Английски език C1 с подкрепа от Your English Specialist

159.99 лв

Английски език C1 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да изразявате желания, надежди, предположения и догатки
Да перфразирате, пояснявате и обобщавате
Да ползвате пълен набор от граматически времена
Да говорите за успех, трудности и проблеми
Да сте последователни и ясни в изказа си
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 5 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Петото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  навлиза в по-сложни граматични структури и похвати и Ви предлага множество теми, полезни умения и важна информация.

Your English Specialist Ниво 5 съдържа  два модула от нашата система (Trainee & Coordinator). Равнява се на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

С 12 месеца подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

12 месеца

Времетраене

8 часа и 17 минути

Брой слайдове

109

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

7

Адаптивен дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 9 [Trainee]
Слайдове: 68

Времетраене: 04:24:47

1
Session 33 / Занятие 33
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 17

Времетраене: 00:47:03

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 5 Title page / Ниво 5 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 33 Introduction / Занятие 33 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 33 Content / Занятие 33 Съдържание 00:01:14 -
4 Слайд Session 33 Component A: Present Perfect Continuous tense / Занятие 33 Компонент А: Сегашно Перфектно Продължително време 00:03:36 -
5 Слайд Session 33 Visual tip A1 00:01:32 -
6 Слайд Session 33 Visual tip A2: Present Perfect Continuous tense / Занятие 33 Визуална графика А2: Сегашно Перфектно Продъължително време 00:07:36 -
7 Слайд Session 33 Component B: Embedded questions / Занятие 33 Компонент Б: Вмъкнати въпроси 00:03:48 -
8 Слайд Session 33 Visual tip B: Embedded questions / Занятие 33 Визуална графика Б: Вмъкнати въпроси 00:01:57 -
9 Слайд Session 33 Component C: Actually, Well, In fact / Занятие 33 Компонент В: Всъщност 00:05:01 -
10 Слайд Session 33 Speaking: Style / Занятие 33 Раговор: Стил 00:04:08 -
11 Слайд Session 33 Skill: Describing tendency / Занятие 33 Умение: Описване на тенденция 00:02:03 -
12 Слайд Session 33 Skill + Speaking / Занятие 33 Умение + Разговор 00:00:10 -
13 Слайд Session 33 Vocabulary / Занятие 33 Речникова база 00:04:10 -
14 Слайд Session 33 Writing + References / Занятие 33 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание My lifestyle choices / Изборите ми за начин на живот 00:00:10 -
16 Тест Session 33 Test / Занятие 33 Тест 00:10:00 -
2
Session 34 / Занятие 34
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:01:46

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 34 Introduction / Занятие 34 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 34 Content / Занятие 34 Съдържание 00:01:18 -
3 Слайд Session 34 Component A: Uses of like / Занятие 34 Компонент А: Употреби на like 00:05:52 -
4 Слайд Session 34 Visual tip A1: Uses of like / Занятие 34 Визуална графика А1: Употреби на like 00:02:50 -
5 Слайд Session 34 Visual tip A2: Uses of just / Занятие 34 Визуална графика А2: Употреби на just 00:04:32 -
6 Слайд Session 34 Visual tip A3: Uses of have / Занятие 34 Визуална графика А3: Употреби на have 00:03:43 -
7 Слайд Session 34 Component B: Adjectives & Adverbs / Занятие 34 Компонент Б: Прилагателни и Наречия 00:05:36 -
8 Слайд Session 34 Visual tip B: Adjectives & Adverbs / Занятие 34 Визуална графика Б: Прилагателни и Наречия 00:04:37 -
9 Слайд Session 34 Component C: Being polite / Занятие 34 Компонент В: Учтивост 00:05:27 -
10 Слайд Session 34 Visual tip C: Being polite / Занятие 34 Визуална графика В: Учтивост 00:05:19 -
11 Слайд Session 34 Speaking: Problems / Занятие 34 Разговор: Проблеми 00:04:06 -
12 Слайд Session 34 Skill: Discuss problems / Занятие 34 Умение: Дискутиране на проблеми 00:02:14 -
13 Слайд Session 34 Vocabulary / Занятие 34 Речникова база 00:04:09 -
14 Слайд Session 34 Writing + References / Занятие 34 Писмена задача + Препратки 00:01:36 -
15 Задание ...is a big problem! / ...е голям проблем! 00:00:10 -
16 Тест Session 34 Test / Занятие 34 Тест 00:10:00 -
3
Session 35 / Занятие 35
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:03:32

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 35 Introduction / Занятие 35 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 35 Content / Занятие 35 Съдържание 00:01:23 -
3 Слайд Session 35 Component A: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Компонент А: Минало Перфектно Продължително време 00:04:09 -
4 Слайд Session 35 Visual tip A1: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Визуална графика А1: Минало Перфектно Продължително време 00:00:50 -
5 Слайд Session 35 Visual tip A2: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Визуална графика А2: Минало Перфектно Продължително време 00:05:46 -
6 Слайд Session 35 Component B: Wishes, Hopes & Regrets / Занятие 35 Компонент Б: Желания, Надежди и Съжаления 00:05:10 -
7 Слайд Session 35 Visual tip B: Wishes, Hopes & Regrets / Занятие 35 Визуална графика Б: Желания, Надежди и Съжаления 00:04:58 -
8 Слайд Session 35 Component C: Subject & Object questions / Занятие 35 Компонент В: Субектни и Обектни въпроси 00:05:03 -
9 Слайд Session 35 Visual tip C: Subject & Object questions / Занятие 35 Визуална графика В: Субектни и Обектни въпроси 00:02:25 -
10 Слайд Session 35 Speaking: Art / Занятие 35 Разговор: Изкуство 00:04:05 -
11 Слайд Session 35 Skill: Discuss opinion / Занятие 35 Умение: Обсъждане на мнение 00:02:48 -
12 Слайд Session 35 Vocabulary / Занятие 35 Речникова база 00:04:55 -
13 Слайд Session 35 Annex 11 / Занятие 35 Анекс 11 00:10:12 -
14 Слайд Session 35 Writing + References / Занятие 35 Писмена задача + Препратки 00:01:21 -
15 Задание Movie review / Ревю на филм 00:00:10 -
16 Тест Session 35 Test / Занятие 35 Тест 00:10:00 -
4
Session 36 / Занятие 36
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:54:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 36 Introduction / Занятие 36 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 36 Content / Занятие 36 Съдържание 00:01:13 -
3 Слайд Session 36 Component A: Rephrasing methods / Занятие 36 Компонент А: Методи на перифразиране 00:07:50 -
4 Слайд Session 36 Visual tip A: Rephrasing methods / Занятие 36 Визуална графика А: Методи на перифразиране 00:03:04 -
5 Слайд Session 36 Component B: Relative clauses / Занятие 36 Компонент Б: Подчинени определителни изречения 00:06:41 -
6 Слайд Session 36 Visual tip B: Relative clauses / Занятие 36 Визуална графика Б: Подчинени определителни изречения 00:04:57 -
7 Слайд Session 36 Component C: Other question types / Занятие 36 Компонент В: Други видове въпроси 00:07:21 -
8 Слайд Session 36 Speaking: Business / Занятие 36 Разговор: Бизнес 00:04:30 -
9 Слайд Session 36 Skill: How to rephrase / Занятие 36 Умение: Как да перифразираме 00:01:53 -
10 Слайд Session 36 Vocabulary / Занятие 36 Речникова база 00:05:05 -
11 Слайд Session 36 Writing + References / Занятие 36 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
12 Задание Write about your favourite company/brand/businessperson / Пишете за любима компания/бранд/човек на бизнеса 00:00:10 -
13 Тест Session 36 Test / Занятие 36 Тест 00:10:00 -
5
Revision 09 / Преговор 09
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:38:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 09 Introduction / Преговор 09 Въведение 00:02:11 -
2 Слайд Revision 09 Grammar Panel / Преговор 09 Граматичен панел 00:07:30 -
3 Слайд Revision 09 Skills Panel / Преговор 09 Панел за умения 00:04:37 -
4 Слайд Revision 09 Writing + Vocabulary / Преговор 09 Писмена задача + Речникова база 00:03:35 -
5 Задание The three rules I follow / Трите правила, които следвам 00:00:10 -
6 Тест Revision 09 Test / Преговор 09 Тест 00:20:00 -
2
Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 61

Времетраене: 03:38:11

1
Session 37 / Занятие 37
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:55:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 37 Introduction / Занятие 37 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 37 Content / Занятие 37 Съдържание 00:01:18 -
3 Слайд Session 37 Component A: Mixed Conditionals / Занятие 37 Компонент А: Смесени условни наклонения 00:04:20 -
4 Слайд Session 37 Visual tip A: Mixed Conditionals / Занятие 37 Визуална графика А: Смесени условни наклонения 00:03:02 -
5 Слайд Session 37 Component B: Making estimates / Занятие 37 Компонент Б: Изразяване на приблизителна оценка 00:04:16 -
6 Слайд Session 37 Component C: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Компонент В: Преходни думи и фрази 00:05:16 -
7 Слайд Session 37 Visual tip C1: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Визуална графика В1: Преходни думи и фрази 00:01:25 -
8 Слайд Session 37 Visual tip C2: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Визуална графика В2: Преходни думи и фрази 00:02:36 -
9 Слайд Session 37 Speaking: Global Problems / Занятие 37 Разговор: Глобални проблеми 00:04:50 -
10 Слайд Session 37 Skill: Discuss global issues / Занятие 37 Умение: Обсъждане на глобални проблеми 00:03:15 -
11 Слайд Session 37 Vocabulary / Занятие 37 Речникова база 00:04:28 -
12 Слайд Session 37 Annex 12 / Занятие 37 Анекс 12 00:08:56 -
13 Слайд Session 37 Writing + References / Занятие 37 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание The worst global problem/issue / Най-сериозният глобален проблем 00:00:10 -
15 Тест Session 37 Test / Занятие 37 Тест 00:10:00 -
2
Session 38 / Занятие 38
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:55:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 38 Introduction / Занятие 38 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 38 Content / Занятие 38 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 38 Component A: Future Perfect tense / Занятие 38 Компонент А: Бъдещо Перфектно време 00:04:33 -
4 Слайд Session 38 Visual tip A1: Future Perfect tense / Занятие 38 Визуална графика А1: Бъдещо Перфектно време 00:00:42 -
5 Слайд Session 38 Visual tip A2: Future Perfect tense / Занятие 38 Визуална графика А2: Бъдещо Перфектно време 00:07:34 -
6 Слайд Session 38 Component B: Future Perfect Continuous tense / Занятие 38 Компонент Б: Бъдещо Перфектно Продължително време 00:03:30 -
7 Слайд Session 38 VIsual tip B1: Future Perfect Continuous tense / Занятие 38 Визуална графика Б1: Бъдещо Перфектно Продължително време 00:00:31 -
8 Слайд Revision 10 / Преговор 10 00:06:32 -
9 Слайд Session 38 Component C: Discourse / Занятие 38 Компонент В: Дискурс 00:04:42 -
10 Слайд Session 38 Visual tip C: Discourse / Занятие 38 Визуална графика В: Дискурс 00:03:30 -
11 Слайд Session 38 Speaking: Success / Занятие 38 Разговор: Успех 00:04:25 -
12 Слайд Session 38 Skill: Speak about success / Зaнятие 38 Умение: Обсъждане на успехи 00:02:18 -
13 Слайд Session 38 Vocabulary / Занятие 38 Речникова база 00:04:45 -
14 Слайд Session 38 Writing + References / Занятие 38 Писмена задача + Препратки 00:01:10 -
15 Задание My biggest success/failure / Моят най-голям успех/провал 00:00:10 -
16 Тест Session 38 Test / Занятие 38 Тест 00:10:00 -
3
Session 39 / Занятие 39
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 12

Времетраене: 00:34:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 39 Introduction / Занятие 39 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 39 Content / Занятие 39 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 39 Component A: Mistakes to avoid / Занятие 39 Компонент А: Популярни грешки 00:06:40 -
4 Слайд Session 39 Visual tip A: Mistakes to avoid / Занятие 39 Визуална графика А: Популярни грешки 00:03:57 -
5 Слайд Session 39 Component B: Link verbs / Занятие 39 Компонент Б: Съединителни глаголи 00:05:17 -
6 Слайд Session 39 Component C: Colloquial language / Занятие 39 Компонент В: Разговорен стил 00:04:54 -
7 Слайд Session 39 Speaking: Changes / Занятие 39 Разговор: Промени 00:03:19 -
8 Слайд Session 39 Skill: Talking about changes / Занятие 39 Умение: Обсъждане на промени 00:02:49 -
9 Слайд Session 39 Vocabulary / Занятие 39 Речникова база 00:05:01 -
10 Слайд Session 39 Writing + References / Занятие 39 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
11 Задание My life changed when... / Животът ми се промени, когато... 00:00:10 -
12 Тест Session 39 Test / Занятие 39 Тест 00:00:10 -
4
Session 40 / Занятие 40
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 12

Времетраене: 00:35:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 40 Introduction / Занятие 40 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 40 Content / Занятие 40 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 40 Component A: Coherence / Занятие 40 Компонент А: Свързаност на текст 00:08:24 -
4 Слайд Session 40 Component B: Parallelism / Занятие 40 Компонент Б: Паралелни конструкции 00:04:14 -
5 Слайд Session 40 Component C: Inversion / Занятие 40 Компонент В: Инверсия 00:04:24 -
6 Слайд Session 40 Visual tip C: Inversion / Занятие 40 Визуална графика В: Инверсия 00:02:08 -
7 Слайд Session 40 Speaking: Science & Discoveries / Занятие 40 Разговор: Наука и Открития 00:04:26 -
8 Слайд Session 40 Skill: Discuss science & discoveries / Занятие 40 Умение: Обсъждане на наука и открития 00:02:20 -
9 Слайд Session 40 Vocabulary / Занятие 40 Речникова база 00:05:55 -
10 Слайд Session 40 Writing + References / Занятие 40 Писмена задача + Препратки 00:01:12 -
11 Задание An imaginary invention / device... / Въображаемо изобретение / устройство 00:00:10 -
12 Тест Session 40 Test / Занятие 40 Тест 00:00:10 -
5
Revision 10 / Преговор 10
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:37:16

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 10 Introduction / Преговор 10 Въведение 00:02:15 -
2 Слайд Revision 10 Grammar Panel / Преговор 10 Граматичен панел 00:06:08 -
3 Слайд Revision 10 Skills Panel / Преговор 10 Панел за умения 00:05:41 -
4 Слайд Revision 10 Writing + Vocabulary / Преговор 10 Писмена задача + Речникова база 00:03:01 -
5 Задание We fixed it! / Поправихме го! 00:00:10 -
6 Тест Revision 10 Test / Преговор 10 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 5 / Тест ниво 5 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 5 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

На достатъчно високо ниво ли е Вашият капацитет по английски език? Разполагате ли с нужните умения да се справяте в множество ситуации в ежедневието?
Смятате ли за важно да разбирате и комуникирате с по-сложни похвати? 


В пето ниво от системата разполагате отново с два модула (Trainee & Coordinator), където сме поместили всичката нужна информация, за обогатяването на способностите Ви за изразяване на английски език не само в ежедневието, но и в по-конкретни ситуации!

В модул девет (Trainee) ще наблегнем над стил, изразяване и учтивост, ще формулираме как да говорим за надежди, желания и съжаления, ще правим пояснения и разграничения, ще започнем групата на перфектно продължителните граматични времена, а също така ще обсъждаме теми свързани с лайфстайл, изкуство, бизнес и различни проблеми.

Във десети модул (Coordinator) ще обсъждаме популярни грешки, свързаност на текст и изказ, паралелни структури, инверсия и смесени условни наклонения. Сред темите включени за обсъждане са успех, наука, промени и енергетика. Ще бъдат взети също и последните граматични времена.

Ниво 5 от системата представя по-високи и сложни похвати за ефективното справяне в личното и професионално общуване и изразяване. Добавя нови познания и оформя досегашните, така че да можете максимално качествено да развиете способносите си. 


Равнява се на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 12 месеца!
Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso