Английски език А1 с подкрепа от Your English Specialist

159.99 лв

Английски език А1 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да използвате английски език на базово и основно ниво
Да съставяте и изказвате изречения/въпроси правилно
Да ползвате различните части на речта ефективно
Как да говорите за себе си и Вашите интереси
Как да се представяте и запознавате с други хора в различни ситуации
И още много други (Вижте пълен списък на нивото в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Първото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) поставя основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и главните понятия в ученето. 

Your English Specialist Ниво 1 съдържа първите два модула от нашата система (Модул 01 Novice и 02 Beginner). Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

С 12 месеца подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

12 месеца

Времетраене

12 часа и 5 минути

Брой слайдове

132

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

2

Адаптивен дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 1 [Novice]
Слайдове: 72

Времетраене: 05:47:28

1
Session 01 / Занятие 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 19

Времетраене: 01:06:50

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд YES Level 01 / YES Ниво 01 00:00:10 -
2 Слайд Session 01 Introduction / Занятие 01 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 01 Content / Занятие 01 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 01 Component A: The Alphabet / Занятие 01 Компонент А: Азбуката 00:06:10 -
5 Слайд Session 01 Visual tip A1: The Alphabet / Занятие 01 Визуална графика А1: Азбуката 00:02:59 -
6 Слайд Session 01 Visual tip A2: Phonetics / Занятие 01 Визуална графика А2: Фонетика 00:07:55 -
7 Слайд Session 01 Component B: Numbers 1 - 1000+ / Занятие 01 Компонент Б: Числата 1 - 1000+ 00:12:08 -
8 Слайд Session 01 Visual tip B1: Big numbers / Занятие 01 Визуална графика Б1: Големи числа 00:01:52 -
9 Слайд Session 01 Visual tip B2: Odd & Even numbers / Занятие 01 Визуална графика Б2: Четни и нечетни числа 00:01:35 -
10 Слайд Session 01 Component C: Spelling / Занятие 01 Компонент В: Спелуване 00:09:17 -
11 Слайд Session 01 Visual tip C: Spelling / Занятие 01 Визуална графика В: Спелуване 00:02:17 -
12 Слайд Session 01 Speaking: Basic questions / Занятие 01 Разговор: Базови въпроси 00:02:11 -
13 Слайд Session 01 Skill: Giving & Spelling personal information / Занятие 01 Умение: Даване и спелуване на персонална информация 00:02:51 -
14 Слайд Session 01 Skill + Speaking / Занятие 01 Умение + Разговор 00:00:10 -
15 Слайд Session 01 Vocabulary / Занятие 01 Речникова база 00:03:44 -
16 Слайд Session 01 Writing + References / Занятие 01 Писмена задача + Препратки 00:01:26 -
17 Задание My personal information / Моята лична информация 00:00:10 -
18 Тест Session 01 Test / Занятие 01 Тест 00:10:00 -
2
Session 02 / Занятие 02
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:09:34

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 02 Introduction / Занятие 02 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 02 Content / Занятие 02 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 02 Component A: Greetings / Занятие 02 Компонент А: Поздрави 00:08:37 -
4 Слайд Session 02 Visual tip A: Greetings / Занятие 02 Визуална графика А: Поздрави 00:02:53 -
5 Слайд Session 02 Component B: Too, Also & As well / Занятие 02 Компонент Б: Също, също и и също така 00:11:25 -
6 Слайд Session 02 Visual tip B: Too, Also & As well / Занятие 02 Визуална графика Б: Също, също и и също така 00:01:14 -
7 Слайд Session 02 Component C: Time periods / Занятие 02 Компонент В: Времеви периоди 00:18:55 -
8 Слайд Session 02 Visual tip C: Time periods / Занятие 02 Визуална графика В: Времеви периоди 00:02:45 -
9 Слайд Session 02 Speaking: Meeting people / Занятие 02 Разговор: Запознавания 00:03:15 -
10 Слайд Session 02 Skill: Introducing yourself / Занятие 02 Умение: Собствено представяне 00:03:30 -
11 Слайд Session 02 Vocabulary / Занятие 02 Речникова база 00:04:11 -
12 Слайд Session 02 Writing + References / Занятие 02 Писмена задача + Препратки 00:01:23 -
13 Задание Personal description in a paragraph / Собствено представяне в параграф 00:00:10 -
14 Тест Session 02 Test / Занятие 02 Тест 00:10:00 -
3
Session 03 / Занятие 03
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:17:54

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 03 Introduction / Занятие 03 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 03 Content / Занятие 03 Съдържание 00:01:15 -
3 Слайд Session 03 Component A: Subject pronouns / Занятие 03 Компонент А: Лични местоимения 00:08:05 -
4 Слайд Session 03 Visual tip A: Subject pronouns / Занятие 03 Визуална графика А: Лични местоимения 00:02:52 -
5 Слайд Session 03 Component B: Full & Contracted forms / Занятие 03 Компонент Б: Пълни и кратки форми 00:08:30 -
6 Слайд Session 03 Visual tip B1: Full & Contracted forms / Занятие 03 Визуална графика Б1: Пълни и кратки форми 00:02:24 -
7 Слайд Session 03 Visual tip B2: Positive contractions / Занятие 03 Визуална графика Б2: Позитивни кратки форми 00:07:25 -
8 Слайд Session 03 Visual tip B3: Negative contractions / Занятие 03 Визуална графика Б3: Негативни кратки форми 00:06:41 -
9 Слайд Session 03 Component C: The S-V-O structure / Занятие 03 Компонент В: Структурата S-V-O 00:07:21 -
10 Слайд Session 03 Visual tip C: The S-V-O structure / Занятие 03 Визуална графика В: Структурата S-V-O 00:03:24 -
11 Слайд Session 03 Speaking: Countries, nationalities & languages / Занятие 03 Разговор: Държави, националности и езици 00:04:45 -
12 Слайд Session 03 Visual tip D: Cardinal directions / Занятие 03 Визуална графика Г: Посоки на света 00:01:52 -
13 Слайд Session 03 Skill: Saying where you are from / Занятие 03 Умение: Изразяване от къде сме 00:05:19 -
14 Слайд Session 03 Vocabulary / Занятие 03 Речникова база 00:05:32 -
15 Слайд Session 03 Writing + References / Занятие 03 Писмена задача + Препратки 00:02:03 -
16 Задание Write about your country / Пишете за държавата си 00:00:10 -
17 Тест Session 03 Test / Занятие 03 Тест 00:10:00 -
4
Session 04 / Занятие 04
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:09

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 04 Introduction / Занятие 04 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 04 Content / Занятие 04 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 04 Component A: Types of questions & answers / Занятие 04 Компонент А: Видове въпроси и отговори 00:14:32 -
4 Слайд Session 04 Visual tip A1: Yes / No questions / Занятие 04 Визуална графика А1: Затворени въпроси 00:04:53 -
5 Слайд Session 04 Visual tip A2: Wh- questions / Занятие 04 Визуална графика А2: Затворени въпроси 00:02:42 -
6 Слайд Session 04 Component B: Ordinal numbers / Занятие 04 Компонент Б: Ординални числа 00:08:20 -
7 Слайд Session 04 Visual tip B: Ordinal numbers / Занятие 04 Визуална графика Б: Ординални числа 00:03:22 -
8 Слайд Session 04 Component C: The time / Занятие 04 Компонент В: Времето 00:07:37 -
9 Слайд Session 04 Visual tip C: The clock / Занятие 04 Визуална графика В: Часовникът 00:02:24 -
10 Слайд Session 04 Speaking: Questions & Answers / Занятие 04 Разговор: Въпроси и Отговори 00:03:30 -
11 Слайд Session 04 Skill: How to tell the time / Занятие 04 Умение: Как да казваме часовете 00:02:30 -
12 Слайд Session 04 Vocabulary / Занятие 04 Речникова база 00:04:33 -
13 Слайд Session 04 Writing + References / Занятие 04 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание 10 Questions & Answers from each type / 10 Въпроса и отговора от всеки вид 00:00:10 -
15 Тест Session 04 Test / Занятие 04 Тест 00:10:00 -
5
Revision 01 / Преговор 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:06:00

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 01 Introduction / Преговор 01 Въведение 00:03:45 -
2 Слайд Revision 01 Grammar Panel / Преговор 01 Граматичен панел 00:08:36 -
3 Слайд Revision 01 Skills Panel / Преговор 01 Панел за умения 00:06:28 -
4 Слайд Revision 01 Writing + Vocabulary / Преговор 01 Писмена задача + Речникова база 00:03:24 -
5 Задание Favourite monument or landmark / Любим паметник или забележителност 00:00:10 -
6 Тест Revision 01 Test / Преговор 01 Тест 00:20:00 -
7 Слайд BONUS FILE / ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС ФАЙЛ 00:23:35 -
2
Module 2 {Beginner]
Слайдове: 80

Времетраене: 06:02:49

1
Session 05 / Занятие 05
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:06:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 05 Introduction / Занятие 05 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 05 Content / Занятие 05 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 05 Component A: Present Simple tense / Занятие 05 Компонент А: Сегашно Просто време 00:06:30 -
4 Слайд Session 05 Visual tip A1: Present Simple tense / Занятие 05 Визуална графика А1: Сегашно Просто време 00:00:53 -
5 Слайд Session 05 Visual tip A2: Present Simple tense 2 / Занятие 05 Визуална графика А2: Сегашно Просто време 2 00:11:28 -
6 Слайд Session 05 Component B: Auxiliary verbs / Занятие 05 Компонент Б: Спомагателни глаголи 00:07:30 -
7 Слайд Session 05 Visual tip B: Auxiliary verbs / Занятие 05 Визуална графика Б: Спомагателни глаголи 00:02:32 -
8 Слайд Session 05 Component C: Modal verbs / Занятие 05 Компонент В: Модални глаголи 00:08:10 -
9 Слайд Session 05 Visual tip C: Modal verbs / Занятие 05 Визуална графика В: Модални глаголи 00:07:06 -
10 Слайд Session 05 Speaking: Present day / Занятие 05 Разговор: Настоящият ден 00:01:54 -
11 Слайд Session 05 Skill: Speak about your routine / Занятие 05 Умение: Обсъдете своята рутина 00:03:30 -
12 Слайд Session 05 Vocabulary / Занятие 05 Речникова база 00:04:07 -
13 Слайд Session 05 Writing + References / Занятие 05 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
14 Слайд Session 05 BONUS FILE / Занятие 05 ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС ФАЙЛ 00:00:10 -
15 Задание Daily routine / Ежедневна рутина 00:00:10 -
16 Тест Session 05 Test / Занятие 05 Тест 00:10:00 -
2
Session 06 / Занятие 06
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:24:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 06 Introduction / Занятие 06 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 06 Content / Занятие 06 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 06 Component A: Noun properties / Свойства на съществителните имена 00:15:15 -
4 Слайд Session 06 Visual tip A1: Noun properties / Занятие 06 Визуална графика А1: Свойства на съществителните имена 00:03:02 -
5 Слайд Session 06 Visual tip A2: Irregular nouns / Занятие 06 Визуална графика А2: Неправилни съществителни имена 00:06:26 -
6 Слайд Session 06 Visual tip A3: Noun types / Занятие 06 Визуална графика А3: Видове съществителни 00:04:53 -
7 Слайд Session 06 Component B: Object pronouns / Занятие 06 Компонент Б: Обектни местоимения 00:06:52 -
8 Слайд Session 06 Visual tip B: Object pronouns / Занятие 06 Визуална графика Б: Обектни местоимения 00:01:20 -
9 Слайд Session 06 Component C: Articles / Занятие 06 Компонент В: Членуване 00:09:32 -
10 Слайд Session 06 Visual tip C1: Articles / Занятие 06 Визуална графика В1: Членуване 00:03:06 -
11 Слайд Session 06 Visual tip C2: Articles & place names / Занятие 06 Визуална графика В2: Членуване и имената на места 00:07:36 -
12 Слайд Session 06 Speaking: Things & Concepts / Занятие 06 Разговор: Неща и Концепции 00:05:08 -
13 Слайд Session 06 Skill: How to speak about things & objects / Занятие 06 Умение: Как да говорим за неща и обекти 00:02:45 -
14 Слайд Session 06 Vocabulary / Занятие 06 Речникова база 00:05:07 -
15 Слайд Session 06 Writing + References / Занятие 06 Писмена задача и Препратки 00:01:09 -
16 Задание My 3 objects / 3 предмета 00:00:10 -
17 Тест Session 06 Test / Занятие 06 Тест 00:10:00 -
3
Session 07 / Занятие 07
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:04:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 07 Introduction / Занятие 07 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 07 Content / Занятие 07 Съдържание 00:01:15 -
3 Слайд Session 07 Component A: Adjective properties / Занятие 07 Компонент А: Свойства на прилагателните имена 00:14:34 -
4 Слайд Session 07 Visual tip A: Adjective order / Занятие 07 Визуална графика А: Подредба на прилагателните 00:00:10 -
5 Слайд Session 07 Component B: Adjective forms / Занятие 07 Компонент Б: Форми на прилагателните имена 00:11:32 -
6 Слайд Session 07 Visual tip B1: Adjective pyramid / Занятие 07 Визуална графика Б1: Пирамида на прилагателните имена 00:04:07 -
7 Слайд Session 07 Visual tip B2: Adjective forms / Занятие 07 Визуална графика Б2: Форми на прилагателните имена 00:04:08 -
8 Слайд Session 07 Component C: Demonstratives / Занятие 07 Компонент В: Демонстративи 00:06:15 -
9 Слайд Session 07 Visual tip C: Demonstratives / Занятие 07 Визуална графика В: Демонстративи 00:02:03 -
10 Слайд Session 07 Speaking: Ideas & Facts / Занятие 07 Разговор: Идеи и Факти 00:01:44 -
11 Слайд Session 07 Skill: How to describe things / Занятие 07 Умение: Как да описваме предмети 00:02:28 -
12 Слайд Session 07 Vocabulary / Занятие 07 Речникова база 00:05:21 -
13 Слайд Session 07 Writing + References / Занятие 07 Писмена задача + Препратки 00:00:49 -
14 Задание Describe your appearence / Опишете своя облик 00:00:10 -
15 Тест Session 07 Test / Занятие 07 Тест 00:10:00 -
4
Session 08 / Занятие 08
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 26

Времетраене: 01:43:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 08 Introduction / Занятие 08 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 08 Content / Занятие 08 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 08 Component A: Verb properties / Занятие 08 Компонент А: Свойства на глаголите 00:09:06 -
4 Слайд Session 08 Visual tip A: Verb forms / Занятие 08 Визуална графика А: Форми на глаголите 00:04:30 -
5 Слайд Session 08 Component B: Regular & Irregular verbs / Занятие 08 Компонент Б: Правилни и неправилни глаголи 00:09:28 -
6 Слайд Session 08 Visual tip B1: Verb endings 1 / Занятие 08 Визуална графика Б1: Окончания на глаголите 1 00:03:58 -
7 Слайд Session 08 Visual tip B2: Verb endings 2 / Занятие 08 Визуална графика Б2: Окончания на глаголите 2 00:03:34 -
8 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 1 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 1 00:02:57 -
9 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 2 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 2 00:02:06 -
10 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 3 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 3 00:01:46 -
11 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4A / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 4А 00:02:57 -
12 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4B / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 4Б 00:02:01 -
13 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 5 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 5 00:01:19 -
14 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 6 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 6 00:03:16 -
15 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 7 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 7 00:03:11 -
16 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 8 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 8 00:02:42 -
17 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 9 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 9 00:04:10 -
18 Слайд Session 08 Component C: Prepositions / Занятие 08 Компонент В: Предлози 00:07:33 -
19 Слайд Session 08 Visual tip C: Prepositions / Занятие 08 Визуална графика В: Предлози 00:04:34 -
20 Слайд Session 08 Speaking: Friends & Family / Занятие 08 Разговор: Приятели и роднини 00:04:48 -
21 Слайд Session 08 Skill: How to speak about family / Занятие 08 Умение: Как да говорим за семейството си 00:02:10 -
22 Слайд Session 08 Visual tip D: Family tree / Занятие 08 Визуална графика Г: Родословно дърво 00:11:00 -
23 Слайд Session 08 Vocabulary / Занятие 08 Речникова база 00:04:14 -
24 Слайд Session 08 Writing + References / Занятие 08 Писмена задача + Препратки 00:00:58 -
25 Задание 3 people in my life / 3 личности в живота ми 00:00:10 -
26 Тест Session 08 Test / Занятие 08 Тест 00:10:00 -
5
Revision 02 / Преговор 02
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:18

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 02 Introduction / Преговор 02 Въведение 00:03:05 -
2 Слайд Revision 02 Grammar Panel / Преговор 02 Граматичен панел 00:07:22 -
3 Слайд Revision 02 Skills Panel / Преговор 02 Панел за умения 00:08:11 -
4 Слайд Revision 02 Writing + Vocabulary / Преговор 02 Писмена задача + Речникова база 00:04:29 -
5 Задание My family tree / Моето родословно дърво 00:00:10 -
6 Тест Revision 02 Test / Преговор 02 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 1 / Тест ниво 1 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Искате ли да започнете/възобновите своето обучение по английски език чрез иновативен метод?
Изпитвате затруднения или забелязвате пропуски в главни структури?
Уверени ли сте в способностите си?


В първото ниво от нашата система ще работим над началните два модула (Novice & Beginner), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете наистина да ползвате английски език ефективно в ежедневието си.

Първи модул (Novice) започва от най-малките частици: буквите, звуците и числата, но ще премине и през базовите видове въпроси, посоки на света и начални умения, като това да се представяте, запознавате с други хора и говорите за себе си. Ще учите и как да казвате правилно година/месец/дата/час! Как цялостно да се изразявате в различни ситуации и да общувате на базово ниво.

Втори модул (Beginner) ще Ви запознае с главните части на речта и изречението (включително техните типични своиства и параметри), как те се формират, спрягат и ползват! Ще учите също какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се ползват в основните видове словореди, ще вземем и първото си глаголно време.

Ниво 1 от системата полага едни здрави основи на Вашите познания по английски език. Всички необходими компоненти за едно успешно начало са включени, а върху добра основа можем много по-лесно да изградим всичко останало. 


Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 12 месеца!
Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:

www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso