Обучение за създатели на интерактивно онлайн обучение

762.77 лв

Обучение за създатели на интерактивно онлайн обучение

Основен практически насочен курс за автори на онлайн обучения. Издание 2024 година.

avatar
Автор:
Мултитрейн ООД
 • Начална дата: 11.03.2024
 • Крайна дата: 12.05.2024
 • Тип на курса: С фиксиран график
 • Език на съдържанието:Български

Какво ще научите

Да прилагате актуалните добри практики в областта на електронните обучения.
Да трансформирате стандартно обучително съдържане в онлайн курс.
Да използвате разнообразни и атрактивни начини за поднасяне на съдържание.
Да комбинирате ефективно различни медии при поднасянето на материала.
Да проектирате архитектурата и да създадете подходяща учебна пътека.
Да разработвате свой собствен онлайн курс със съдействието на опитен ментор.

Кратко описание

В курса за създатели на интерактивно онлайн обучение се разглеждат необходимите инструменти, за да се изгради онлайн обучение, което отговаря на най-високите стандарти. С богата мултимедия, впечатляваща интерактивност и висока степен на ангажираност при възприемането на учебното съдържание.

Представените практически подходи ще ви помогнат в процеса на трансформацията от ролята на традиционния преподавател в автор на дигитално знание и човек, който ръководи, подпомага, стимулира, мотивира и фокусира потенциала на обучаемите, за да улесни процеса на усвояване на знанията. Електронното обучение не е панацея, но то притежава редица предимства, които са представени в онлайн курса.

Разбира се разглеждат се и минусите на онлайн обучението, както и начините те да бъдат компенсирани. В рамките на този курс ще имате възможност да създадете свое собствено онлайн обучение. За постигането на тази цел ще получите структурирана информация, примери, шаблони, съвети и помощ при създаването на реален онлайн курс.

Ще се запознаете с решения за електронни обучения, които успяват да ангажират вашата аудитория. В същото време ще получите и синтезирана информация за доказали се практики, актуални модели и приложими стратегии. След това обучение ще можете сами да разработите, да комбинирате и да предоставите в завършен вид интерактивни онлайн обучителни продукти от най-съвременен тип.

Обучението е предназначено за хора, които желаят да споделят своите знания по един интригуващ начин. Това могат да бъдат експерти в дадена предметна област или преподаватели. 

Авторите на обучението са опитни преподаватели от центъра за професионално обучение Мултитрейн с над 12 години опит и стотици обучени курсисти. 

Учебният център е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение по девет професии и десет специалности. 

След успешното приключване всеки участник ще получи сертификат за участие. 

Както и в другите обучения и в този курс ученето и подобряването на професионалните умения и компетенции се преплитат, за да можете да постигнете развитие във вашата кариера – в крак с днешния динамичен пазар на труда и растящата конкуренция.

Практикумът се провежда в специалната инстанция на Multitrain в рамките на Contipso LMS: https://multitrain.contipso.com/

 

 

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

32 часа

Продължителност

32 часа

Брой слайдове

91

Тестове

1

задания

4

Брой файлове за изтегляне

4

Адаптивен дизайн

Не

Социално обучение

Да

Работа в малки групи

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Дати
от 11.03.2024 до 12.05.2024

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Увод в електронното обучение
11.03.2024 - 14.03.2024
Слайдове: 13

Времетраене: 00:03:35

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Начало 00:00:10 -
2 Слайд Цели на обучението 00:00:20 -
3 Слайд Какво ще знаете и можете след това обучение 00:00:10 -
4 Слайд Въведение в електронното обучение 00:00:20 -
5 Слайд Ползи от електронното обучение 00:00:45 -
6 Слайд Минуси спрямо присъственото обучение 00:00:20 -
7 Слайд Разликата между електронно обучение и електронно четене 00:00:10 -
8 Слайд Десет различни форми на електронното обучение 00:00:30 -
9 Слайд Дефиниране на основни понятия използвани в електронното обучение (речник) 00:00:10 -
10 Слайд Пазар на електронното обучение в прогноза за 2026 год. 00:00:10 -
11 Слайд Фокусиращ въпрос 1 00:00:10 -
12 Слайд Фокусиращ въпрос 2 00:00:10 -
13 Слайд Фокусиращ въпрос 3 00:00:10 -
2
Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение
17.03.2024 - 18.03.2024
Слайдове: 16

Времетраене: 00:02:50

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Екипни роли в процеса на създаване на електронно обучение 00:00:20 -
2 Слайд Спонсор (собственик) на проекта 00:00:10 -
3 Слайд Ръководител проект 00:00:10 -
4 Слайд Пазарен анализатор 00:00:10 -
5 Слайд Финансист на проекта за електронно обучение 00:00:10 -
6 Слайд Създател на учебно съдържание 00:00:10 -
7 Слайд Редактор на учебно съдържание 00:00:10 -
8 Слайд Дизайнер на учебно съдържание 00:00:10 -
9 Слайд Автор на дигитални материали 00:00:10 -
10 Слайд Графичен дизайнер на курс 00:00:10 -
11 Слайд Бета тестер на онлайн курс 00:00:10 -
12 Слайд Рекламен експерт на електронно обучение 00:00:10 -
13 Слайд Онлайн преподавател 00:00:10 -
14 Слайд Администратор на електронното обучение 00:00:10 -
15 Слайд Търговец на електронно обучение (големи клиенти - организации) 00:00:10 -
16 Задание Задание "Приложимост на ролите в реалния живот." 00:00:10 -
3
Анализ на потребности от електронното обучение
19.03.2024 - 21.03.2024
Слайдове: 4

Времетраене: 00:01:00

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Анализ на потребностите от обучение 00:00:10 -
2 Слайд Минимална необходима информация при анализ на потребностите от обучение 00:00:20 -
3 Слайд Краен резултат в следствие анализа на потребностите от обучение 00:00:20 -
4 Задание Задание: Формулиране на обучителни цели 00:00:10 -
4
Анализ на стиловете на учене и избор на водещ стил
24.03.2024 - 26.03.2024
Слайдове: 5

Времетраене: 00:01:10

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Модел за стилове на учене на Колб 00:00:20 -
2 Слайд Модел за стилове на учене на Фелдър и Силвърман 00:00:20 -
3 Слайд Фокусиращ въпрос 4.1 00:00:10 -
4 Слайд Фокусиращ въпрос 4.2 00:00:10 -
5 Слайд Фокусиращ въпрос 4.3 00:00:10 -
5
Избор на архитектура, модел и дизайн на електронното обучение
27.03.2024 - 31.03.2024
Слайдове: 14

Времетраене: 00:02:40

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Три базови подхода при проектиране на архитектурата на електронното обучение 00:00:20 -
2 Слайд Избор на модел на електронното обучение 00:00:10 -
3 Слайд Модел за обучение на възрастни 00:00:10 -
4 Слайд Проблемно-ориентиран модел за обучение 00:00:10 -
5 Слайд Модел на когнитивната гъвкавост 00:00:15 -
6 Слайд Модел на социално учене 00:00:10 -
7 Слайд Избор на подход за създаване и провеждане на електронното обучение 00:00:10 -
8 Слайд ADDIE модел за разработка на електронни обучения 00:00:10 -
9 Слайд Първи принципи на обучението на Мерил 00:00:10 -
10 Слайд Девет учебни събития на Robert M. Gagne 00:00:15 -
11 Слайд Таксономията на Блум 00:00:10 -
12 Слайд Фокусиращ въпрос 5.1 00:00:10 -
13 Слайд Фокусиращ въпрос 5.2 00:00:10 -
14 Слайд Фокусиращ въпрос 5.3 00:00:10 -
6
Разработка на онлайн обучение
01.04.2024 - 05.04.2024
Слайдове: 14

Времетраене: 00:03:30

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Начални стъпки при проектиране на структурата на онлайн курса 00:00:30 -
2 Слайд Изготвяне на програма на електронното обучение 00:00:20 -
3 Слайд Изготвяне на дигитален учебен обект 00:00:25 -
4 Слайд Три базови онлайн активности – видове и приложение 00:00:10 -
5 Слайд Разработка на учебен път и пътеки за обучение 00:00:20 -
6 Слайд Избор на (мулти) медия за доставяне на учебно съдържание 00:00:10 -
7 Слайд Трудност при създаване и степен на въздействие на мултимедийното съдържание 00:00:10 -
8 Слайд Планиране и провеждане на синхронни виртуални занятия – виртуални класни стаи и уебинари 00:00:10 -
9 Слайд Проектиране на оценъчни компоненти 00:00:15 -
10 Слайд Създаване на симулации и игровизация в електронното обучение 00:00:20 -
11 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 1: Игрови елементи 00:00:10 -
12 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 2: Игрови техники 00:00:10 -
13 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 3: Неигрови контекст 00:00:10 -
14 Задание Задание "Въпроси за оценка" 00:00:10 -
7
Практикум за създаване на електронен курс
07.04.2024 - 21.04.2024
Слайдове: 21

Времетраене: 00:11:40

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Цели, организиране и протичане на проект за изграждане на едно реално онлайн обучение в Contipso LMS 00:00:15 -
2 Слайд Задача за избор на тема, архитектура и модел на електронното обучение 00:00:15 -
3 Слайд Задача за изготвяне на програма за обучение по избраната тема 00:00:15 -
4 Слайд Задача за създаване на текстовата част на онлайн обучението 00:00:15 -
5 Слайд Задача за изготвяне на сценарии и сториборд за електронното обучение 00:00:15 -
6 Слайд Задача за създаване или избор на изображения за онлайн курс 00:00:15 -
7 Слайд Задача за създаване на аудио към електронното обучение 00:06:40 -
8 Слайд Задача за създаване на видео към електронното обучение 00:00:20 -
9 Слайд Задача за прилагане на анимация в електронното обучение 00:00:20 -
10 Слайд Задача за създаване на интерактивност 00:00:15 -
11 Слайд Задача за създаване и внедряване на тест и задание за оценка на наученото 00:00:15 -
12 Слайд Задача за настройки на изисквания за завършване на курса 00:00:15 -
13 Слайд Задача за създаване на виртуална трейнинг зала 00:00:15 -
14 Слайд Задача за работа с бетата тестер на курса 00:00:15 -
15 Слайд Задача за промяна на курса спрямо обратната връзка на бета тестера на обучението 00:00:15 -
16 Слайд Задача за записване на реални обучаеми в онлайн курса 00:00:15 -
17 Слайд Задача за провеждане на създаденото обучение 00:00:15 -
18 Слайд Задача за участие в онлайн курс и даване на обратна връзка към автора на обучението 00:00:15 -
19 Слайд Задача за ревизия на обучението спрямо обратната връзка от страна на метора и другите участници 00:00:15 -
20 Слайд Задача за изготвяне на доклад за проведеното от вас обучение 00:00:10 -
21 Задание Задание "Изготвяне на доклад за проведеното от вас обучение." 00:00:10 -
8
Внедряване на създаденото електронно обучени в системи за управление със затворен и отворен код
22.04.2024 - 23.04.2024
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:45

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Стандарти за споделяне и интеграция на създаденото съдържание - SCORM, Tin Can API и AICC 00:00:10 -
2 Слайд Основни софтуерни решения (LMS) за управление на електронно обучение 00:00:10 -
3 Слайд Критерии и 9 стъпки при избор на LMS 00:00:25 -
9
Списък с препоръчителни източници на информация в областта на електронното обучение
24.04.2024 - 25.04.2024
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:45

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Книги в областта на електронното обучение 00:00:10 -
2 Слайд Сайтове с информация за онлайн обучения 00:00:15 -
3 Слайд Използване на AI за създаване на дигитални активи 00:00:20 -
10
Финал на обучението
28.04.2024 - 11.05.2024
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:30

 • Тестове: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд За довиждане 00:00:10 -
2 Слайд Анкетна карта за оценка на обучението 00:00:10 -
3 Тест Финален тест за обучението 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Базови познания в областта на педагогиката или андрагогия.
 • Основни компютърни умения за работа с приложен софтуер за текстова и графична обработка.
 • Достъп до лаптоп, РС със средни възможности и Интернет.
 • Използване на браузър Google Chrome или Mozilla Firefox.
 • Следване на графика на курса.
 • Максимален размер на групата 12 човека.

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

В курса за създатели на интерактивно онлайн обучение се разглеждат необходимите инструменти, за да се изгради онлайн обучение, което отговаря на най-високите стандарти. С богата мултимедия, впечатляваща интерактивност и висока степен на ангажираност при възприемането на учебното съдържание.

Представените практически подходи ще ви помогнат в процеса на трансформацията от ролята на традиционния преподавател в автор на дигитално знание и човек, който ръководи, подпомага, стимулира, мотивира и фокусира потенциала на обучаемите, за да улесни процеса на усвояване на знанията. Електронното обучение не е панацея, но то притежава редица предимства, които са представени в онлайн курса.

Разбира се разглеждат се и минусите на онлайн обучението, както и начините те да бъдат компенсирани. В рамките на този курс ще имате възможност да създадете свое собствено онлайн обучение. За постигането на тази цел ще получите структурирана информация, примери, шаблони, съвети и помощ при създаването на реален онлайн курс.

Ще се запознаете с решения за електронни обучения, които успяват да ангажират вашата аудитория. В същото време ще получите и синтезирана информация за доказали се практики, актуални модели и приложими стратегии. След това обучение ще можете сами да разработите, да комбинирате и да предоставите в завършен вид интерактивни онлайн обучителни продукти от най-съвременен тип.

Обучението е предназначено за хора, които желаят да споделят своите знания по един интригуващ начин. Това могат да бъдат експерти в дадена предметна област или преподаватели. 

Авторите на обучението са опитни преподаватели от центъра за професионално обучение Мултитрейн с над 12 години опит и стотици обучени курсисти. 

Учебният център е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение по девет професии и десет специалности. 

След успешното приключване всеки участник ще получи сертификат за участие. 

Както и в другите обучения и в този курс ученето и подобряването на професионалните умения и компетенции се преплитат, за да можете да постигнете развитие във вашата кариера – в крак с днешния динамичен пазар на труда и растящата конкуренция.

Практикумът се провежда в специалната инстанция на Multitrain в рамките на Contipso LMS: https://multitrain.contipso.com/

 

 

Информация за автора/преподавателя

Мултитрейн ООД
Автор / Преподавател
 • курсове 7
 • обучаеми26

Други от автора

курс
Цена:
16.90 лв
6.77 лв
Самообучение
Фокусирано микрообучение с конкретен пример на действаща кантина, който може да свалите в Word файл.
  • 13 слайда
  • 00:15 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 47.88 лв
Самообучение
Лостов ефект за Вашата продуктивност
  • 7 теми
  • 63 слайда
  • 02:30 часа
  • Български

курс
Цена: 337.97 лв
С преподавател по график 11.03.2020 - 13.03.2020
Oнлайн маркетинг в Instagram, Facebook, Google и още рекламни платформи!
  • 6 теми
  • 34 слайда
  • 02:58 часа
  • Български

курс
Цена: 84.49 лв
С преподавател 1 месеца подпомагане
Как да извлечем максималните ползи от даването и получаването на обратна връзка
  • 24 теми
  • 105 слайда
  • 08:00 часа
  • 1 теста
  • Български
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 12.81 лв
Самообучение
Онлайн книга игра (лабиринт) за мениджъри
  • 66 слайда
  • 00:45 часа
  • Български

курс
Цена: 9.15 лв
Самообучение
Чрез тази забавна игра лабиринт ще може да експериментирате с различни начини на вземане на решения в сложна ситуация.
  • 23 слайда
  • 00:18 часа
  • Български

Компетенции

Електронно обучение
Идентифициране на нужди за обучение
Изготвяне на изпити за курсове по професионално обучение
Изготвяне на учебни програми за курсове за професионално обучение
Организиране на обучение
Осигуряване на обучение
Оценяване на обучението
Предоставяне на онлайн обучение
Предоставяне на техническо обучение
Разработване на корпоративни програми за обучение
Разработване на планове за обучение за осведомяване
Разработване на програми за обучение
Системи за управление на обучение

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso