Обучение за създатели на интерактивно онлайн обучение

349.98 лв
249.99 лв

Обучение за създатели на интерактивно онлайн обучение

Основен практически насочен курс за автори на онлайн обучения. Пето издание 2022

avatar
Автор:
Мултитрейн ООД
 • Начална дата: 19.09.2022
 • Крайна дата: 20.11.2022
 • Тип на курса: С фиксиран график
 • Език на съдържанието:Български

Какво ще научите

Да прилагате актуалните добри практики в областта на електронните обучения.
Да трансформирате стандартно обучително съдържане в онлайн курс.
Да използвате разнообразни и атрактивни начини за поднасяне на съдържание.
Да комбинирате ефективно различни медии при поднасянето на материала.
Да проектирате архитектурата и да създадете подходяща учебна пътека.
Да разработвате свой собствен онлайн курс със съдействието на опитен ментор.

Кратко описание на курса

Ако сте търсили надеждни и практични знания и информация за това как да изградите електронен курс от най-съвременен тип – спрете! Вече намерихте достоверен източник. Този онлайн курс е подготвен от практици, които споделят опит и ще ви дадат знания, насоки, обратна връзка и работещи техники, чрез които да се справите с предизвикателствата на създаването на онлайн обучение. В практикума ще приложите наученото и ще развиете уменията си. Като резултат в края на курса ще имате своето интерактивно онлайн обучение. 

Организация на обучението: Общата продължителност на обучението е около 32 часа, разположение в календарния график. Кога и колко време ще инвестирате решавате вие, спрямо вашето време и индивидуални възможности. Темите се отварят по фиксиран график и винаги ще можете да се връщате към минали теми.
В първата част от тема 1 до тема 6 чрез поредица от интерактивни слайдове ще получите основната информация, която ви е необходима, за да постигнете успех в практическите задания.
В практическата втора част ще получите достъп и до  LMS инстанцията на Мултитрейн (https://mtworkshop.contipso.com), в която ще получите права да създавате обучения. Ще получавате задачи, чрез които стъпка по стъпка да изградите свое реално онлайн обучение. Ще можете да се възползвате и от две минимум едночасови индивидуални сесии с преподавател, който ще ви даде персонализирани насоки.
Вашите въпроси можете да задавате асинхронно  към другите участници и водещите на обучението, когато е удобно за вас, чрез вътрешната система за съобщения или директно в курса. По ваше желание може да има и синхронни виртуални стаи за срещи, чиито график и продължителност ще бъдат уточнени допълнително.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

32 часа

Продължителност

32 часа

Брой слайдове

90

Тестове

1

задания

4

Брой файлове за изтегляне

4

Адаптивен дизайн

Не

Социално обучение

Да

Работа в малки групи

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Дати
от 19.09.2022 до 20.11.2022

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Увод в електронното обучение
19.09.2022 - 22.09.2022
Слайдове: 13

Времетраене: 00:03:35

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Начало 00:00:10 -
2 Слайд Цели на обучението 00:00:20 -
3 Слайд Какво ще знаете и можете след това обучение 00:00:10 -
4 Слайд Въведение в електронното обучение 00:00:20 -
5 Слайд Ползи от електронното обучение 00:00:45 -
6 Слайд Минуси спрямо присъственото обучение 00:00:20 -
7 Слайд Разликата между електронно обучение и електронно четене 00:00:10 -
8 Слайд Десет различни форми на електронното обучение 00:00:30 -
9 Слайд Дефиниране на основни понятия използвани в електронното обучение (речник) 00:00:10 -
10 Слайд Пазар на електронното обучение в прогноза за 2026 год. 00:00:10 -
11 Слайд Фокусиращ въпрос 1 00:00:10 -
12 Слайд Фокусиращ въпрос 2 00:00:10 -
13 Слайд Фокусиращ въпрос 3 00:00:10 -
2
Функции и задачи на екипа за създаване на електронно обучение
25.09.2022 - 26.09.2022
Слайдове: 16

Времетраене: 00:02:50

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Екипни роли в процеса на създаване на електронно обучение 00:00:20 -
2 Слайд Спонсор (собственик) на проекта 00:00:10 -
3 Слайд Ръководител проект 00:00:10 -
4 Слайд Пазарен анализатор 00:00:10 -
5 Слайд Финансист на проекта за електронно обучение 00:00:10 -
6 Слайд Създател на учебно съдържание 00:00:10 -
7 Слайд Редактор на учебно съдържание 00:00:10 -
8 Слайд Дизайнер на учебно съдържание 00:00:10 -
9 Слайд Автор на дигитални материали 00:00:10 -
10 Слайд Графичен дизайнер на курс 00:00:10 -
11 Слайд Бета тестер на онлайн курс 00:00:10 -
12 Слайд Рекламен експерт на електронно обучение 00:00:10 -
13 Слайд Онлайн преподавател 00:00:10 -
14 Слайд Администратор на електронното обучение 00:00:10 -
15 Слайд Търговец на електронно обучение (големи клиенти - организации) 00:00:10 -
16 Задание Задание "Приложимост на ролите в реалния живот." 00:00:10 -
3
Анализ на потребности от електронното обучение
27.09.2022 - 29.09.2022
Слайдове: 4

Времетраене: 00:01:00

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Анализ на потребностите от обучение 00:00:10 -
2 Слайд Минимална необходима информация при анализ на потребностите от обучение 00:00:20 -
3 Слайд Краен резултат в следствие анализа на потребностите от обучение 00:00:20 -
4 Задание Задание: Формулиране на обучителни цели 00:00:10 -
4
Анализ на стиловете на учене и избор на водещ стил
02.10.2022 - 04.10.2022
Слайдове: 5

Времетраене: 00:01:10

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Модел за стилове на учене на Колб 00:00:20 -
2 Слайд Модел за стилове на учене на Фелдър и Силвърман 00:00:20 -
3 Слайд Фокусиращ въпрос 4.1 00:00:10 -
4 Слайд Фокусиращ въпрос 4.2 00:00:10 -
5 Слайд Фокусиращ въпрос 4.3 00:00:10 -
5
Избор на архитектура, модел и дизайн на електронното обучение
05.10.2022 - 09.10.2022
Слайдове: 14

Времетраене: 00:02:40

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Три базови подхода при проектиране на архитектурата на електронното обучение 00:00:20 -
2 Слайд Избор на модел на електронното обучение 00:00:10 -
3 Слайд Модел за обучение на възрастни 00:00:10 -
4 Слайд Проблемно-ориентиран модел за обучение 00:00:10 -
5 Слайд Модел на когнитивната гъвкавост 00:00:15 -
6 Слайд Модел на социално учене 00:00:10 -
7 Слайд Избор на подход за създаване и провеждане на електронното обучение 00:00:10 -
8 Слайд ADDIE модел за разработка на електронни обучения 00:00:10 -
9 Слайд Първи принципи на обучението на Мерил 00:00:10 -
10 Слайд Девет учебни събития на Robert M. Gagne 00:00:15 -
11 Слайд Таксономията на Блум 00:00:10 -
12 Слайд Фокусиращ въпрос 5.1 00:00:10 -
13 Слайд Фокусиращ въпрос 5.2 00:00:10 -
14 Слайд Фокусиращ въпрос 5.3 00:00:10 -
6
Разработка на онлайн обучение
10.10.2022 - 14.10.2022
Слайдове: 14

Времетраене: 00:03:30

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Начални стъпки при проектиране на структурата на онлайн курса 00:00:30 -
2 Слайд Изготвяне на програма на електронното обучение 00:00:20 -
3 Слайд Изготвяне на дигитален учебен обект 00:00:25 -
4 Слайд Три базови онлайн активности – видове и приложение 00:00:10 -
5 Слайд Разработка на учебен път и пътеки за обучение 00:00:20 -
6 Слайд Избор на (мулти) медия за доставяне на учебно съдържание 00:00:10 -
7 Слайд Трудност при създаване и степен на въздействие на мултимедийното съдържание 00:00:10 -
8 Слайд Планиране и провеждане на синхронни виртуални занятия – виртуални класни стаи и уебинари 00:00:10 -
9 Слайд Проектиране на оценъчни компоненти 00:00:15 -
10 Слайд Създаване на симулации и игровизация в електронното обучение 00:00:20 -
11 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 1: Игрови елементи 00:00:10 -
12 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 2: Игрови техники 00:00:10 -
13 Слайд Създаване на симулации и игровизации. Компонент 3: Неигрови контекст 00:00:10 -
14 Задание Задание "Въпроси за оценка" 00:00:10 -
7
Практикум за създаване на електронен курс
16.10.2022 - 30.10.2022
Слайдове: 21

Времетраене: 00:11:40

 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Цели, организиране и протичане на проект за изграждане на едно реално онлайн обучение в Contipso LMS 00:00:15 -
2 Слайд Задача за избор на тема, архитектура и модел на електронното обучение 00:00:15 -
3 Слайд Задача за изготвяне на програма за обучение по избраната тема 00:00:15 -
4 Слайд Задача за създаване на текстовата част на онлайн обучението 00:00:15 -
5 Слайд Задача за изготвяне на сценарии и сториборд за електронното обучение 00:00:15 -
6 Слайд Задача за създаване или избор на изображения за онлайн курс 00:00:15 -
7 Слайд Задача за създаване на аудио към електронното обучение 00:06:40 -
8 Слайд Задача за създаване на видео към електронното обучение 00:00:20 -
9 Слайд Задача за прилагане на анимация в електронното обучение 00:00:20 -
10 Слайд Задача за създаване на интерактивност 00:00:15 -
11 Слайд Задача за създаване и внедряване на тест и задание за оценка на наученото 00:00:15 -
12 Слайд Задача за настройки на изисквания за завършване на курса 00:00:15 -
13 Слайд Задача за създаване на виртуална трейнинг зала 00:00:15 -
14 Слайд Задача за работа с бетата тестер на курса 00:00:15 -
15 Слайд Задача за промяна на курса спрямо обратната връзка на бета тестера на обучението 00:00:15 -
16 Слайд Задача за записване на реални обучаеми в онлайн курса 00:00:15 -
17 Слайд Задача за провеждане на създаденото обучение 00:00:15 -
18 Слайд Задача за участие в онлайн курс и даване на обратна връзка към автора на обучението 00:00:15 -
19 Слайд Задача за ревизия на обучението спрямо обратната връзка от страна на метора и другите участници 00:00:15 -
20 Слайд Задача за изготвяне на доклад за проведеното от вас обучение 00:00:10 -
21 Задание Задание "Изготвяне на доклад за проведеното от вас обучение." 00:00:10 -
8
Внедряване на създаденото електронно обучени в системи за управление със затворен и отворен код
31.10.2022 - 01.11.2022
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:45

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Стандарти за споделяне и интеграция на създаденото съдържание - SCORM, Tin Can API и AICC 00:00:10 -
2 Слайд Основни софтуерни решения (LMS) за управление на електронно обучение 00:00:10 -
3 Слайд Критерии и 9 стъпки при избор на LMS 00:00:25 -
9
Списък с препоръчителни източници на информация в областта на електронното обучение
02.11.2022 - 03.11.2022
Слайдове: 2

Времетраене: 00:00:25

Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Книги в областта на електронното обучение 00:00:10 -
2 Слайд Сайтове с информация за онлайн обучения 00:00:15 -
10
Финал на обучението
06.11.2022 - 19.11.2022
Слайдове: 3

Времетраене: 00:00:30

 • Тестове: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд За довиждане 00:00:10 -
2 Слайд Анкетна карта за оценка на обучението 00:00:10 -
3 Тест Финален тест за обучението 00:00:10 -

Предварителни изисквания

 • Базови познания в областта на педагогиката или андрагогия.
 • Основни компютърни умения за работа с приложен софтуер за текстова и графична обработка.
 • Достъп до лаптоп, РС със средни възможности и Интернет.
 • Използване на браузър Google Chrome или Mozilla Firefox.
 • Следване на графика на курса.
 • Максимален размер на групата 12 човека.

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Използването на онлайн обучението, като метод продължава да нараства с бързи темпове. Спецификите на електронното предоставяне и управление на съдържание позволява на авторите на онлайн обучения да се занимават с това на пълен работен ден или като допълнение към присъствени обучения. Включването в пазара на електронни обучения изглежда все по-примамливо. Актуалният анализ на Global Market Insights (https://bit.ly/32RKvlk) посочва, че целия пазар ще нарасне до 2026 г.  с впечатляващия обем от 375 милиарда долара.  В този обем са включени като физически лица, така и организации, които харчат все повече за онлайн обучения. 
Като допълнение към добрите финансови перспективи остава и чисто професионалното удоволствие от работата със съвременни обучителни концепции и системи при създаване на наистина впечатляващи онлайн обучения.
 
 В курса за създатели на интерактивно онлайн обучение се разглеждат необходимите инструменти, за да се изгради онлайн обучение, което отговаря на най-високите стандарти. С богата мултимедия, впечатляваща интерактивност и висока степен на ангажираност при възприемането на учебното съдържание. Представените практически подходи ще ви помогнат в процеса на трансформацията от ролята на традиционния преподавател в автор на дигитално знание и човек, който ръководи, подпомага, стимулира, мотивира и фокусира потенциала на обучаемите, за да улесни процеса на усвояване на знанията. Електронното обучение не е панацея, но то притежава редица предимства, които са представени в онлайн курса. Разбира се разглеждат се и минусите на онлайн обучението, както и начините те да бъдат компенсирани. В рамките на този курс ще имате възможност да създадете свое собствено онлайн обучение. За постигането на тази цел ще получите структурирана информация, примери, шаблони, съвети и помощ при създаването на реален онлайн курс. Ще се запознаете с решения за електронни обучения, които успяват да ангажират вашата аудитория. В същото време ще получите и синтезирана информация за доказали се практики, актуални модели и приложими стратегии. След това обучение ще можете сами да разработите, да комбинирате и да предоставите в завършен вид интерактивни онлайн обучителни продукти от най-съвременен тип.
 

Обучението използва най-съвременни концепции за предоставяне на единна среда за придобиване на знания и умения, която осигурява трите взаимосвързани елемента:
Съдържание: предоставяне на знания, факти, информация, концепции, добри практики, съвети, казуси, инструменти и умения чрез серия от интерактивни мултимедийни представяния (примери може да видите в съдържанието на курса);
Общност: обратна връзка от реални потребители, ментори, общност от обучаеми, аудитория и полезни ресурси чрез синхронна и асинхронна комуникация;
Контекст: връзка с реалния живот, пространство за обмяна на опит и мнения, защитена среда за експериментиране, място за правене на реално обучение.

Обучението е предназначено за хора, които желаят да споделят своите знания по един интригуващ начин. Това могат да бъдат експерти в дадена предметна област, тренери или преподаватели. 

Организация на обучението: Общата продължителност на обучението е около 32 часа. Кога и колко време ще инвестирате решавате вие, спрямо вашето време и индивидуални възможности. Темите се отварят по фиксиран график и винаги ще можете да се връщате към минали теми. Обучението стартира на 19.09.2022 г. и приключва на 20.11.2022 г. В този отрязък от време ще получавате и съдействие от преподавателите. При необходимост и след изтичане на периода  ще можете да се връщате към материалите.
В първата част от тема 1 до тема 6 чрез поредица от интерактивни слайдове ще получите основната информация, която ви е необходима, за да постигнете успех в практическите задания.
Практическата втора част ще се проведе в специално създадента за този курс инстанция на Multitrain в рамките на Contipso LMS: https://mtworkshop.contipso.com, в която ще получите права да създавате обучения. Ще получавате задачи, чрез които стъпка по стъпка да изградите свое реално онлайн обучение.
Ще можете да задавате асинхронно въпроси към другите участници и водещите на обучението, когато е удобно за вас, чрез вътрешната система за съобщения или директно в курса. По желание на обучаемите може да има и синхронни виртуални стаи за срещи, чиито график и продължителност ще бъдат уточнени допълнително.
 
Авторите на обучението са опитни преподаватели от центъра за професионално обучение Мултитрейн с над 12 години опит и стотици обучени курсисти. 

Учебният център "Мултитрейн" е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение по девет професии и десет специалности. 
След успешното приключване всеки участник ще получи сертификат за участие. 
Както и в другите обучения и в този курс ученето и подобряването на професионалните умения и компетенции се преплитат, за да можете да постигнете развитие във вашата кариера – в крак с днешния динамичен пазар на труда и растящата конкуренция.

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да ги зададете във формата по-долу или се обадете на безплатния ни телефон 0800 1 88 66 (номерът се избира без код от цялата страна).

      Отсъпката за ранно записване ще бъде валидна до 19/08/2022 г.

.

Информация за автора/преподавателя

Мултитрейн ООД
Автор / Преподавател
 • курсове 7
 • обучаеми24

Други от автора

Компетенции

Електронно обучение
Идентифициране на нужди за обучение
Изготвяне на изпити за курсове по професионално обучение
Изготвяне на учебни програми за курсове за професионално обучение
Организиране на обучение
Осигуряване на обучение
Оценяване на обучението
Предоставяне на онлайн обучение
Предоставяне на техническо обучение
Разработване на корпоративни програми за обучение
Разработване на планове за обучение за осведомяване
Разработване на програми за обучение
Системи за управление на обучение

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso