Английски език А1 с подкрепа от Your English Specialist

174.99 лв
87.00 лв

Английски език А1 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да използвате английски език на базово и основно ниво
Да съставяте и изказвате изречения/въпроси правилно
Да ползвате различните части на речта ефективно
Как да говорите за себе си и Вашите интереси
Как да се представяте и запознавате с други хора в различни ситуации
И още много други (Вижте пълен списък на нивото в галерията)

Кратко описание

Your English Specialist - Ниво 1 (Подкрепен курс)

Първото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) поставя основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и главните понятия в ученето. 

Your English Specialist Ниво 1 съдържа първите два модула от нашата система (Модул 01 Novice и 02 Beginner). Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

С включен период на подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа за системата на YES може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

6 месеца

Времетраене

12 часа и 16 минути

Брой слайдове

132

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

2

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 1 [Novice]
Слайдове: 72

Времетраене: 05:47:28

1
Session 01 / Занятие 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 19

Времетраене: 01:06:50

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд YES Level 01 / YES Ниво 01 00:00:10 -
2 Слайд Session 01 Introduction / Занятие 01 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 01 Content / Занятие 01 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 01 Component A: The Alphabet / Занятие 01 Компонент А: Азбуката 00:06:10 -
5 Слайд Session 01 Visual tip A1: The Alphabet / Занятие 01 Визуална графика А1: Азбуката 00:02:59 -
6 Слайд Session 01 Visual tip A2: Phonetics / Занятие 01 Визуална графика А2: Фонетика 00:07:55 -
7 Слайд Session 01 Component B: Numbers 1 - 1000+ / Занятие 01 Компонент Б: Числата 1 - 1000+ 00:12:08 -
8 Слайд Session 01 Visual tip B1: Big numbers / Занятие 01 Визуална графика Б1: Големи числа 00:01:52 -
9 Слайд Session 01 Visual tip B2: Odd & Even numbers / Занятие 01 Визуална графика Б2: Четни и нечетни числа 00:01:35 -
10 Слайд Session 01 Component C: Spelling / Занятие 01 Компонент В: Спелуване 00:09:17 -
11 Слайд Session 01 Visual tip C: Spelling / Занятие 01 Визуална графика В: Спелуване 00:02:17 -
12 Слайд Session 01 Speaking: Basic questions / Занятие 01 Разговор: Базови въпроси 00:02:11 -
13 Слайд Session 01 Skill: Giving & Spelling personal information / Занятие 01 Умение: Даване и спелуване на персонална информация 00:02:51 -
14 Слайд Session 01 Skill + Speaking / Занятие 01 Умение + Разговор 00:00:10 -
15 Слайд Session 01 Vocabulary / Занятие 01 Речникова база 00:03:44 -
16 Слайд Session 01 Writing + References / Занятие 01 Писмена задача + Препратки 00:01:26 -
17 Задание My personal information / Моята лична информация 00:00:10 -
18 Тест Session 01 Test / Занятие 01 Тест 00:10:00 -
2
Session 02 / Занятие 02
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:09:34

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 02 Introduction / Занятие 02 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 02 Content / Занятие 02 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 02 Component A: Greetings / Занятие 02 Компонент А: Поздрави 00:08:37 -
4 Слайд Session 02 Visual tip A: Greetings / Занятие 02 Визуална графика А: Поздрави 00:02:53 -
5 Слайд Session 02 Component B: Too, Also & As well / Занятие 02 Компонент Б: Също, също и и също така 00:11:25 -
6 Слайд Session 02 Visual tip B: Too, Also & As well / Занятие 02 Визуална графика Б: Също, също и и също така 00:01:14 -
7 Слайд Session 02 Component C: Time periods / Занятие 02 Компонент В: Времеви периоди 00:18:55 -
8 Слайд Session 02 Visual tip C: Time periods / Занятие 02 Визуална графика В: Времеви периоди 00:02:45 -
9 Слайд Session 02 Speaking: Meeting people / Занятие 02 Разговор: Запознавания 00:03:15 -
10 Слайд Session 02 Skill: Introducing yourself / Занятие 02 Умение: Собствено представяне 00:03:30 -
11 Слайд Session 02 Vocabulary / Занятие 02 Речникова база 00:04:11 -
12 Слайд Session 02 Writing + References / Занятие 02 Писмена задача + Препратки 00:01:23 -
13 Задание Personal description in a paragraph / Собствено представяне в параграф 00:00:10 -
14 Тест Session 02 Test / Занятие 02 Тест 00:10:00 -
3
Session 03 / Занятие 03
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:17:54

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 03 Introduction / Занятие 03 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 03 Content / Занятие 03 Съдържание 00:01:15 -
3 Слайд Session 03 Component A: Subject pronouns / Занятие 03 Компонент А: Лични местоимения 00:08:05 -
4 Слайд Session 03 Visual tip A: Subject pronouns / Занятие 03 Визуална графика А: Лични местоимения 00:02:52 -
5 Слайд Session 03 Component B: Full & Contracted forms / Занятие 03 Компонент Б: Пълни и кратки форми 00:08:30 -
6 Слайд Session 03 Visual tip B1: Full & Contracted forms / Занятие 03 Визуална графика Б1: Пълни и кратки форми 00:02:24 -
7 Слайд Session 03 Visual tip B2: Positive contractions / Занятие 03 Визуална графика Б2: Позитивни кратки форми 00:07:25 -
8 Слайд Session 03 Visual tip B3: Negative contractions / Занятие 03 Визуална графика Б3: Негативни кратки форми 00:06:41 -
9 Слайд Session 03 Component C: The S-V-O structure / Занятие 03 Компонент В: Структурата S-V-O 00:07:21 -
10 Слайд Session 03 Visual tip C: The S-V-O structure / Занятие 03 Визуална графика В: Структурата S-V-O 00:03:24 -
11 Слайд Session 03 Speaking: Countries, nationalities & languages / Занятие 03 Разговор: Държави, националности и езици 00:04:45 -
12 Слайд Session 03 Visual tip D: Cardinal directions / Занятие 03 Визуална графика Г: Посоки на света 00:01:52 -
13 Слайд Session 03 Skill: Saying where you are from / Занятие 03 Умение: Изразяване от къде сме 00:05:19 -
14 Слайд Session 03 Vocabulary / Занятие 03 Речникова база 00:05:32 -
15 Слайд Session 03 Writing + References / Занятие 03 Писмена задача + Препратки 00:02:03 -
16 Задание Write about your country / Пишете за държавата си 00:00:10 -
17 Тест Session 03 Test / Занятие 03 Тест 00:10:00 -
4
Session 04 / Занятие 04
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:09

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 04 Introduction / Занятие 04 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 04 Content / Занятие 04 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 04 Component A: Types of questions & answers / Занятие 04 Компонент А: Видове въпроси и отговори 00:14:32 -
4 Слайд Session 04 Visual tip A1: Yes / No questions / Занятие 04 Визуална графика А1: Затворени въпроси 00:04:53 -
5 Слайд Session 04 Visual tip A2: Wh- questions / Занятие 04 Визуална графика А2: Затворени въпроси 00:02:42 -
6 Слайд Session 04 Component B: Ordinal numbers / Занятие 04 Компонент Б: Ординални числа 00:08:20 -
7 Слайд Session 04 Visual tip B: Ordinal numbers / Занятие 04 Визуална графика Б: Ординални числа 00:03:22 -
8 Слайд Session 04 Component C: The time / Занятие 04 Компонент В: Времето 00:07:37 -
9 Слайд Session 04 Visual tip C: The clock / Занятие 04 Визуална графика В: Часовникът 00:02:24 -
10 Слайд Session 04 Speaking: Questions & Answers / Занятие 04 Разговор: Въпроси и Отговори 00:03:30 -
11 Слайд Session 04 Skill: How to tell the time / Занятие 04 Умение: Как да казваме часовете 00:02:30 -
12 Слайд Session 04 Vocabulary / Занятие 04 Речникова база 00:04:33 -
13 Слайд Session 04 Writing + References / Занятие 04 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание 10 Questions & Answers from each type / 10 Въпроса и отговора от всеки вид 00:00:10 -
15 Тест Session 04 Test / Занятие 04 Тест 00:10:00 -
5
Revision 01 / Преговор 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:06:00

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 01 Introduction / Преговор 01 Въведение 00:03:45 -
2 Слайд Revision 01 Grammar Panel / Преговор 01 Граматичен панел 00:08:36 -
3 Слайд Revision 01 Skills Panel / Преговор 01 Панел за умения 00:06:28 -
4 Слайд Revision 01 Writing + Vocabulary / Преговор 01 Писмена задача + Речникова база 00:03:24 -
5 Задание Favourite monument or landmark / Любим паметник или забележителност 00:00:10 -
6 Тест Revision 01 Test / Преговор 01 Тест 00:20:00 -
7 Слайд BONUS FILE / ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС ФАЙЛ 00:23:35 -
2
Module 2 {Beginner]
Слайдове: 80

Времетраене: 06:14:02

1
Session 05 / Занятие 05
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:17:50

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 05 Introduction / Занятие 05 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 05 Content / Занятие 05 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 05 Component A: Present Simple tense / Занятие 05 Компонент А: Сегашно Просто време 00:06:30 -
4 Слайд Session 05 Visual tip A1: Present Simple tense / Занятие 05 Визуална графика А1: Сегашно Просто време 00:00:53 -
5 Слайд Session 05 Visual tip A2: Present Simple tense 2 / Занятие 05 Визуална графика А2: Сегашно Просто време 2 00:11:28 -
6 Слайд Session 05 Component B: Auxiliary verbs / Занятие 05 Компонент Б: Спомагателни глаголи 00:07:30 -
7 Слайд Session 05 Visual tip B: Auxiliary verbs / Занятие 05 Визуална графика Б: Спомагателни глаголи 00:02:32 -
8 Слайд Session 05 Component C: Modal verbs / Занятие 05 Компонент В: Модални глаголи 00:08:10 -
9 Слайд Session 05 Visual tip C: Modal verbs / Занятие 05 Визуална графика В: Модални глаголи 00:07:06 -
10 Слайд Session 05 Speaking: Present day / Занятие 05 Разговор: Настоящият ден 00:01:54 -
11 Слайд Session 05 Skill: Speak about your routine / Занятие 05 Умение: Обсъдете своята рутина 00:03:30 -
12 Слайд Session 05 Vocabulary / Занятие 05 Речникова база 00:04:07 -
13 Слайд Session 05 Writing + References / Занятие 05 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
14 Слайд Session 05 BONUS FILE / Занятие 05 ДОПЪЛНИТЕЛЕН БОНУС ФАЙЛ 00:11:22 -
15 Задание Daily routine / Ежедневна рутина 00:00:10 -
16 Тест Session 05 Test / Занятие 05 Тест 00:10:00 -
2
Session 06 / Занятие 06
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:24:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 06 Introduction / Занятие 06 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 06 Content / Занятие 06 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 06 Component A: Noun properties / Свойства на съществителните имена 00:15:15 -
4 Слайд Session 06 Visual tip A1: Noun properties / Занятие 06 Визуална графика А1: Свойства на съществителните имена 00:03:02 -
5 Слайд Session 06 Visual tip A2: Irregular nouns / Занятие 06 Визуална графика А2: Неправилни съществителни имена 00:06:26 -
6 Слайд Session 06 Visual tip A3: Noun types / Занятие 06 Визуална графика А3: Видове съществителни 00:04:53 -
7 Слайд Session 06 Component B: Object pronouns / Занятие 06 Компонент Б: Обектни местоимения 00:06:52 -
8 Слайд Session 06 Visual tip B: Object pronouns / Занятие 06 Визуална графика Б: Обектни местоимения 00:01:20 -
9 Слайд Session 06 Component C: Articles / Занятие 06 Компонент В: Членуване 00:09:32 -
10 Слайд Session 06 Visual tip C1: Articles / Занятие 06 Визуална графика В1: Членуване 00:03:06 -
11 Слайд Session 06 Visual tip C2: Articles & place names / Занятие 06 Визуална графика В2: Членуване и имената на места 00:07:36 -
12 Слайд Session 06 Speaking: Things & Concepts / Занятие 06 Разговор: Неща и Концепции 00:05:08 -
13 Слайд Session 06 Skill: How to speak about things & objects / Занятие 06 Умение: Как да говорим за неща и обекти 00:02:45 -
14 Слайд Session 06 Vocabulary / Занятие 06 Речникова база 00:05:07 -
15 Слайд Session 06 Writing + References / Занятие 06 Писмена задача и Препратки 00:01:09 -
16 Задание My 3 objects / 3 предмета 00:00:10 -
17 Тест Session 06 Test / Занятие 06 Тест 00:10:00 -
3
Session 07 / Занятие 07
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:04:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 07 Introduction / Занятие 07 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 07 Content / Занятие 07 Съдържание 00:01:15 -
3 Слайд Session 07 Component A: Adjective properties / Занятие 07 Компонент А: Свойства на прилагателните имена 00:14:34 -
4 Слайд Session 07 Visual tip A: Adjective order / Занятие 07 Визуална графика А: Подредба на прилагателните 00:00:10 -
5 Слайд Session 07 Component B: Adjective forms / Занятие 07 Компонент Б: Форми на прилагателните имена 00:11:32 -
6 Слайд Session 07 Visual tip B1: Adjective pyramid / Занятие 07 Визуална графика Б1: Пирамида на прилагателните имена 00:04:07 -
7 Слайд Session 07 Visual tip B2: Adjective forms / Занятие 07 Визуална графика Б2: Форми на прилагателните имена 00:04:08 -
8 Слайд Session 07 Component C: Demonstratives / Занятие 07 Компонент В: Демонстративи 00:06:15 -
9 Слайд Session 07 Visual tip C: Demonstratives / Занятие 07 Визуална графика В: Демонстративи 00:02:03 -
10 Слайд Session 07 Speaking: Ideas & Facts / Занятие 07 Разговор: Идеи и Факти 00:01:44 -
11 Слайд Session 07 Skill: How to describe things / Занятие 07 Умение: Как да описваме предмети 00:02:28 -
12 Слайд Session 07 Vocabulary / Занятие 07 Речникова база 00:05:21 -
13 Слайд Session 07 Writing + References / Занятие 07 Писмена задача + Препратки 00:00:49 -
14 Задание Describe your appearence / Опишете своя облик 00:00:10 -
15 Тест Session 07 Test / Занятие 07 Тест 00:10:00 -
4
Session 08 / Занятие 08
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 26

Времетраене: 01:43:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 08 Introduction / Занятие 08 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 08 Content / Занятие 08 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 08 Component A: Verb properties / Занятие 08 Компонент А: Свойства на глаголите 00:09:06 -
4 Слайд Session 08 Visual tip A: Verb forms / Занятие 08 Визуална графика А: Форми на глаголите 00:04:30 -
5 Слайд Session 08 Component B: Regular & Irregular verbs / Занятие 08 Компонент Б: Правилни и неправилни глаголи 00:09:28 -
6 Слайд Session 08 Visual tip B1: Verb endings 1 / Занятие 08 Визуална графика Б1: Окончания на глаголите 1 00:03:58 -
7 Слайд Session 08 Visual tip B2: Verb endings 2 / Занятие 08 Визуална графика Б2: Окончания на глаголите 2 00:03:34 -
8 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 1 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 1 00:02:57 -
9 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 2 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 2 00:02:06 -
10 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 3 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 3 00:01:46 -
11 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4A / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 4А 00:02:57 -
12 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4B / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 4Б 00:02:01 -
13 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 5 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 5 00:01:19 -
14 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 6 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 6 00:03:16 -
15 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 7 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 7 00:03:11 -
16 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 8 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 8 00:02:42 -
17 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 9 / Занятие 08 БОНУС СЛАЙД 9 00:04:10 -
18 Слайд Session 08 Component C: Prepositions / Занятие 08 Компонент В: Предлози 00:07:33 -
19 Слайд Session 08 Visual tip C: Prepositions / Занятие 08 Визуална графика В: Предлози 00:04:34 -
20 Слайд Session 08 Speaking: Friends & Family / Занятие 08 Разговор: Приятели и роднини 00:04:48 -
21 Слайд Session 08 Skill: How to speak about family / Занятие 08 Умение: Как да говорим за семейството си 00:02:10 -
22 Слайд Session 08 Visual tip D: Family tree / Занятие 08 Визуална графика Г: Родословно дърво 00:11:00 -
23 Слайд Session 08 Vocabulary / Занятие 08 Речникова база 00:04:14 -
24 Слайд Session 08 Writing + References / Занятие 08 Писмена задача + Препратки 00:00:58 -
25 Задание 3 people in my life / 3 личности в живота ми 00:00:10 -
26 Тест Session 08 Test / Занятие 08 Тест 00:10:00 -
5
Revision 02 / Преговор 02
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:18

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 02 Introduction / Преговор 02 Въведение 00:03:05 -
2 Слайд Revision 02 Grammar Panel / Преговор 02 Граматичен панел 00:07:22 -
3 Слайд Revision 02 Skills Panel / Преговор 02 Панел за умения 00:08:11 -
4 Слайд Revision 02 Writing + Vocabulary / Преговор 02 Писмена задача + Речникова база 00:04:29 -
5 Задание My family tree / Моето родословно дърво 00:00:10 -
6 Тест Revision 02 Test / Преговор 02 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 1 / Тест ниво 1 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist - Ниво 1 (Подкрепен курс)

Искате ли да започнете/възобновите своето обучение по английски език чрез иновативен метод?
Изпитвате затруднения или забелязвате пропуски в главни структури?
Уверени ли сте в способностите си?


В първото ниво от нашата система ще работим над началните два модула (Novice & Beginner), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете наистина да ползвате английски език ефективно в ежедневието си.

Първи модул (Novice) започва от най-малките частици: буквите, звуците и числата, но ще премине и през базовите видове въпроси, посоки на света и начални умения, като това да се представяте, запознавате с други хора и говорите за себе си. Ще учите и как да казвате правилно година/месец/дата/час! Как цялостно да се изразявате в различни ситуации и да общувате на базово ниво.

Втори модул (Beginner) ще Ви запознае с главните части на речта и изречението (включително техните типични своиства и параметри), как те се формират, спрягат и ползват! Ще учите също какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се ползват в основните видове словореди, ще вземем и първото си глаголно време.

Ниво 1 от системата полага едни здрави основи на Вашите познания по английски език. Всички необходими компоненти за едно успешно начало са включени, а върху добра основа можем много по-лесно да изградим всичко останало. 


Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е с включен режим и период на подкрепа от преподавател. Включва възможност за задаване на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията по време на периода на подкрепа. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:

www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso