00:00:10 -
46 Слайд Продуктивни въпроси (характеристики, цели, ползи и условия) 00:00:10 -
47 Слайд Взаимоотношения при размяна на въпроси 00:00:10 -
48 Слайд Ефективност срещу ефикасност в процеса на даване и получаване на обратна връзка 00:00:10 -
49 Слайд Дефиниция на активно слушане 00:00:10 -
50 Слайд Бариери за ефективното слушане 00:00:10 -
51 Слайд Съвети за преодоляване на пречките при активното слушане 00:00:10 -
52 Слайд Често допускани грешки при изслушване на обясненията и оценката на хората 00:00:10 -
53 Слайд Десет правила на доброто слушане 00:00:10 -
5
Особености на дистанционна комуникация с клиенти
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:30

Тип Име Времетраене Преглед
54 Слайд Комуникация с клиенти чрез телефонни разговори 00:00:10 -
55 Слайд Система за отговор 00:00:10 -
56 Слайд Огромното предизвикателство, наречено "Телефон" 00:00:10 -
6
Стъпки в процеса на продажба
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:54

Тип Име Времетраене Преглед
57 Слайд Петте стъпки в процеса на продажба 00:00:15 -
58 Слайд Подготовка и откриване на търговска среща - Част 1: Подготовка 00:00:10 -
59 Слайд Подготовка и откриване на търговска среща - Част 1: Откриване 00:00:10 -
60 Слайд Проучване на клиентските потребности 00:00:15 -
61 Слайд Генериране на търговски предложения 00:00:15 -
62 Слайд Оборване на клиентски възражения по време на преговорите 00:00:15 -
63 Слайд Успешно приключване на търговските преговори 00:00:10 -
7
Справяне с така наречените „Трудни“ клиенти
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:20

Тип Име Времетраене Преглед
64 Слайд Кооперативна сила при работата в „трудни“ ситуации с „трудни клиенти“ 00:00:10 -
65 Слайд Успешно решаване на проблемни ситуации при клиенти 00:00:10 -
8
Най-често срещаните търговски грешки
Слайдове: 1

Времетраене: 00:00:40

Тип Име Времетраене Преглед
66 Слайд Грешките, които търговците допускат 00:00:40 -
9
Топ 100 златни правила, търговски съвети, трикове и насоки
Слайдове: 10

Времетраене: 00:02:35

Тип Име Времетраене Преглед
67 Слайд Топ 100 златни правила, търговски съвети, трикове и насоки 00:00:25
68 Слайд Постоянно... 00:00:20 -
69 Слайд Никога... 00:00:20 -
70 Слайд Добре би било... 00:00:20 -
71 Слайд Помни, че... 00:00:10 -
72 Слайд Знай, че... 00:00:20 -
73 Слайд Дори... 00:00:10 -
74 Слайд Ако..., то... 00:00:10 -
75 Слайд Винаги... 00:00:10 -
76 Слайд Научи се... 00:00:10 -
10
Финален тест и приключване на обучението
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:20

 • Тестове: 1
Тип Име Времетраене Преглед
77 Слайд Приключване 00:00:10 -
78 Тест Финален тест търговски умения 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Желание за развитие на търговските умения.
 • Достъп до интернет и лаптоп или РС.
 • Браузър Google Chrome или Mozilla Firefox.

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Въздействащи техники за продажби – основни търговски умения, работеща пет етапна стратегия за продажба и тактики за оказване на въздействие в преговорите, за да можете да продадете почти всичко.

Ефективните продажби не са космическа наука. Търговията, като всеки бизнес преговор, е свързана с изслушване на хората и предлагане на решение. Всъщност, каквото и да работите, ще срещнете елементи на търговския процес. Няма значение дали кандидатствате за работа, предлагате идея на приятели или обсъждате къде да бъде следващата семейна почивка - вие продавате. Продавате идеи, концепции, продукти, продавате всеки ден без значение дали сте търговци, търговски представители или имате някаква друга специалност. Умението да продавате добре е в основата на всички кариерни пътища. В успешните продажби няма нужда да сте шмекери, подмазвачи или свръх човеци – просто става въпрос за избор на подходящ момент за разговора, добри комуникативни умения, разбиране на потребностите и целите на другите, предлагане на адекватно решение, справяне с възраженията и усет към подходящия момент за приключване на разговора.

Вероятно не осъзнавате, че вие продавате от както се помните. Всъщност имате дълги години стаж в продажбите. Чрез този курс ще можете да увеличите максимално своя потенциал да водите и печелите търговски преговори. Ако вече работите в сферата на продажбите или търсите доходна и приятна промяна на кариерата, продажбените умения са ценно предимство, което определено трябва да придобиете.

Този онлайн курс е подготвен от практикуващ търговец, след обсъждане с цял търговски екип. Търговското обучение е предоставено в забавен и практически насочен стил на преподаване. Курсът гарантирано ще ви ангажира и ще ви научи на умения, които могат да променят живота ви.

Обучението по търговски умения обхваща всичко, което трябва да знаете за основите на търговския процес. От добрите комуникативни умения, задаване на продуктивни въпроси, активно слушане, етапите на продажбения процес и приключване на търговските преговори. В курса се разглеждат примери от реалния живот и се дават практически инструменти, които можете да използвате веднага, за да получите отлични резултати.

Обобщено, обучението за продажби отговаря на въпроси като:

 • Какви са основните задължения и задачи на търговците?
 • Защо и с какво са значими клиентите в процеса на продажба?
 • Какво е необходимо, за да бъдете добри търговци?
 • Кой е врагът, който пречи на търговците да продават?
 • Къде се крие търговската сила?
 • Как да се проучат потребностите на партньорите в преговорите?
 • Как да се структурират търговски оферти, които да задоволяват конкретните очаквания на клиентите?
 • Как се оборват ефективно възраженията на клиентите?
 • Кога и как да се приключат успешно търговските преговори?
 • Как да се справим с така наречените „трудни“ клиенти?
 • Какви са най-често срещаните търговски грешки?

 

Като бонус към тренинга ще получите и достъп до материала „Топ 100 златни правила, търговски съвети и трикове“, който дава есенцията на търговския процес.

 

За кого е предназначено обучението:

 • За всеки, който работи в областта на продажбите и се стреми да увеличи уменията и приходите си.
 • За тези, които обмислят бъдеща кариера в търговската сфера.
 • За всеки, който има работа „лице в лице“ с клиенти.
 • За всички, които искат да повишават способността си да постигат своите цели чрез преговори.

 

Повече от двадесет и пет години Синектика осигурява на многобройните си клиенти, специализирани вътрешно-фирмени тренинг програми и широк кръг решения за организационно развитие и консултиране, насочено към оптимизиране на бизнес процесите и управление на човешките ресурси. Екипът ни се състои от опитни обучители и консултанти с психологическо образование, споделящи ценностите на компанията за етичност, доверие и съпричастност към нашите клиенти, обединени от обща цел за подпомагане на хората и организациите в постигането на техните цели и желания за развитие. Повече за нашите корпоративни програми можете да видите на https://synecticaconsult.com 

Информация за автора/преподавателя

Synectica Consult
Автор / Преподавател
 • курсове 1
 • обучаеми3

Други от автора

Компетенции

Водене на комуникация по телефон
Демонстриране на професионално отношение към клиенти
Задоволяване на изискванията на клиентите
Идентифициране на потребностите на клиента
Използване на различни комуникационни канали

Ревюта на потребители

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран.

Горе