Английски език А2 от Your English Specialist

140.00 лв
70.02 лв

Английски език А2 от Your English Specialist

Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да описвате себе си и чертите на характера Ви
Да говорите за професията и кариерата си
Да правите поръчки и пазарувате ефективно
Да използвате по-широк набор от основните граматически времена
Да обединявате идеите си в по-сложни структури
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание

Your English Specialist - Ниво 2 (Автоматизиран курс)

Второто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) разширява основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и представя допълнителни важни в ученето компоненти. 

Your English Specialist Ниво 2 съдържа вторите два модула от нашата система (Модул 03 Learner & 04 Builder). Равнява се на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа преминете през безплатното въвеждащо занятие на системата, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

12 часа и 46 минути

Брой слайдове

137

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

7

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 3 [Learner]
Слайдове: 90

Времетраене: 07:24:54

1
Session 09 / Занятие 09
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 22

Времетраене: 01:17:20

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 02 title page / Ниво 02 главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 09 Introduction / Занятие 09 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 09 Content / Занятие 09 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 09 Component A: Adverb properties / Занятие 09 Компонент А: Свойства на наречията 00:10:23 -
5 Слайд Session 09 Visual tip A1: Adverbs I / Занятие 09 Визуална графика А1: Наречия I 00:01:39 -
6 Слайд Session 09 Visual tip A2: Adverbs II / Занятие 09 Визуална графика А2: Наречия II 00:01:39 -
7 Слайд Session 09 Visual tip A3: Adverbs III / Занятие 09 Визуална графика А3: Наречия III 00:01:19 -
8 Слайд Session 09 Visual tip A4: Adverbs IV / Занятие 09 Визуална графика А4: Наречия IV 00:04:37 -
9 Слайд Session 09 Visual tip A5: Adverbs V / Занятие 09 Визуална графика А5: Наречия V 00:01:14 -
10 Слайд Session 09 Component B: Number structures / Занятие 09 Компонент Б: Цифрови структури 00:07:48 -
11 Слайд Session 09 Visual tip B1: Units of measures / Занятие 09 Визуална графика Б1: Единици за мерки 00:02:32 -
12 Слайд Session 09 Visual tip B2: Numeral & Value amounts & plurals / Занятие 09 Визуална графика Б2: Цифрови величини, количества и множествени числа 00:03:13 -
13 Слайд Session 09 Component C: Food & Drink products / Занятие 09 Компонент В: Храни и напитки 00:10:11 -
14 Слайд Session 09 Speaking: Ordering & Shopping / Занятие 09 Разговор: Поръчки и пазаруване 00:02:58 -
15 Слайд Session 09 Skill: How to buy & order products / Занятие 09 Умение: Как да закупуваме и поръчваме продукти 00:02:37 -
16 Слайд Session 09 Skill + Speaking / Занятие 09 Умение + Разговор 00:00:10 -
17 Слайд Session 09 Vocabulary / Занятие 09 Речникова база 00:05:12 -
18 Слайд Session 09 Annex 1 / Занятие 09 Анекс 1 00:08:29 -
19 Слайд Session 09 Writing + References / Занятие 09 Писмена задача + Препратки 00:01:05 -
20 Задание My shopping list and recipe / Моя списък за покупки и рецепта 00:00:10 -
21 Тест Session 09 Test / Занятие 09 Тест 00:10:00 -
2
Session 10 / Занятие 10
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:46:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 10 Introduction / Занятие 10 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 10 Content / Занятие 10 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 10 Component A: Modals of ability / Модали за способност 00:05:45 -
4 Слайд Session 10 Visual tip A: Modals of ability / Занятие 10 Визуална графика А: Модали за способност 00:02:22 -
5 Слайд Session 10 Component B: and, so, but, or and because / Занятие 10 Компонент Б: и, така че, но, или и защото 00:06:03 -
6 Слайд Session 10 Visual tip B: and, so, but, or and because / Занятие 10 Визуална графика Б: и, така че, но, или и защото 00:02:01 -
7 Слайд Session 10 Component C: One & Ones / Занятие 10 Компонент В: Едно и Едни 00:04:36 -
8 Слайд Session 10 Visual tip C: One & Ones / Занятие 10 Визуална графика В: Едно и Едни 00:01:33 -
9 Слайд Session 10 Speaking: Job & Profession / Занятие 10 Разговор: Работа и Професия 00:05:28 -
10 Слайд Session 10 Skill: How to speak about your job / Занятие 10 Умение: Как да говорим за своята професия 00:02:30 -
11 Слайд Session 10 Vocabulary / Занятие 10 Речникова база 00:03:30 -
12 Слайд Session 10 Writing + References / Занятие 10 Писмена задача + Препратки 00:01:03 -
13 Задание My job/profession / Моята работа/професия 00:00:10 -
14 Тест Session 10 Test / Занятие 10 Тест 00:10:00 -
3
Session 11 / Занятие 11
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 32

Времетраене: 02:37:24

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 11 Introduction / Занятие 11 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 11 Content / Занятие 11 Съдържание 00:01:10 -
3 Слайд Session 11 Component A: Past Simple tense / Занятие 11 Компонент А: Минало Просто време 00:08:44 -
4 Слайд Session 11 Visual tip A1: Past Simple tense / Занятие 11 Визуална графика А1: Минало Просто време 00:01:24 -
5 Слайд Session 11 Visual tip A2: Past Simple tense / Занятие 11 Визуална графика А2: Минало Просто време 00:14:20 -
6 Слайд Session 11 Visual tip A3: Past Simple forms / Занятие 11 Визуална графика А3: Минало Просто форми 00:03:34 -
7 Слайд Session 11 Irregular verbs I / Занятие 11 Неправилни глаголи I 00:03:00 -
8 Слайд Session 11 Irregular verbs II / Занятие 11 Неправилни глаголи II 00:02:05 -
9 Слайд Session 11 Irregular verbs III / Занятие 11 Неправилни глаголи III 00:01:50 -
10 Слайд Session 11 Irregular verbs IVa / Занятие 11 Неправилни глаголи IVa 00:03:00 -
11 Слайд Session 11 Irregular verbs IVb / Занятие 11 Неправилни глаголи IVb 00:02:01 -
12 Слайд Session 11 Irregular verbs V / Занятие 11 Неправилни глаголи V 00:01:20 -
13 Слайд Session 11 Irregular verbs VI / Занятие 11 Неправилни глаголи VI 00:03:19 -
14 Слайд Session 11 Irregular verbs VII / Занятие 11 Неправилни глаголи VII 00:03:12 -
15 Слайд Session 11 Irregular verbs VIII / Занятие 11 Неправилни глаголи VIII 00:02:42 -
16 Слайд Session 11 Irregular verbs IX / Занятие 11 Неправилни глаголи IX 00:04:10 -
17 Слайд Session 11 Component B: Compound words / Занятие 11 Компонент Б: Съставни думи 00:08:30 -
18 Слайд Session 11 Visual tip B1: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б1: Съставни думи 00:01:54 -
19 Слайд Session 11 Visual tip B2: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б2: Съставни думи 00:05:20 -
20 Слайд Session 11 Visual tip B3: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б3: Съставни думи 00:03:29 -
21 Слайд Session 11 Visual tip B4: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б4: Съставни думи 00:04:35 -
22 Слайд Session 11 Component C: Linkers / Занятие 11 Компонент В: Съюзи 00:09:28 -
23 Слайд Session 11 Visual tip C1: Linkers I / Занятие 11 Визуална графика В1: Съюзи I 00:05:58 -
24 Слайд Session 11 Visual tip C2: Linkers II / Занятие 11 Визуална графика В2: Съюзи II 00:02:26 -
25 Слайд Session 11 Visual tip C3: Linkers III / Занятие 11 Визуална графика В3: Съюзи III 00:03:12 -
26 Слайд Session 11 Speaking: Personality / Занятие 11 Разговор: Персонаж 00:01:49 -
27 Слайд Session 11 Annex 2 / Занятие 11 Анекс 2 00:35:39 -
28 Слайд Session 11 Skill: How to speak about the past/childhood / Занятие 11 Умение: Как да говорим за миналото/детството 00:02:23 -
29 Слайд Session 11 Vocabulary / Занятие 11 Речникова база 00:05:10 -
30 Слайд Session 11 Writing + References / Занятие 11 Писмена задача + Препратки 00:01:11 -
31 Задание Write a childhood story / Напишете история от Вашето детство 00:00:10 -
32 Тест Session 11 Test / Занятие 11 Тест 00:10:00 -
4
Session 12 / Занятие 12
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:54:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 12 Introduction / Занятие 12 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 12 Content / Занятие 12 Съдържание 00:01:46 -
3 Слайд Session 12 Component A: Possesive pronouns & adjectives / Занятие 12 Компонент А: Притежателни местоимения и прилагателни 00:06:24 -
4 Слайд Session 12 Visual tip A: Possesive pronouns & adjectives / Занятие 12 Визуална графика А: Притежателни местоимения и прилагателни 00:01:19 -
5 Слайд Session 12 Component B: Possesive S / Занятие 12 Компонент Б: Притежателен S 00:05:36 -
6 Слайд Session 12 Visual tip B: Possesive S / Занятие 12 Визуална графика Б: Притежателен S 00:01:12 -
7 Слайд Session 12 Component C: Intensifiers / Занятие 12 Компонент В: Думи за подсилване на интензитет 00:09:48 -
8 Слайд Session 12 Visual tip C: Intensifiers / Занятие 12 Визуална графика В: Думи за подсилване на интензитет 00:01:20 -
9 Слайд Session 12 Speaking: Homes / Занятие 12 Разговор: Жилища 00:04:12 -
10 Слайд Session 12 Skill: Speak about your home / Занятие 12 Умение: Как да говорите за дома си 00:03:50 -
11 Слайд Session 12 Vocabulary / Занятие 12 Речникова база 00:04:33 -
12 Слайд Session 12 Writing + References / Занятие 12 Писмена задача + Препратки 00:01:15 -
13 Слайд Session 12 Annex 3 / Занятие 12 Анекс 3 00:09:40 -
14 Слайд Session 12 BONUS FILE / Занятие 12 БОНУС ФАЙЛ 00:53:28 -
15 Задание My home / Моят дом 00:00:10 -
16 Тест Session 12 Test / Занятие 12 Тест 00:10:00 -
5
Revision 03 / Преговор 03
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:49:02

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 03 Introduction / Преговор 03 Въведение 00:02:21 -
2 Слайд Revision 03 Grammar Panel / Преговор 03 Граматичен панел 00:13:23 -
3 Слайд Revision 03 Skills Panel / Преговор 03 Панел за умения 00:10:38 -
4 Слайд Revision 03 Writing + Vocabulary / Преговор 03 Писмена задача + Речникова база 00:02:30 -
5 Задание Favourite animal / Любимо животно 00:00:10 -
6 Тест Revision 03 Test / Преговор 03 Тест 00:20:00 -
2
Module 4 {Builder]
Слайдове: 67

Времетраене: 05:06:09

1
Session 13 / Занятие 13
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:59:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 13 Introduction / Занятие 13 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 13 Content / Занятие 13 Съдържание 00:01:30 -
3 Слайд Session 13 Component A: Prepositions IN / ON / AT / Занятие 13 Компонент А: Предлозите IN / ON / AT 00:11:10 -
4 Слайд Session 13 Visual tip A: Prepositions IN / ON / AT / Занятие 13 Визуална графика А: Предлозите IN / ON / AT 00:04:03 -
5 Слайд Session 13 Component B: Time expressions / Занятие 13 Компонент Б: Времеви изрази 00:06:52 -
6 Слайд Session 13 Visual tip B: Time expressions / Занятие 13 Визуална графика Б: Времеви изрази 00:02:34 -
7 Слайд Session 13 Component C: Like, Love, Hate & Prefer / Занятие 13 Компонент В: Like, Love, Hate & Prefer 00:05:48 -
8 Слайд Session 13 Visual tip C: Like, Love, Hate & Prefer / Занятие 13 Визуална графика В: Like, Love, Hate & Prefer 00:01:46 -
9 Слайд Session 13 Speaking: Places & Destinations / Занятие 13 Разговор: Места и Дестинации 00:04:32 -
10 Слайд Session 13 Skill: Speak about places / Занятие 13 Умение: Говорене за места 00:04:49 -
11 Слайд Session 13 Vocabulary / Занятие 13 Речникова база 00:05:34 -
12 Слайд Session 13 Writing + References / Занятие 13 Писмена задача + Препратки 00:00:51 -
13 Задание My city/hometown / Моят (роден) град 00:00:10 -
14 Тест Session 13 Test / Занятие 13 Тест 00:10:00 -
2
Session 14 / Занятие 14
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:03:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 14 Introduction / Занятие 14 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 14 Content / Занятие 14 Съдържание 00:01:45 -
3 Слайд Session 14 Component A: There is/are / Занятие 14 Компонент А: There is/are 00:06:46 -
4 Слайд Session 14 Visual tip A: There is/are / Занятие 14 Визуална графика А: There is/are 00:01:45 -
5 Слайд Session 14 Component B: Some/Any/No(ne)/A lot / Занятие 14 Компонент Б: Some/Any/No(ne)/A lot 00:06:19 -
6 Слайд Session 14 Component C: Quantifiers / Занятие 14 Компонент В: Думи за количества/брой 00:07:57 -
7 Слайд Session 14 Visual tip B/C: Quantifiers / Занятие 14 Визуална графика Б/В: Думи за количества/брой 00:02:57 -
8 Слайд Session 14 Speaking: Transport / Занятие 14 Разговор: Транспорт 00:05:48 -
9 Слайд Session 14 Skill: Speaking about transport / Занятие 14 Умение: Разговаряне за транспорт 00:02:22 -
10 Слайд Session 14 Visual tip D: Car parts & driving / Занятие 14 Визуална графика Г: Части на колата и шофиране 00:11:27 -
11 Слайд Session 14 Vocabulary / Занятие 14 Речникова база 00:05:00 -
12 Слайд Session 14 Writing + References / Занятие 14 Писмена задача + Препратки 00:01:08 -
13 Задание I prefer to travel by... / Предпочитам да пътувам с... 00:00:10 -
14 Тест Session 14 Test / Занятие 14 Тест 00:10:00 -
3
Session 15 / Занятие 15
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 18

Времетраене: 01:09:15

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 15 Introduction / Занятие 15 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 15 Content / Занятие 15 Съдържание 00:01:13 -
3 Слайд Session 15 Component A: Future Simple tense / Занятие 15 Компонент А: Бъдеще Просто време 00:06:19 -
4 Слайд Session 15 Visual tip A1: Future Simple tense / Занятие 15 Визуална графика А1: Бъдеще Просто време 00:00:42 -
5 Слайд Session 15 Visual tip A2: Future Simple tense / Занятие 15 Визуална графика А2: Бъдеще Просто време 00:10:46 -
6 Слайд Session 15 Component B: Going to / Занятие 15 Компонент Б: Going to 00:04:37 -
7 Слайд Session 15 Visual tip B1: Will & Going to I / Занятие 15 Визуална графика Б1: Will & Going to I 00:04:05 -
8 Слайд Session 15 Visual tip B2: Will & Going to II / Занятие 15 Визуална графика Б2: Will & Going to II 00:04:08 -
9 Слайд Session 15 Component C: Tag questions / Занятие 15 Компонент В: Опашати въпроси 00:06:31 -
10 Слайд Session 15 Visual tip C: Tag questions / Занятие 15 Визуална графика В: Опашати въпроси 00:02:12 -
11 Слайд Session 15 Speaking: Plans & Intentions / Занятие 15 Разговор: Планове и намерения 00:04:02 -
12 Слайд Session 15 Skill: Discuss plans & intentions / Занятие 15 Умение: Обсъждане на планове и намерения 00:02:21 -
13 Слайд Session 15 Visual tip D1: Parts of the body / Занятие 15 Визуална графика Г1: Части на тялото 00:02:37 -
14 Слайд Session 15 Visual tip D2: Parts of the face / Занятие 15 Визуална графика Г2: Части на лицето 00:03:16 -
15 Слайд Session 15 Vocabulary / Занятие 15 Речникова база 00:04:51 -
16 Слайд Session 15 Writing + References / Занятие 15 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
17 Задание Your plans for next month / Плановете Ви за следващия месец 00:00:10 -
18 Тест Session 15 Test / Занятие 15 Тест 00:10:00 -
4
Session 16 / Занятие 16
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:02:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 16 Introduction / Занятие 16 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 16 Content / Занятие 16 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 16 Component A: Present Continuous tense I / Занятие 16 Компонент А: Сегашно Продължително време I 00:07:49 -
4 Слайд Session 16 Visual tip A: Present Continuous tense / Занятие 16 Визуална графика А: Сегашно Продължително време 00:03:58 -
5 Слайд Session 16 Component B: Present Continuous tense II / Занятие 16 Компонент Б: Сегашно Продължително време II 00:04:05 -
6 Слайд Session 16 Visual tip B1: Present Continuous tense / Занятие 16 Визуална графика Б1: Сегашно Продължително време 00:01:38 -
7 Слайд Revision 04 / Преговор 04 00:12:00 -
8 Слайд Session 16 Component C: So & Such / Занятие 16 Компонент В: So & Such 00:06:07 -
9 Слайд Session 16 Visual tip C: So & Such / Занятие 16 Визуална графика В: So & Such 00:02:13 -
10 Слайд Session 16 Speaking: Arrangements / Занятие 16 Разговор: Уговорки 00:04:08 -
11 Слайд Session 16 Skill: Speak about schedules & arrangements / Занятие 16 Умение: Изразяване на графици и уговорки 00:02:54 -
12 Слайд Session 16 Vocabulary / Занятие 16 Речникова база 00:04:28 -
13 Слайд Session 16 Writing + References / Занятие 16 Писмена задача + Препратки 00:01:32 -
14 Задание Write about your activities / Пишете за Вашите занимания и активности 00:00:10 -
15 Тест Session 16 Test / Занятие 16 Тест 00:10:00 -
5
Revision 04 / Преговор 04
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:51:01

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 04 Introduction / Преговор 04 Въведение 00:02:18 -
2 Слайд Revision 04 Grammar Panel / Преговор 04 Граматичен панел 00:13:08 -
3 Слайд Revision 04 Skills Panel / Преговор 04 Панел за Умения 00:09:15 -
4 Слайд Revision 04 Writing + Vocabulary / Преговор 04 Писмена задача + Речникова база 00:06:08 -
5 Задание I remember when... / Помня когато.... 00:00:10 -
6 Тест Revision 04 Test / Преговор 04 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 2 / Тест ниво 2 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session и Ниво 1!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist - Ниво 2 (Автоматизиран курс)

Готови ли сте да развиете основите си по английски език по един изцяло съвременен и удобен начин?
Имате нужда да развиете познанията си или търсите начин да преговорите забравен и важен материал?


Във второ ниво от нашата система отново ще работим над два модула (Learner & Builder), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете да градите над изградената основа и да ползвате английски език по-свободно на ежедневно ниво в живота си!

Трети модул (Learner) предоставя знания за останалите видове части на речта - наречията, както и един по-дълбок поглед над изразяването на способности и умения, ще добиете познания свързани със съюзите и частиците за направляване на контекста. Ще изразявате лични преживявания в миналото и детството, както и за притежание и собственост, обсъждане на по-сложни числови структури, говорене за досегашен професионален опит и как цялостно да се изразявате по-динамично.

В модул четири (Builder) ще изясним употребата на предлозите, времевите изрази, фрази и структури, а също така ще изразявате наличие и липса, количества, ще научите как да изразявате плановете и намеренията си за бъдещето, да обсъждате различни дейности и активности, пътувания и форми на транспорт, да давате насоки и упътвания, да питате и говорите за уговорки, както и още много други полезни компоненти.

Ниво 2 от системата надгражда върху вече изучената информация от предходното ниво и ни въвежда в следващия етап на процеса за повишаване на знанията ни. Тук основен акцент има върху заздравяването и затвърждаването над основата, а също и в посока на подготовката към по-сложните следващи структури. 


Равнява се на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка!
Изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso