Английски език А2 от Your English Specialist

125.00 лв

Английски език А2 от Your English Specialist

Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да описвате себе си и чертите на характера Ви
Да говорите за професията и кариерата си
Да правите поръчки и пазарувате ефективно
Да използвате по-широк набор от основните граматически времена
Да обединявате идеите си в по-сложни структури
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 2 (Автоматизиран курс)

Второто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) разширява основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и представя допълнителни важни в ученето компоненти. 

Your English Specialist Ниво 2 съдържа вторите два модула от нашата система (Модул 03 Learner & 04 Builder). Равнява се на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа преминете през безплатното въвеждащо занятие на системата, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

12 часа и 51 минути

Брой слайдове

137

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

7

Адаптивен дизайн

Да

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 3 [Learner]
Слайдове: 90

Времетраене: 07:24:54

1
Session 09 / Занятие 09
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 22

Времетраене: 01:17:20

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 02 title page / Ниво 02 главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 09 Introduction / Занятие 09 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 09 Content / Занятие 09 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 09 Component A: Adverb properties / Занятие 09 Компонент А: Свойства на наречията 00:10:23 -
5 Слайд Session 09 Visual tip A1: Adverbs I / Занятие 09 Визуална графика А1: Наречия I 00:01:39 -
6 Слайд Session 09 Visual tip A2: Adverbs II / Занятие 09 Визуална графика А2: Наречия II 00:01:39 -
7 Слайд Session 09 Visual tip A3: Adverbs III / Занятие 09 Визуална графика А3: Наречия III 00:01:19 -
8 Слайд Session 09 Visual tip A4: Adverbs IV / Занятие 09 Визуална графика А4: Наречия IV 00:04:37 -
9 Слайд Session 09 Visual tip A5: Adverbs V / Занятие 09 Визуална графика А5: Наречия V 00:01:14 -
10 Слайд Session 09 Component B: Number structures / Занятие 09 Компонент Б: Цифрови структури 00:07:48 -
11 Слайд Session 09 Visual tip B1: Units of measures / Занятие 09 Визуална графика Б1: Единици за мерки 00:02:32 -
12 Слайд Session 09 Visual tip B2: Numeral & Value amounts & plurals / Занятие 09 Визуална графика Б2: Цифрови величини, количества и множествени числа 00:03:13 -
13 Слайд Session 09 Component C: Food & Drink products / Занятие 09 Компонент В: Храни и напитки 00:10:11 -
14 Слайд Session 09 Speaking: Ordering & Shopping / Занятие 09 Разговор: Поръчки и пазаруване 00:02:58 -
15 Слайд Session 09 Skill: How to buy & order products / Занятие 09 Умение: Как да закупуваме и поръчваме продукти 00:02:37 -
16 Слайд Session 09 Skill + Speaking / Занятие 09 Умение + Разговор 00:00:10 -
17 Слайд Session 09 Vocabulary / Занятие 09 Речникова база 00:05:12 -
18 Слайд Session 09 Annex 1 / Занятие 09 Анекс 1 00:08:29 -
19 Слайд Session 09 Writing + References / Занятие 09 Писмена задача + Препратки 00:01:05 -
20 Задание My shopping list and recipe / Моя списък за покупки и рецепта 00:00:10 -
21 Тест Session 09 Test / Занятие 09 Тест 00:10:00 -
2
Session 10 / Занятие 10
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:46:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 10 Introduction / Занятие 10 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 10 Content / Занятие 10 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 10 Component A: Modals of ability / Модали за способност 00:05:45 -
4 Слайд Session 10 Visual tip A: Modals of ability / Занятие 10 Визуална графика А: Модали за способност 00:02:22 -
5 Слайд Session 10 Component B: and, so, but, or and because / Занятие 10 Компонент Б: и, така че, но, или и защото 00:06:03 -
6 Слайд Session 10 Visual tip B: and, so, but, or and because / Занятие 10 Визуална графика Б: и, така че, но, или и защото 00:02:01 -
7 Слайд Session 10 Component C: One & Ones / Занятие 10 Компонент В: Едно и Едни 00:04:36 -
8 Слайд Session 10 Visual tip C: One & Ones / Занятие 10 Визуална графика В: Едно и Едни 00:01:33 -
9 Слайд Session 10 Speaking: Job & Profession / Занятие 10 Разговор: Работа и Професия 00:05:28 -
10 Слайд Session 10 Skill: How to speak about your job / Занятие 10 Умение: Как да говорим за своята професия 00:02:30 -
11 Слайд Session 10 Vocabulary / Занятие 10 Речникова база 00:03:30 -
12 Слайд Session 10 Writing + References / Занятие 10 Писмена задача + Препратки 00:01:03 -
13 Задание My job/profession / Моята работа/професия 00:00:10 -
14 Тест Session 10 Test / Занятие 10 Тест 00:10:00 -
3
Session 11 / Занятие 11
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 32

Времетраене: 02:37:24

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 11 Introduction / Занятие 11 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 11 Content / Занятие 11 Съдържание 00:01:10 -
3 Слайд Session 11 Component A: Past Simple tense / Занятие 11 Компонент А: Минало Просто време 00:08:44 -
4 Слайд Session 11 Visual tip A1: Past Simple tense / Занятие 11 Визуална графика А1: Минало Просто време 00:01:24 -
5 Слайд Revision 03 / Преговор 03 00:14:20 -
6 Слайд Session 11 Visual tip A3: Past Simple forms / Занятие 11 Визуална графика А3: Минало Просто форми 00:03:34 -
7 Слайд Session 11 Irregular verbs I / Занятие 11 Неправилни глаголи I 00:03:00 -
8 Слайд Session 11 Irregular verbs II / Занятие 11 Неправилни глаголи II 00:02:05 -
9 Слайд Session 11 Irregular verbs III / Занятие 11 Неправилни глаголи III 00:01:50 -
10 Слайд Session 11 Irregular verbs IVa / Занятие 11 Неправилни глаголи IVa 00:03:00 -
11 Слайд Session 11 Irregular verbs IVb / Занятие 11 Неправилни глаголи IVb 00:02:01 -
12 Слайд Session 11 Irregular verbs V / Занятие 11 Неправилни глаголи V 00:01:20 -
13 Слайд Session 11 Irregular verbs VI / Занятие 11 Неправилни глаголи VI 00:03:19 -
14 Слайд Session 11 Irregular verbs VII / Занятие 11 Неправилни глаголи VII 00:03:12 -
15 Слайд Session 11 Irregular verbs VIII / Занятие 11 Неправилни глаголи VIII 00:02:42 -
16 Слайд Session 11 Irregular verbs IX / Занятие 11 Неправилни глаголи IX 00:04:10 -
17 Слайд Session 11 Component B: Compound words / Занятие 11 Компонент Б: Съставни думи 00:08:30 -
18 Слайд Session 11 Visual tip B1: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б1: Съставни думи 00:01:54 -
19 Слайд Session 11 Visual tip B2: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б2: Съставни думи 00:05:20 -
20 Слайд Session 11 Visual tip B3: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б3: Съставни думи 00:03:29 -
21 Слайд Session 11 Visual tip B4: Compound words / Занятие 11 Визуална графика Б4: Съставни думи 00:04:35 -
22 Слайд Session 11 Component C: Linkers / Занятие 11 Компонент В: Съюзи 00:09:28 -
23 Слайд Session 11 Visual tip C1: Linkers I / Занятие 11 Визуална графика В1: Съюзи I 00:05:58 -
24 Слайд Session 11 Visual tip C2: Linkers II / Занятие 11 Визуална графика В2: Съюзи II 00:02:26 -
25 Слайд Session 11 Visual tip C3: Linkers III / Занятие 11 Визуална графика В3: Съюзи III 00:03:12 -
26 Слайд Session 11 Speaking: Personality / Занятие 11 Разговор: Персонаж 00:01:49 -
27 Слайд Session 11 Annex 2 / Занятие 11 Анекс 2 00:35:39 -
28 Слайд Session 11 Skill: How to speak about the past/childhood / Занятие 11 Умение: Как да говорим за миналото/детството 00:02:23 -
29 Слайд Session 11 Vocabulary / Занятие 11 Речникова база 00:05:10 -
30 Слайд Session 11 Writing + References / Занятие 11 Писмена задача + Препратки 00:01:11 -
31 Задание Write a childhood story / Напишете история от Вашето детство 00:00:10 -
32 Тест Session 11 Test / Занятие 11 Тест 00:10:00 -
4
Session 12 / Занятие 12
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:54:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 12 Introduction / Занятие 12 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 12 Content / Занятие 12 Съдържание 00:01:46 -
3 Слайд Session 12 Component A: Possesive pronouns & adjectives / Занятие 12 Компонент А: Притежателни местоимения и прилагателни 00:06:24 -
4 Слайд Session 12 Visual tip A: Possesive pronouns & adjectives / Занятие 12 Визуална графика А: Притежателни местоимения и прилагателни 00:01:19 -
5 Слайд Session 12 Component B: Possesive S / Занятие 12 Компонент Б: Притежателен S 00:05:36 -
6 Слайд Session 12 Visual tip B: Possesive S / Занятие 12 Визуална графика Б: Притежателен S 00:01:12 -
7 Слайд Session 12 Component C: Intensifiers / Занятие 12 Компонент В: Думи за подсилване на интензитет 00:09:48 -
8 Слайд Session 12 Visual tip C: Intensifiers / Занятие 12 Визуална графика В: Думи за подсилване на интензитет 00:01:20 -
9 Слайд Session 12 Speaking: Homes / Занятие 12 Разговор: Жилища 00:04:12 -
10 Слайд Session 12 Skill: Speak about your home / Занятие 12 Умение: Как да говорите за дома си 00:03:50 -
11 Слайд Session 12 Vocabulary / Занятие 12 Речникова база 00:04:33 -
12 Слайд Session 12 Writing + References / Занятие 12 Писмена задача + Препратки 00:01:15 -
13 Слайд Session 12 Annex 3 / Занятие 12 Анекс 3 00:09:40 -
14 Слайд Session 12 BONUS FILE / Занятие 12 БОНУС ФАЙЛ 00:53:28 -
15 Задание My home / Моят дом 00:00:10 -
16 Тест Session 12 Test / Занятие 12 Тест 00:10:00 -
5
Revision 03 / Преговор 03
към Module 3 [Learner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:49:02

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 03 Introduction / Преговор 03 Въведение 00:02:21 -
2 Слайд Revision 03 Grammar Panel / Преговор 03 Граматичен панел 00:13:23 -
3 Слайд Revision 03 Skills Panel / Преговор 03 Панел за умения 00:10:38 -
4 Слайд Revision 03 Writing + Vocabulary / Преговор 03 Писмена задача + Речникова база 00:02:30 -
5 Задание Favourite animal / Любимо животно 00:00:10 -
6 Тест Revision 03 Test / Преговор 03 Тест 00:20:00 -
2
Module 4 {Builder]
Слайдове: 67

Времетраене: 05:11:32

1
Session 13 / Занятие 13
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:59:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 13 Introduction / Занятие 13 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 13 Content / Занятие 13 Съдържание 00:01:30 -
3 Слайд Session 13 Component A: Prepositions IN / ON / AT / Занятие 13 Компонент А: Предлозите IN / ON / AT 00:11:10 -
4 Слайд Session 13 Visual tip A: Prepositions IN / ON / AT / Занятие 13 Визуална графика А: Предлозите IN / ON / AT 00:04:03 -
5 Слайд Session 13 Component B: Time expressions / Занятие 13 Компонент Б: Времеви изрази 00:06:52 -
6 Слайд Session 13 Visual tip B: Time expressions / Занятие 13 Визуална графика Б: Времеви изрази 00:02:34 -
7 Слайд Session 13 Component C: Like, Love, Hate & Prefer / Занятие 13 Компонент В: Like, Love, Hate & Prefer 00:05:48 -
8 Слайд Session 13 Visual tip C: Like, Love, Hate & Prefer / Занятие 13 Визуална графика В: Like, Love, Hate & Prefer 00:01:46 -
9 Слайд Session 13 Speaking: Places & Destinations / Занятие 13 Разговор: Места и Дестинации 00:04:32 -
10 Слайд Session 13 Skill: Speak about places / Занятие 13 Умение: Говорене за места 00:04:49 -
11 Слайд Session 13 Vocabulary / Занятие 13 Речникова база 00:05:34 -
12 Слайд Session 13 Writing + References / Занятие 13 Писмена задача + Препратки 00:00:51 -
13 Задание My city/hometown / Моят (роден) град 00:00:10 -
14 Тест Session 13 Test / Занятие 13 Тест 00:10:00 -
2
Session 14 / Занятие 14
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:03:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 14 Introduction / Занятие 14 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 14 Content / Занятие 14 Съдържание 00:01:45 -
3 Слайд Session 14 Component A: There is/are / Занятие 14 Компонент А: There is/are 00:06:46 -
4 Слайд Session 14 Visual tip A: There is/are / Занятие 14 Визуална графика А: There is/are 00:01:45 -
5 Слайд Session 14 Component B: Some/Any/No(ne)/A lot / Занятие 14 Компонент Б: Some/Any/No(ne)/A lot 00:06:19 -
6 Слайд Session 14 Component C: Quantifiers / Занятие 14 Компонент В: Думи за количества/брой 00:07:57 -
7 Слайд Session 14 Visual tip B/C: Quantifiers / Занятие 14 Визуална графика Б/В: Думи за количества/брой 00:02:57 -
8 Слайд Session 14 Speaking: Transport / Занятие 14 Разговор: Транспорт 00:05:48 -
9 Слайд Session 14 Skill: Speaking about transport / Занятие 14 Умение: Разговаряне за транспорт 00:02:22 -
10 Слайд Session 14 Visual tip D: Car parts & driving / Занятие 14 Визуална графика Г: Части на колата и шофиране 00:11:27 -
11 Слайд Session 14 Vocabulary / Занятие 14 Речникова база 00:05:00 -
12 Слайд Session 14 Writing + References / Занятие 14 Писмена задача + Препратки 00:01:08 -
13 Задание I prefer to travel by... / Предпочитам да пътувам с... 00:00:10 -
14 Тест Session 14 Test / Занятие 14 Тест 00:10:00 -
3
Session 15 / Занятие 15
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 18

Времетраене: 01:09:15

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 15 Introduction / Занятие 15 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 15 Content / Занятие 15 Съдържание 00:01:13 -
3 Слайд Session 15 Component A: Future Simple tense / Занятие 15 Компонент А: Бъдеще Просто време 00:06:19 -
4 Слайд Session 15 Visual tip A1: Future Simple tense / Занятие 15 Визуална графика А1: Бъдеще Просто време 00:00:42 -
5 Слайд Session 15 Visual tip A2: Future Simple tense / Занятие 15 Визуална графика А2: Бъдеще Просто време 00:10:46 -
6 Слайд Session 15 Component B: Going to / Занятие 15 Компонент Б: Going to 00:04:37 -
7 Слайд Session 15 Visual tip B1: Will & Going to I / Занятие 15 Визуална графика Б1: Will & Going to I 00:04:05 -
8 Слайд Session 15 Visual tip B2: Will & Going to II / Занятие 15 Визуална графика Б2: Will & Going to II 00:04:08 -
9 Слайд Session 15 Component C: Tag questions / Занятие 15 Компонент В: Опашати въпроси 00:06:31 -
10 Слайд Session 15 Visual tip C: Tag questions / Занятие 15 Визуална графика В: Опашати въпроси 00:02:12 -
11 Слайд Session 15 Speaking: Plans & Intentions / Занятие 15 Разговор: Планове и намерения 00:04:02 -
12 Слайд Session 15 Skill: Discuss plans & intentions / Занятие 15 Умение: Обсъждане на планове и намерения 00:02:21 -
13 Слайд Session 15 Visual tip D1: Parts of the body / Занятие 15 Визуална графика Г1: Части на тялото 00:02:37 -
14 Слайд Session 15 Visual tip D2: Parts of the face / Занятие 15 Визуална графика Г2: Части на лицето 00:03:16 -
15 Слайд Session 15 Vocabulary / Занятие 15 Речникова база 00:04:51 -
16 Слайд Session 15 Writing + References / Занятие 15 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
17 Задание Your plans for next month / Плановете Ви за следващия месец 00:00:10 -
18 Тест Session 15 Test / Занятие 15 Тест 00:10:00 -
4
Session 16 / Занятие 16
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:45

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 16 Introduction / Занятие 16 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 16 Content / Занятие 16 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 16 Component A: Present Continuous tense I / Занятие 16 Компонент А: Сегашно Продължително време I 00:07:49 -
4 Слайд Session 16 Visual tip A: Present Continuous tense / Занятие 16 Визуална графика А: Сегашно Продължително време 00:03:58 -
5 Слайд Session 16 Component B: Present Continuous tense II / Занятие 16 Компонент Б: Сегашно Продължително време II 00:09:28 -
6 Слайд Session 16 Visual tip B1: Present Continuous tense / Занятие 16 Визуална графика Б1: Сегашно Продължително време 00:01:38 -
7 Слайд Revision 04 / Преговор 04 00:12:00 -
8 Слайд Session 16 Component C: So & Such / Занятие 16 Компонент В: So & Such 00:06:07 -
9 Слайд Session 16 Visual tip C: So & Such / Занятие 16 Визуална графика В: So & Such 00:02:13 -
10 Слайд Session 16 Speaking: Arrangements / Занятие 16 Разговор: Уговорки 00:04:08 -
11 Слайд Session 16 Skill: Speak about schedules & arrangements / Занятие 16 Умение: Изразяване на графици и уговорки 00:02:54 -
12 Слайд Session 16 Vocabulary / Занятие 16 Речникова база 00:04:28 -
13 Слайд Session 16 Writing + References / Занятие 16 Писмена задача + Препратки 00:01:32 -
14 Задание Write about your activities / Пишете за Вашите занимания и активности 00:00:10 -
15 Тест Session 16 Test / Занятие 16 Тест 00:10:00 -
5
Revision 04 / Преговор 04
към Module 4 {Builder]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:51:01

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 04 Introduction / Преговор 04 Въведение 00:02:18 -
2 Слайд Revision 04 Grammar Panel / Преговор 04 Граматичен панел 00:13:08 -
3 Слайд Revision 04 Skills Panel / Преговор 04 Панел за Умения 00:09:15 -
4 Слайд Revision 04 Writing + Vocabulary / Преговор 04 Писмена задача + Речникова база 00:06:08 -
5 Задание I remember when... / Помня когато.... 00:00:10 -
6 Тест Revision 04 Test / Преговор 04 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 2 / Тест ниво 2 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session и Ниво 1!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 2 (Автоматизиран курс)

Готови ли сте да развиете основите си по английски език по един изцяло съвременен и удобен начин?
Имате нужда да развиете познанията си или търсите начин да преговорите забравен и важен материал?


Във второ ниво от нашата система отново ще работим над два модула (Learner & Builder), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете да градите над изградената основа и да ползвате английски език по-свободно на ежедневно ниво в живота си!

Трети модул (Learner) предоставя знания за останалите видове части на речта - наречията, както и един по-дълбок поглед над изразяването на способности и умения, ще добиете познания свързани със съюзите и частиците за направляване на контекста. Ще изразявате лични преживявания в миналото и детството, както и за притежание и собственост, обсъждане на по-сложни числови структури, говорене за досегашен професионален опит и как цялостно да се изразявате по-динамично.

В модул четири (Builder) ще изясним употребата на предлозите, времевите изрази, фрази и структури, а също така ще изразявате наличие и липса, количества, ще научите как да изразявате плановете и намеренията си за бъдещето, да обсъждате различни дейности и активности, пътувания и форми на транспорт, да давате насоки и упътвания, да питате и говорите за уговорки, както и още много други полезни компоненти.

Ниво 2 от системата надгражда върху вече изучената информация от предходното ниво и ни въвежда в следващия етап на процеса за повишаване на знанията ни. Тук основен акцент има върху заздравяването и затвърждаването над основата, а също и в посока на подготовката към по-сложните следващи структури. 


Равнява се на ниво А2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка!
Изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso