Your English Specialist Наръчник 01: Как да учим по-добре

10.08 €
7.06
(~ 13.80 лв )

Your English Specialist Наръчник 01: Как да учим по-добре

Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!

Автор: Анатолий Иванов
  • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
  • Език на съдържанието: Български, Английски

Какво ще научите

Как да подходите спрямо различните компоненти на учене
Kакъв вид учащ сте и как да въведете това в своя учебен процес
Как да си намирате необходимите ресурси и да ги ползвате по подходящ начин
Какво е важно да знаете преди да започнете да учите
Какви са основните принципи на ученето на език
Как максимално лесно да започнете и с какво

Кратко описание на курса

Your English Specialist Guidebook 01: How to study better / Наръчник 01: Как да учим по-добре
 

Първият наръчник на Your English Specialist с преки напътствия за изграждане на личен учебен процес и подход спрямо различните компоненти на учене.
Your English Specialist's first guidebook with direct advice for establishing a personal learning process and approach to the various learning components.

Включва програма от съвети свързани с процесите на слушане, четене, писане, общуване, учене и други важни елементи, които да имате в предвид при ученето на чужд език. 
Has included an advice program related to the processes of listening, reading, writing, communicating, learning and other important elements to keep in mind when learning a foreign language.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

1 час и 18 минути

Брой слайдове

12

Брой Файлове за изтегляне

5

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Не

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Guidebook Content page / Съдържание 00:00:10 -
2 Слайд Files List / Списък с файлове 00:00:10 -
3 Слайд Topic 1: Learning / Тема 1; Учене 00:07:17 -
4 Слайд Topic 2 Listening / Тема 2: Слушане 00:09:48 -
5 Слайд Topic 3: Reading / Тема 3: Четене 00:09:04 -
6 Слайд Topic 4: Writing / Тема 4: Писане 00:08:20 -
7 Слайд Topic 5: Speaking / Тема 5: Говорене 00:07:00 -
8 Слайд Topic 6: Thinking / Тема 6: Мислене 00:07:00 -
9 Слайд Topic 7: Translation / Тема 7: Превод 00:08:39 -
10 Слайд Topic 8: Grammar / Тема 8: Граматика 00:06:26 -
11 Слайд Topic 9: Vocabulary / Тема 9: Речник 00:07:02 -
12 Слайд Topic 10: Style / Тема 10: Стил 00:07:05 -

Предварителни изисквания

  • Да имате компютър или лаптоп с интернет връзка на разположение!
  • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
  • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
  • Да имате желание да учите!

Изисквания за преминаване

  • Прегледано съдържание

Пълно описание на курса

Your English Specialist Guidebook 01: How to study better / Наръчник 01: Как да учим по-добре

Преди да учим нещо ново, трябва да изградим собствен подход на учене и да знаем какво може да ползваме в процеса. В този наръчник ще намерите основни начини за изучаване на чужд език и изграждане на правилната предварителна ментална нагласа, ще разберете какъв вид учащ сте и как да създадете собствен учебен подход.


Before we start learning something new, we need to build our own approach and know what we could use in the process. In this guidebook you are going to find the basics about learning a foreign language and building the right attitude, you are going to find out what type of learner you are and how to create your own learning approach.

Съдържа 10 интерактивни обучения според различните компоненти на езика, изучаването му и как да ги ползваме на ежедневно ниво! Как да подходим по по-конструктивен начин към ученето и какви са основните му принципи, които да ползваме.

Contains 10 interactive trainings related to the different components of the language, learning it and how to use them on a daily basis! How to approach learning in a more constructive way and what are the main principles to use.

ПОЛЗИ:
-  Помага за по-лесното изучаване на английски език
-  Изгражда по-ясна ментална нагласа към ученето
-  Предоставя полезни насоки за изграждане на персонален учебен процес
-  Спомага да идентифицирате какъв тип учащ сте
-  Може да се допитвате до преподавателя за пояснения и въпроси (в продължение на 30 дни)
- Бонус инструмент и допълнителни материали


BENEFITS:
- Helps to make learning English language easier
- Builds a clearer mental attitude towards learning
- Provides useful guidelines for building a personal learning process
- Helps you identify what type of learner you are
- You can ask the teacher for clarifications and questions (for 30 days)
- Bonus instrument and extra materials

Подходящ за:
- Начинаещи и средно-напреднали
- Ученици и студенти
- Хора искащи цялостно да учат по-ефективно
- Търсещите повече яснота за учебния процес


Appropriate for:
- Beginners and intermediate
- School and university students
- People who want to learn more effectively
- People interested in more clarity about the learning process

ФОРМАТ:
Съдържанието е поднесено под формата на интерактивни текстове на български и английски език придружени от аудио прочит, коментар, допълнителни насоки и активности!


FORMAT:
The content is presented in the form of interactive texts in both Bulgarian and English accompanied by audio reading, commentary, additional guidelines and activities!

Можете да ползвате пособията по няколко начина:
1. [Начинаещи}
Предварително четене на български език -> Слушане на коментар на български език -> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
2. [Средно напреднали]
Предварително четене на български текст-> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Слушане на коментар на български език -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
3. [Напреднали]
Слушане на английско аудио + английски текст -> Слушане коментар на български език -> Препрочитaне на текст на български език


You can use the instruments in several ways:
1. [Beginners}
Preliminary reading of Bulgarian text version -> Listening to Bulgarian audio commentary -> Listening to main English language audio + Bulgarian language text -> Re-listening of English language audio + English language text version
2. [Intermediate]
Preliminary reading of Bulgarian language text version -> Listening to basic English language audio + Bulgarian language text -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Re-listening of English language audio + English language text version
3. [Advanced]
Listening to English language audio + English language text version -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Rereading Bulgarian language text version

КОМПОНЕНТИ И ТЕМИ / COMPONENTS & TOPICS:
- Цялостно учене / Learning
- Слушане / Listening
- Четене / Reading
- Писане / Writing
- Говорене / Speaking
- Мислене / Thinking
- Превод / Translation
- Граматика / Grammar
- Речникова база / Vocabulary
- Стил / Style

YES БОНУС!
+ Получавате и YES Идентификатор на тип учащ - пособие за помощ при идентифициране на това какъв вид учащ сте и как да учите дори по-добре!
+ Няколко допълнителни инструмента за набелязване на лични ресурси за учене
+ Една 60-минутна консултация с предварителна уговорка


YES BONUS!
+ You also receive YES Learner type identificator - a tool to help you identify what kind of learner you are and how to learn even better!
+ Several additional tools for identifying personal learning resources
+ One 60-minute consultation with a discussed arrangement

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:
Наръчник за самоподготовка с включено подпомагане от преподавателя (за период от 30 дни!)
Бележка: След изтичането на този срок продуктът се използва в платформата под формата на автоматизирани материали за лична подготовка.


PRODUCT CATEGORY:
This Guidebook is for self-preparation with included support from the teacher (for the period of 30 days!)
Note: After this period the product could still be used in the platform in the form of automated materials for personal preparation.

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
  • курсове 13
  • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе