Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

174.99 лв
87.00 лв

Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да изразявате позиция, преносен смисъл, убеденост и несигурност
Да регулирате сложността на изразяването си и да перифразирате
Да говорите за мечти, история, здраве, слава и култура
Да давате комплименти, казвате шеги, изтъквате и съпоставяте
Да ползвате преносен смисъл, метафори и персонификация
Да изградите личен стил на изказ и изразяване

Кратко описание

Your English Specialist - Ниво 6 (Подкрепен курс)

В последното шесто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  достигате до последните най-сложни граматични структури и похвати и също така Ви предлага съдържателни теми, множество умения и детайлна информация.

Your English Specialist Ниво 6 съдържа последните два модула от нашата система (Practicer & User). Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

С включен период на подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!


За да добиете максимално ясна представа за системата на YES може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

6 месеца

Времетраене

9 часа и 31 минути

Брой слайдове

104

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

3

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 11 [Practicer]
Слайдове: 61

Времетраене: 04:06:08

1
Session 41 / Занятие 41
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:44:27

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 41 Introduction / Занятие 41 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 41 Content / Занятие 41 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 41 Component A: Idiomatic expressions / Занятие 41 Компонент А: Идиоматични изрази 00:06:42 -
4 Слайд Session 41 Component B: Narrative tenses / Занятие 41 Компонент Б: Разказвателни времена 00:04:07 -
5 Слайд Session 41 Visual tip B: Narrative tenses / Занятие 41 Визуална графика Б: Разказвателни времена 00:02:36 -
6 Слайд Session 41 Component C: The subjunctive / Занятие 41 Компонент В: Подчинително наклонение 00:05:34 -
7 Слайд Session 41 Speaking: Stories / Занятие 41 Разговор: Истории 00:03:12 -
8 Слайд Session 41 Skill: How to tell stories well / Занятие 41 Умение: Как да разказваме истории добре 00:03:20 -
9 Слайд Session 41 Skill + Speaking / Занятие 41 Умение + Разговор 00:00:10 -
10 Слайд Session 41 Vocabulary / Занятие 41 Речникова база 00:05:21 -
11 Слайд Session 41 Writing + References / Занятие 41 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
12 Задание The most interesting story of my life! / Най-интересната история в живота ми 00:00:10 -
13 Тест Session 41 Test / Занятие 41 Тест 00:10:00 -
2
Session 42 / Занятие 42
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:53:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 42 Introduction / Занятие 42 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 42 Content / Занятие 42 Съдържание 00:01:14 -
3 Слайд Session 42 Component A: Phrasal-prepositional verbs / Занятие 42 Компонент А: Фразово-предложни глаголи 00:05:33 -
4 Слайд Session 42 Visual tip A: Phrasal-prepositional verbs / Занятие 42 Визуална графика А: Фразово-предложни глаголи 00:03:00 -
5 Слайд Session 42 Component B: Emphasis / Занятие 42 Компонент Б: Наблягане 00:06:17 -
6 Слайд Session 42 Component C: Emphatic Structures / Занятие 42 Компонент В: Структури за наблягане 00:10:11 -
7 Слайд Session 42 Visual tip C: Emphatic Structures / Занятие 42 Визуална графика В: Структури за наблягане 00:03:07 -
8 Слайд Session 42 Speaking: Traditions & Customs / Занятие 42 Разговор: Традиции и обичаи 00:05:06 -
9 Слайд Session 42 Skill: Approve & Oppose / Занятие 42 Умение: Одобрение и Опониране 00:02:15 -
10 Слайд Session 42 Vocabulary / Занятие 42 Речникова база 00:04:32 -
11 Слайд Session 42 Writing + References / Занятие 42 Писмена задача + Препратки 00:02:00 -
12 Задание A for & against essay about traditions / Есе "за" и "против" за традиции 00:00:10 -
13 Тест Session 42 Test / Занятие 42 Тест 00:10:00 -
3
Session 43 / Занятие 43
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:52:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 43 Introduction / Занятие 43 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 43 Content / Занятие 43 Съдържание 00:01:16 -
3 Слайд Session 43 Component A: The Perfect Aspect / Занятие 43 Компонент А: Завършен вид на глагола 00:04:07 -
4 Слайд Session 43 Visual tip A: The Perfect Aspect / Занятие 43 Визуална графика А: Завършен вид на глагола 00:02:25 -
5 Слайд Session 43 Component B: The Continuous Aspect / Занятие 43 Компонент Б: Продължителен вид на глагола 00:04:09 -
6 Слайд Session 43 Visual tip B: The Continuous Aspect / Занятие 43 Визуална графика Б: Продължителен вид на глагола 00:02:19 -
7 Слайд Session 43 Component C: Sentence Synthesis / Занятие 43 Компонент В: Синтез на изречението 00:08:59 -
8 Слайд Session 43 Visual tip C: Sentence Synthesis / Занятие 43 Визуална графика В: Синтез на изречението 00:05:29 -
9 Слайд Session 43 Speaking: Fashion & Image / Занятие 43 Разговор: Мода и Имидж 00:05:04 -
10 Слайд Session 43 Skill: Discuss image / Занятие 43 Умение: Обсъждане на имидж 00:02:31 -
11 Слайд Session 43 Vocabulary / Занятие 43 Речникова база 00:04:15 -
12 Слайд Session 43 Writing + References / Занятие 43 Писмена задача + Препратки 00:01:22 -
13 Задание Problem - Solution essay / Есе "Проблем и Решение" 00:00:10 -
14 Тест Session 43 Test / Занятие 43 Тест 00:10:00 -
4
Session 44 / Занятие 44
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:52:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 44 Introduction / Занятие 44 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 44 Content / Занятие 44 Съдържание 00:01:25 -
3 Слайд Session 44 Component A: Comparative structures / Занятие 44 Компонент А: Сравнителни структури 00:09:20 -
4 Слайд Session 44 Visual tip A: Comparative structures / Занятие 44 Визуална графика А: Сравнителни структури 00:05:43 -
5 Слайд Session 44 Component B: Compound Conjunctions / Занятие 44 Компонент Б: Съставни съюзи 00:04:46 -
6 Слайд Session 44 Visual tip B: Compound Conjunctions / Занятие 44 Визуална графика Б: Съставни съюзи 00:01:50 -
7 Слайд Session 44 Component C: Making Compliments / Занятие 44 Компонент В: Правене на комплименти 00:05:33 -
8 Слайд Session 44 Speaking: Learning / Занятие 44 Разговор: Учене 00:04:44 -
9 Слайд Session 44 Skill: Use learning activities / Занятие 44 Умение: Ползване на учебни активности 00:02:25 -
10 Слайд Session 44 Vocabulary / Занятие 44 Речникова база 00:04:50 -
11 Слайд Session 44 Writing + References / Занятие 44 Писмена задача + Препратки 00:01:21 -
12 Задание A discursive essay / Дискурсивно есе 00:00:10 -
13 Тест Session 44 Test / Занятие 44 Тест 00:10:00 -
5
Revision 11 / Преговор 11
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 11 Introduction / Преговор 11 Въведение 00:02:23 -
2 Слайд Revision 11 Grammar Panel / Преговор 11 Граматичен панел 00:08:00 -
3 Слайд Revision 11 Skills Panel / Преговор 11 Панел за умения 00:06:48 -
4 Слайд Revision 11 Writing + Vocabulary / Преговор 11 Писмена задача + Речникова база 00:06:00 -
5 Задание Teach me something / Научи ме на нещо 00:00:10 -
6 Тест Revision 11 Test / Преговор 11 Тест 00:20:00 -
2
Module 12 [User]
Слайдове: 63

Времетраене: 05:10:05

1
Session 45 / Занятие 45
към Module 12 [User]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:57:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 45 Introduction / Занятие 45 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 45 Content / Занятие 45 Съдържание 00:01:05 -
3 Слайд Session 45 Component A: Introductory It & There / Занятие 45 Компонент А: Въвеждащо It и There 00:05:55 -
4 Слайд Session 45 Visual tip A: Introductory It & There / Занятие 45 Визуална графика А: Въвеждащо It и There 00:05:19 -
5 Слайд Session 45 Component B: Language unit types / Занятие 45 Компонент Б: Видове езикови единици 00:06:07 -
6 Слайд Session 45 Visual tip B1:Language unit types I / Занятие 45 Визуална графика Б1: Видове езикови единици I 00:03:27 -
7 Слайд Session 45 Visual tip B2:Language unit types II / Занятие 45 Визуална графика Б2: Видове езикови единици II 00:03:44 -
8 Слайд Session 45 Component C: Double negatives / Занятие 45 Компонент В: Двойно отрицание 00:05:14 -
9 Слайд Session 45 Visual tip C: Double negatives / Занятие 45 Визуална графика В: Двойно отрицание 00:03:41 -
10 Слайд Session 45 Speaking: Trends / Занятие 45 Разговор: Тенденции 00:04:18 -
11 Слайд Session 45 Skill: Discuss popular things / Занятие 45 Умение: Обсъждане на популярни неща 00:02:27 -
12 Слайд Session 45 Vocabulary / Занятие 45 Речникова база 00:04:48 -
13 Слайд Session 45 Writing + References / Занятие 45 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание Predict a trend / Предвиди тренд 00:00:10 -
15 Тест Session 45 Test / Занятие 45 Тест 00:10:00 -
2
Session 46 / Занятие 46
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:50:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 46 Introduction / Занятие 46 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 46 Content / Занятие 46 Съдържание 00:01:12 -
3 Слайд Session 46 Component A: Concession clauses / Занятие 46 Компонент А: Отстъпителни клаузи 00:03:56 -
4 Слайд Session 46 Visual tip A: Concession clauses / Занятие 46 Визуална графика А: Отстъпителни клаузи 00:04:56 -
5 Слайд Session 46 Component B: Adverbial clauses & phrases / Занятие 46 Компонент Б: Наречни клаузи и фрази 00:04:06 -
6 Слайд Session 46 Visual tip B: Adverbial clauses & phrases / Занятие 46 Визуална графика Б: Наречни клаузи и фрази 00:03:00 -
7 Слайд Session 46 Component C: Omissions & Edits / Занятие 46 Компонент В: Пропуски и Поправки 00:05:10 -
8 Слайд Session 46 Visual tip C: Omissions & Edits / Занятие 46 Визуална графика В: Пропуски и Поправки 00:03:35 -
9 Слайд Session 46 Speaking: History / Занятие 46 Разговор: История 00:05:56 -
10 Слайд Session 46 Skill: Discuss historical events / Занятие 46 Умение: Дискутиране на исторически събития 00:02:35 -
11 Слайд Session 46 Vocabulary / Занятие 46 Речникова база 00:04:45 -
12 Слайд Session 46 Writing + References / Занятие 46 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
13 Задание Then & now / Тогава и сега 00:00:10 -
14 Тест Session 46 Test / Занятие 46 Тест 00:10:00 -
3
Session 47 / Занятие 47
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:42:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 47 Introduction / Занятие 47 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 47 Content / Занятие 47 Съдържание 00:01:35 -
3 Слайд Session 47 Component A: Future in the past / Занятие 47 Компонент А: Бъдеще в миналото 00:03:40 -
4 Слайд Session 47 Visual tip A: Future in the past / Занятие 47 Визуална графика А: Бъдеще в миналото 00:02:32 -
5 Слайд Session 47 Component B: Ellipsis & Substitution / Занятие 47 Компонент Б: Извадки и заменки 00:06:13 -
6 Слайд Session 47 Visual tip B: Ellipsis & Substitution / Занятие 47 Визуална графика Б: Извадки и заменки 00:04:40 -
7 Слайд Session 47 Component C: Subordination / Занятие 47 Компонент В: Субординация 00:06:47 -
8 Слайд Session 47 Speaking: Health / Занятие 47 Разговор: Здраве 00:04:53 -
9 Слайд Session 47 Skill: Discuss general health / Занятие 47 Умение: Дискутиране на общо здраве 00:02:50 -
10 Слайд Session 47 Vocabulary / Занятие 47 Речникова база 00:04:57 -
11 Слайд Session 47 Annex 13 / Занятие 47 Анекс 13 00:53:06 -
12 Слайд Session 47 Writing + References / Занятие 47 Писмена задача + Препратки 00:01:10 -
13 Задание Pros & Cons of modern medicine / Плюсове и минуси на съвременната медицина 00:00:10 -
14 Тест Session 47 Test / Занятие 47 Тест 00:10:00 -
4
Session 48 / Занятие 48
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:58:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 48 Introduction / Занятие 48 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 48 Content / Занятие 48 Съдържание 00:01:20 -
3 Слайд Session 48 Component A: Cleft sentences / Занятие 48 Компонент А: Изречения с разкъсана структура 00:06:01 -
4 Слайд Session 48 Component B: Exaggeration / Занятие 48 Компонент Б: Преувеличение 00:06:10 -
5 Слайд Session 48 Visual tip B: Exaggeration / Занятие 48 Визуална графика Б: Преувеличение 00:03:23 -
6 Слайд Session 48 Component C: Figures of speech / Занятие 48 Компонент В: Преносен смисъл 00:09:03 -
7 Слайд Session 48 Visual tip C1: Figures of speech / Занятие 48 Визуална графика В1: Преносен смисъл 00:05:04 -
8 Слайд Session 48 Visual tip C2: Paraphrasing / Занятие 48 Визуална графика В2: Перифразиране 00:02:29 -
9 Слайд Session 48 Speaking: Dreams / Занятие 48 Разговор: Мечти 00:03:48 -
10 Слайд Session 48 Skill: Use figures of speech / Занятие 48 Умение: Използване на преносен смисъл 00:03:05 -
11 Слайд Session 48 Vocabulary / Занятие 48 Речникова база 00:05:33 -
12 Слайд Session 48 Writing + References / Занятие 48 Писмена задача + Препратки 00:02:10 -
13 Задание A world of my own / Мой собствен свят 00:00:10 -
14 Тест Session 48 Test / Занятие 48 Тест 00:10:00 -
5
Revision 12 / Преговор 12
към Module 12 [User]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:40:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 12 Introduction / Преговор 12 Въведение 00:02:28 -
2 Слайд Revision 12 Grammar Panel / Преговор 12 Граматичен панел 00:07:09 -
3 Слайд Revision 12 Skills Panel / Преговор 12 Панел за умения 00:08:33 -
4 Слайд Revision 12 Writing + Vocabulary / Преговор 12 Писмена задача + Речникова база 00:01:43 -
5 Задание Your YES Review / Вашето ревю за YES 00:00:10 -
6 Тест Revision 12 Test / Преговор 12 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 6 / Тест ниво 6 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist - Ниво 6 (Подкрепен курс)

Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина?
Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?


В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадест (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език


Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Режим:
Този курс е с включен режим и период на подкрепа от преподавател. Включва възможност за задаване на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията по време на периода на подкрепа. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso