Даване и получаване на обратна връзка

84.49 лв

Даване и получаване на обратна връзка

Как да извлечем максималните ползи от даването и получаването на обратна връзка

avatar
Автор:
Мултитрейн ООД
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български

Какво ще научите

Да създавате доверителна среда, в която да давате конструктивна обратна връзка
Да засилите ангажираността и мотивацията за постигане на целите
Да давате мотивирани насоки за развитие, които да бъдат положително възприети
Да използвате работещи добри практики за даване на feedback
Да избегнете грешки, които водят до силно безпокойство от страна на участниците
Да намалите страха от даване и получаване на обратна връзка

Кратко описание

Сигурно сте били участник в разговор, при който получавате или давате обратна връзка, но нещата не преминават по очаквания добър начин. Явно срещата няма ясна цел и план. Обратната връзка изглежда и се възприема по-скоро като критика, а не като балансирано послание насочено към подобряване и устойчив растеж. Защо се получава този нежелан ефект – ще се изясни в курса „Даване и получаване на обратна връзка“

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

8 часа

Брой слайдове

105

Тестове

1

Брой файлове за изтегляне

1

Адаптивен дизайн

Не

Социално обучение

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Въведение в обучението
Слайдове: 4

Времетраене: 00:01:22

1
Начало на курса
към Въведение в обучението
Слайдове: 4

Времетраене: 00:01:22

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Заглавен слайд 00:00:30 -
2 Слайд Въведение 00:00:30 -
3 Слайд Цели на обучението 00:00:10 -
4 Слайд Навигация в курса 00:00:12 -
2
Казус: Недостъпният заместник-главен счетоводител
Слайдове: 11

Времетраене: 00:03:23

1
Учебен казус за даване на обратна връзка
към Казус: Недостъпният заместник-главен счетоводител
Слайдове: 11

Времетраене: 00:03:23

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Начало на казуса 00:00:13 -
3
Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 42

Времетраене: 00:07:23

1
Тема 1.1. Основни елементи на фокусирана към търсене на решения комуникация
към Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 5

Времетраене: 00:00:50

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка 00:00:10 -
2 Слайд Основни елементи на фокусирана към търсене на решения комуникация 00:00:10 -
3 Слайд Организиране на средата за даване на обратна връзка 00:00:10 -
4 Слайд Разположение на стаята 00:00:10 -
5 Слайд Правила за общуване 00:00:10 -
2
Тема 1.2. Комуникация – дефиниция, елементи и процес
към Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 9

Времетраене: 00:01:45

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Комуникация 00:00:10 -
2 Слайд Дефиниция и елементи на комуникацията 00:00:15 -
3 Слайд Етапи в процеса на комуникация 00:00:15 -
4 Слайд Видове комуникация и тяхното влияние 00:00:15 -
5 Слайд Нива на комуникацията 00:00:10 -
6 Слайд Основни характеристики на невербалната комуникация 00:00:10 -
7 Слайд Акценти в невербалната комуникация 00:00:10 -
8 Слайд Последствия от несъответствията в невербалната комуникация 00:00:10 -
9 Слайд Обобщение на основите принципи на комуникацията 00:00:10 -
3
Тема 1.3: Как да комуникираме без насилие
към Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 12

Времетраене: 00:02:08

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Да комуникираме без насилие 00:00:10 -
2 Слайд Ненасилствена комуникация - дефиниция 00:00:10 -
3 Слайд Какво е съпричастие? 00:00:10 -
4 Слайд Асертивност 00:00:10 -
5 Слайд Моделът НЕПМ 00:00:10 -
6 Слайд Реакция 1 00:00:12 -
7 Слайд Реакция 2 00:00:12 -
8 Слайд Реакция 3 00:00:12 -
9 Слайд Реакция 4 00:00:12 -
10 Слайд Признаване на собствените потребности, желания, очаквания, ценности или мисли 00:00:10 -
11 Слайд Упражнение "Как правилно да отправяме молба." 00:00:10 -
12 Слайд “АЗ” и “ТИ” изказвания 00:00:10 -
4
Тема 1.4. Задаване на въпроси
към Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 10

Времетраене: 00:01:40

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Изкуството на задаване на въпроси 00:00:10 -
2 Слайд Задаване на въпроси с цел изясняване на ситуацията 00:00:10 -
3 Слайд Осем типа въпроси (с примери) 00:00:10 -
4 Слайд Препоръки за формулиране на въпроси 00:00:10 -
5 Слайд Продуктивни въпроси (характеристики, цели, ползи и условия) 00:00:10 -
6 Слайд Взаимоотношения при размяна на въпроси 00:00:10 -
7 Слайд Ефективност срещу ефикасност в процеса на даване и получаване на обратна връзка 00:00:10 -
8 Слайд Обратна връзка при комуникацията: вербална и невербална 00:00:10 -
5
Тема 1.5. Активно слушане в процеса на даване или получаване на обратна връзка
към Модул 1: Комуникация в процеса на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 6

Времетраене: 00:01:00

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Как активно да слушаме 00:00:10 -
2 Слайд Дефиниция на активно слушане 00:00:10 -
3 Слайд Бариери за ефективното слушане 00:00:10 -
4 Слайд Съвети за преодоляване на пречките при активното слушане 00:00:10 -
5 Слайд Често допускани грешки при изслушване на обясненията и оценката на хората 00:00:10 -
6 Слайд Десет правила на доброто слушане 00:00:10 -
4
Модул 2: Поставяне на цели в контекста на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:20

1
Тема 2.1. Поставяне на цели
към Модул 2: Поставяне на цели в контекста на даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 8

Времетраене: 00:01:20

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Поставяне на цели в контекста на даване и получаване на обратна връзка 00:00:10 -
2 Слайд По кой път да поемем 00:00:10 -
3 Слайд Защо да поставяме ясни цели и очаквания към поведението? 00:00:10 -
4 Слайд Каскадиране на целите 00:00:10 -
5 Слайд SMART/ER/EST цели 00:00:10 -
6 Слайд Особености при формулиране на целите 00:00:10 -
7 Слайд Дърво и кръговрат на целите 00:00:10 -
8 Слайд Въпроси по отношение на целите и съвети за реализация 00:00:10 -
5
Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 33

Времетраене: 00:10:49

1
Тема 3.1. Основни правила и препоръки
към Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 4

Времетраене: 00:00:40

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Feedback 00:00:10 -
2 Слайд Основни правила и препоръки 00:00:10 -
3 Слайд Основни правила при даване и получаване на обратна връзка 00:00:10 -
4 Слайд Препоръки за даване на обратна връзка 00:00:10 -
2
Тема 3.2: Техники за даване на обратна връзка
към Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 16

Времетраене: 00:07:40

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Техники 00:00:10 -
2 Слайд Техника „Сандвич“ 00:00:10 -
3 Слайд Позитивна и конструктивна обратна връзка 00:00:10 -
4 Слайд Десет стъпки за даване на конструктивна обратна връзка 00:00:25 -
5 Слайд Конструктивна обратна връзка и оценка на представянето 00:00:10 -
6 Слайд Обратната връзка не бива да: 00:00:10 -
7 Слайд Техника за даване на обратна връзка „GTD“ 00:00:11 -
8 Слайд Техника за даване на обратна връзка „ситуация-поведение-въздействие“ (SBI) 00:00:11 -
9 Слайд Приложение на техниката SBI 00:00:10 -
10 Слайд 1. Ситуация 00:00:10 -
11 Слайд 2. Поведение 00:00:10 -
12 Слайд 3. Въздействие 00:00:10 -
13 Слайд Следващи стъпки 00:00:10 -
14 Слайд Формулата на LeeAnn Renninger от четири фази 00:04:52 -
3
Тема 3.3. Даване на обратна връзка към ръководството
към Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 6

Времетраене: 00:01:02

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Как да подадем обратна връзка към мениджмънта 00:00:10 -
2 Слайд Какво решение да вземете?(1) 00:00:10 -
3 Слайд Какво решение да вземете? (2) 00:00:11 -
4 Слайд Какво решение да вземете?(3) 00:00:10 -
5 Слайд Когато вашият ръководител реагира защитно и ви “захапе” 00:00:10 -
6 Слайд Ако имате съмнения 00:00:11 -
4
Тема 3.4. Съвети за търсене и получаване на обратна връзка
към Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 4

Времетраене: 00:00:57

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Съвети 00:00:10 -
2 Слайд Въпросите, на които трябва да си отговорим, относно обратната връзка 00:00:25 -
3 Слайд Как да поискате и получите извънредна обратна връзка, която ви помага да продължите напред? 00:00:11 -
4 Слайд Какво да правите при силно негативна обратна връзка? 00:00:11 -
5
Тема 3.5. Справяне с трудни ситуации в процеса на даване на обратна връзка
към Модул 3: Даване и получаване на обратна връзка
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:30

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Какво е трудна ситуация при даване на обратна връзка 00:00:10 -
2 Слайд Стъпки за справяне с “проблемните хора”, получаващи обратна връзка 00:00:10 -
3 Слайд Справяне с агресивно и грубо поведение 00:00:10 -
6
Модул 4: Финал
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:30

1
Тема 4.1. За довиждане - Шестте грешки на човека
към Модул 4: Финал
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:30

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Финал 00:00:10 -
2 Слайд Шестте грешки на човека 00:00:20 -
7
Модул 5 Бонус ресурс - “Лидерство в екипа в условията на VUCA среда”
Слайдове: 4

Времетраене: 00:00:55

1
Тема 5.1: Да си лидер във VUCA среда
към Модул 5 Бонус ресурс - “Лидерство в екипа в условията на VUCA среда”
Слайдове: 4

Времетраене: 00:00:55

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Бонус ресурс 00:00:10 -
2 Слайд Дефиниция на VUCA 00:00:10 -
3 Слайд VUCA 00:00:25 -
4 Слайд Как ръководителите могат да управляват успешно в света на VUCA? 00:00:10 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Финален тест "Даване и получаване на обратна връзка" 00:00:10 -
2 Слайд Информация за създателите 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Достъп до лаптоп, РС и Интернет.
 • Желание за саморазвитие.
 • Употреба на браузър Google Chrome или Mozilla Firefox.

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Създаването на доверителна среда за даване на обратна връзка не е лесна работа. Изискват се редица умения, за да можете да давате или получавате обратна връзка по един уважителен, въздействащ и наистина водещ към ползотворни цели начин. Конструктивната обратната връзка е от ключово значение за постигане на успех не само в организационен, но и в личен план. Мнозина хора имат сериозни затруднения да дават обратна връзка и често я избягват. Още повече хора се чувстват буквално ужасени когато получават обратна връзка. Отказа от даване и получаване на обратна връзка ви лишава от шанса да коригирате неприемливото поведение. Неудовлетворението расте, ангажираността спада, лоялността страда и въобще не става ясно на хората всъщност отлично ли се справят или са пълен провал. Екип от опитни психолози и успешни действащи мениджъри споделят своя опит, дават разбираеми обяснения и практически съвети как да подобрите уменията си даване и получаване на конструктивна обратна връзка.

В този онлайн курс ще се запознаете с общата картина на процеса на даване и получаване на обратна връзка. Ще научите да прилагате в реалния живот редица изпробвани и работещи инструменти за даване на впечатляваща конструктивна обратна връзка като запазвате уважението, достойнството и развивате ползотворни взаимоотношения с хората около вас. Ще получите лесни за усвояване и използване реалистични сценарии за даване на обратна връзка на работното място. Ще имате достъп до практически съвети как да получавате обратна връзка и да извличате същественото, позитивното и по какъв най-добър начин да се възползвате от нея. С удоволствие ще дискутираме различни въпроси и ще отговорим на конкретните ви търсения в тази област. Целият екип  ще се радва да ви посрещне и приветства с добре дошли в този атрактивен онлайн курс.

Това дистанционно онлайн обучение е подходящо за:

 • Всеки, който иска да се чувства комфортно в процеса на даване и получаване на обратна връзка, особена на работното място
 • Ръководители, които дават обратна връзка на своя екип и искат хората им да се развиват и израстват като професионално така и като личности
 • Хора, които искат да развият практиката за даване на конструктивна обратна връзка в организацията
 • Курсът е подходящ за хората от всички нива на организацията (отделни служители или ръководители)

 

Възможността да задавате въпроси на водещите  и другите участници и да получавате отговори, дава допълнителна стойност на това онлайн обучение.
 

Информация за автора/преподавателя

Мултитрейн ООД
Автор / Преподавател
 • курсове 7
 • обучаеми25

Други от автора

курс
Цена:
16.90 лв
6.77 лв
Самообучение
Фокусирано микрообучение с конкретен пример на действаща кантина, който може да свалите в Word файл.
  • 13 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 47.88 лв
Самообучение
Лостов ефект за Вашата продуктивност
  • 7 теми
  • 63 слайда
  • 02:30 часа
  • Български

курс
Цена: 337.97 лв
С преподавател по график 11.03.2020 - 13.03.2020
Oнлайн маркетинг в Instagram, Facebook, Google и още рекламни платформи!
  • 6 теми
  • 34 слайда
  • 02:58 часа
  • Български

курс
Цена: 12.81 лв
Самообучение
Онлайн книга игра (лабиринт) за мениджъри
  • 66 слайда
  • 00:45 часа
  • Български

курс
Цена: 9.15 лв
Самообучение
Чрез тази забавна игра лабиринт ще може да експериментирате с различни начини на вземане на решения в сложна ситуация.
  • 23 слайда
  • 00:18 часа
  • Български

курс
Цена: 762.77 лв
С преподавател по график 11.09.2023 - 12.11.2023
Основен практически насочен курс за автори на онлайн обучения. Издание 2023 година.
  • 10 теми
  • 90 слайда
  • 32:00 часа
  • 1 теста
  • 4 задания
  • Български
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Анализиране на бизнес цели
Използване на техники за комуникация
Мотивиране на служителите
Предоставяне на конструктивна обратна връзка
Предоставяне на обратна връзка за изпълнението на работните задължения
Принципи на лидерството

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso