Курс „Успешно управление на виртуални екипи"

49.97 лв

Курс „Успешно управление на виртуални екипи"

Онлайн Курс за Управление на Виртуални Екипи: Вашият Път към Успеха

avatar
Автор:
Aviditos .com
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български

Какво ще научите

Да бъдете успешен лидер, като създавате и управлявате културата на вашия екип.
Да развивате и обучавате хората от виртуалния екип, за да постигате успехи.
Да постигате резултати, като планирате и организирате изпълнението на задачите.
Да бъдете добър комуникатор, като поставяте ясни цели и задачи на всеки.
Да обединявате хората, като изграждате и поддържате доверието между тях.
Да бъдете победител, който винаги постига заложените цели.

Кратко описание

Повечето мениджъри изпитват значителни затруднения в управлението на работещи от разстояние екипи.

Този курс ще ви даде ясни, актуални и изпитани на практика насоки, съвети и план как да направите себе си и своя екип победители.

Надградете своите знания и не оставяйте лошата комуникация, координация и липсата на чувство за общност да провалят вас и екипа ви.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

3 часа и 30 минути

Брой слайдове

41

Тестове

1

Брой файлове за изтегляне

19

Адаптивен дизайн

Не

Социално обучение

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Какво представляват виртуалните екипи
Слайдове: 6

Времетраене: 00:01:00

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Заглавен слайд 00:00:10 -
2 Слайд Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Какво представляват виртуалните екипи (въведение) 00:00:10 -
4 Слайд Видове отдалечени екипи 00:00:10
5 Слайд Основни предизвикателства при работата във виртуални екипи 00:00:10 -
6 Слайд Разлика между екип и група 00:00:10 -
2
На входа на виртуалните екипи
Слайдове: 9

Времетраене: 00:01:50

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд На входа на виртуалните екипи (въведение) 00:00:10 -
2 Слайд Култура на екипа 00:00:10 -
3 Слайд Седемте принципа на екипната култура 00:00:10 -
4 Слайд Дизайн на екипа - определяне и развитие на ролите 00:00:10 -
5 Слайд Дизайн на екипа - какво да избягваме 00:00:10 -
6 Слайд Въвеждане и адаптиране на нови членове в отдалечените екипи 00:00:10 -
7 Слайд Обучение на виртуалните екипи в контекста на пандемията 00:00:20
8 Слайд Провеждане на дистанционно обучение стъпка по стъпка 00:00:20 -
9 Слайд Съвети за по-ефективно организиране на обучение на хора във виртуални екипи 00:00:10 -
3
Управление на задачите в отдалечените екипи
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:20

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Управление на задачите в отдалечените екипи (въведение) 00:00:10 -
2 Слайд Инструменти и техники за синхронна и асинхронна комуникация 00:00:10 -
3 Слайд Поставяне и отчитане на цели и задачи 00:00:10 -
4 Слайд Каскадиране на целите на организацията до индивидуални цели/задачи 00:00:10 -
5 Слайд Как да формулирате „добри“ цели 00:00:10 -
6 Слайд Дърво на целите и успешният кръговрат на целите/задачите 00:00:10 -
7 Слайд Определяне на приоритети на поставените задачи 00:00:10 -
8 Слайд Координация на усилията на отделните членове на виртуалния екип 00:00:10
4
Мотивиране на хората и управление на социално-емоционалните процеси
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:20

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Мотивиране на хората и управление на социално-емоционалните процеси (въведение) 00:00:10
2 Слайд Изграждане на доверие между членовете на дистанционния екип 00:00:10 -
3 Слайд Фокусиращ въпрос 00:00:10 -
4 Слайд 5 начина за повишаване на доверието във виртуалните екипи 00:00:10 -
5 Слайд Обобщение 00:00:10 -
6 Слайд Развитие на взаимоотношенията в екипа 00:00:10 -
7 Слайд Овластяване на членовете на екипа 00:00:10 -
8 Слайд Пет идеи и техники за онлайн тиймбилдинг и ледоразбивачи 00:00:10 -
5
Анализ и управление на изпълнението и резултатите на отдалечения екип
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:22

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Анализ и управление на изпълнението и резултатите на отдалечения екип - въведение 00:00:10 -
2 Слайд Измерване на изпълнението 00:00:10
3 Слайд Фокусиращ въпрос 00:00:10 -
4 Слайд Показатели на измерването 00:00:12 -
5 Слайд Контрол и предприемане на коригиращи мерки 00:00:10 -
6 Слайд Цикълът на контрол 00:00:10 -
7 Слайд Измерване на удовлетворението на членовете на екипа 00:00:10 -
8 Слайд Управление и оценка на изпълнението на членовете на дистанционните екипи 00:00:10 -
6
Митове и съвети за работа с хора от разстояние
Слайдове: 1

Времетраене: 00:00:10

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Митове и съвети за работа с хора от разстояние 00:00:10 -
7
Финал на обучението
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:20

 • Тестове: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Обобщение 00:00:10
2 Тест Финален тест "Управление на виртуални екипи" 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Достъп до интернет и лаптоп или РС;
 • Силно желание за учене и развитие;
 • Воля за постигане на резултати;
 • Добри умения за анализ и планиране;
 • Отделено достатъчно време за обучение;
 • Интереси в областта "Управление на екипи";

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Всеки, който се занимава с управление на екип е поставен пред сложна и уникална виртуална работна среда. За да гарантират собствения успех и постиженията на екипа, като цяло мениджърите следва да инвестират в обучение и развитие.

Процесен Подход при Управление на Виртуални Екипи

Този онлайн курс е съставен от професионален екип, който всекидневно се сблъсква с реалните предизвикателства да управлява териториално разхвърляни екипи. Практически насоченото обучение обхваща:

Създаване и Организиране на Виртуален Екип

 • Сформиране и дизайн на екипа.
 • Създаване на работеща култура.
 • Обучение и развитие на екипа.


Ефективно Управление на Работни Процеси и Задачи

 • Комуникация и структуриране на задачите.
 • Отчитане и проследяване на напредъка.


Социално-Емоционални Процеси в Екипа

 • Градене на доверие.
 • Укрепване на взаимовръзките.
 • Кохезия на екипа.


Анализ на Резултатите и Постигане на Целите

 • Изследване на резултатите и изпълнение на целите.
 • Удовлетвореност от работата.


Усъвършенстване на Екипната Динамика

Паралелно с това се отчита екипната динамика и преминаването през различните фази – формиране, борба, нормиране и изпълнение.

Основни Функции на Ръководителя на Виртуалния Екип

От трета страна, като червена нишка, през обучението преминават основните функции на ръководителя на екипа – планиране, организиране, мотивиране, координация и контрол на изпълнението.

Това не са лекции. Представените добри практики, насоки и споделения практически опит на авторите на това онлайн обучение целят предаване на конкретни умения. Чрез тях ръководителите на виртуални екипи ще усвоят разнообразни технологични инструменти, комуникативни похвати и компетенции за сътрудничество и изграждане на доверие. Успешните виртуални екипи успяват да координират своята енергия, за постигат общите цели. Ако мениджърите не успеят да подготвят среда, в която неизбежните конфликти са сведени до минимум, рискуват да провалят себе си като ръководители и да поставят постигането на резултатите под въпрос.

Обучението е подходящо за всеки служител на мениджмънт позиция, но от знанията в него могат да се възползват и самите членове на отдалечените екипи, както и бъдещи лидери на виртуални екипи.

Онлайн Курс с Гъвкавост

Онлайн курсът е от типа „Самостоятелно обучение“ с подпомагане от преподавател, което означава, че:

 • Сами определяте времето, което ще отделите на този курс.
 • Мястото и темпото, с което да се придвижите през учебния материал.
 • Получавате възможността да се обучавате в социална среда, което дава възможността да задавате въпроси и да получавате отговори от другите участници в обучението и до авторите на курса.


Ако имате въпроси "Защо?", "Как?" или "Кога?" към курса, може да ги зададете във формата за въпроси, а ако нямате, можете да активирате своя достъп още сега.

Започнете своето пътешествие към управление на виртуални екипи още днес!

Информация за автора/преподавателя

Aviditos .com
Автор / Преподавател
 • курсове 9
 • обучаеми3

Други от автора

курс
Цена: 9.84 лв
Самообучение
Подобрете уменията си да водите преговори и да разрешавате конфликти с доказани методи и техники, като BATNA.
  • 12 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 11.99 лв
Самообучение
Колело на възможните - анализ на бъдещи последствия от промяната
  • 6 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 29.67 лв
С преподавател по график 23.02.2024 - 23.03.2024
Кратко практическо ръководство за хора, работещи всеки ден с банкноти и монети в левове и в евро – 2024 г.
  • 23 слайда
  • 00:18 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 59.99 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Преди да отсъдите: стъпка по стъпка през процеса за вземане на решение с примери и материали за изтегляне
  • 20 слайда
  • 01:30 часа
  • Български

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Развитие на техники за подобряване на емоционалната интелигентност на работното място.
  • 21 слайда
  • 01:20 часа
  • Български

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Коучинг и менторинг за непрофесионалисти. Основи на наставничеството с цел професионално израстване на работното място.
  • 16 слайда
  • 01:30 часа
  • Български

курс
Цена: 40.00 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Придобийте най-критичните умения, които всеки ръководител на екип трябва да знае, за да мотивира своите хора и себе си.
  • 18 слайда
  • 01:45 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 9.15 лв
Самообучение
Основните елементи на критичното мислене. Усъвършенствайте своя рационализъм, основан на аргументи.
  • 1 слайда
  • 00:03 часа
  • Български

Компетенции

Гъвкаво управление на проекти
Използване на виртуални учебни среди и платформи
Принципи на работата в екип
Притежаване на готовност и умения за работа в екип
Провеждане на консултации с екипа относно творчески проект
Работене в екип
Разработване на планове за управление

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso