course
Price: 9.15 лв
Self learning
Основните елементи на критичното мислене. Усъвършенствайте своя рационализъм, основан на аргументи.
  • 1 slides
  • 00:03 hours
  • Bulgarian

course
Price: 40.00 лв
With teacher 1 months of support
Придобийте най-критичните умения, които всеки ръководител на екип трябва да знае, за да мотивира своите хора и себе си.
  • 18 slides
  • 01:45 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

course
Price: 40.00 лв
With teacher 1 months of support
Коучинг и менторинг за непрофесионалисти. Основи на наставничеството с цел професионално израстване на работното място.
  • 16 slides
  • 01:30 hours
  • Bulgarian

course
Price: 40.00 лв
With teacher 1 months of support
Развитие на техники за подобряване на емоционалната интелигентност на работното място.
  • 21 slides
  • 01:20 hours
  • Bulgarian

course
Price:
19.99 лв
9.99 лв
With teacher 3 months of support
Петият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 комплексни задания по английски език!
  • 6 topics
  • 44 slides
  • 01:08 hours
  • Bulgarian

course
Price:
19.99 лв
9.99 лв
With teacher 3 months of support
Четвъртият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 по-трудни задания по английски език!
  • 6 topics
  • 44 slides
  • 01:09 hours
  • Bulgarian

course
Price:
19.99 лв
9.99 лв
With teacher 3 months of support
Третият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задания по английски език за напреднали учащи!
  • 6 topics
  • 44 slides
  • 01:12 hours
  • Bulgarian

course
Price:
19.99 лв
9.99 лв
With teacher 3 months of support
Вторият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задания по английски език за напредващи учащи!
  • 6 topics
  • 44 slides
  • 01:09 hours
  • Bulgarian

course
Price:
19.99 лв
9.99 лв
With teacher 3 months of support
Първият комплект предизвикателства от Your English Specialist включва 36 задачи по английски език за стартиращи учащи!
  • 6 topics
  • 44 slides
  • 01:09 hours
  • Bulgarian
  • English

course
Price: 59.99 лв
With teacher 1 months of support
Преди да отсъдите: стъпка по стъпка през процеса за вземане на решение с примери и материали за изтегляне
  • 20 slides
  • 01:30 hours
  • Bulgarian

course
Price: 29.67 лв
With a teacher on a schedule 23.02.2024 - 23.03.2024
Кратко практическо ръководство за хора, работещи всеки ден с банкноти и монети в левове и в евро – 2024 г.
  • 23 slides
  • 00:18 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

course
Price: 11.99 лв
Self learning
Колело на възможните - анализ на бъдещи последствия от промяната
  • 6 slides
  • 00:15 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

course
Price: 30.00 лв
Self learning
Как да защитите и запазите поверителността, цялостността и наличността на информацията – практически курс за потребители
  • 23 slides
  • 00:50 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

course
Price: 49.97 лв
With teacher 1 months of support
Онлайн Курс за Управление на Виртуални Екипи: Вашият Път към Успеха
  • 7 topics
  • 41 slides
  • 03:30 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

course
Price:
29.30 лв
14.65 лв
Self learning
Справедливостта в организацията – защо е важна, доколко е възможна и как може да се постигне?
  • 25 slides
  • 00:45 hours
  • 1 tests
  • Bulgarian
  • Certificate of completion

Top
contipso