Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

153.36 €
102.74
(~ 200.95 лв )

Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието: Български, Английски
153.36 €
102.74
(~ 200.94 лв)

Какво ще научите

Да изразявате позиция, преносен смисъл, убеденост и несигурност
Да регулирате сложността на изразяването си и да перифразирате
Да говорите за мечти, история, здраве, слава и култура
Да давате комплименти, казвате шеги, изтъквате и съпоставяте
Да ползвате преносен смисъл, метафори и персонификация
Да изградите личен стил на изказ и изразяване

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (С подкрепа от преподавателя)

В последното шесто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  достигате до последните най-сложни граматични структури и похвати и също така Ви предлага съдържателни теми, множество умения и детайлна информация.

Your English Specialist Ниво 6 съдържа последните два модула от нашата система (Practicer & User). Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

(С 90 дни подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси за материала!)


За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

3 месеца

Времетраене

9 часа и 31 минути

Брой слайдове

104

Тестове

11

задания

10

брой файлове за изтегляне

3

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

свободни 19 от 60 | минимално 5
1
Module 11 [Practicer]
Слайдове: 61

Времетраене: 04:06:08

1
Session 41
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:44:27

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 41 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 41 Content 00:01:28 -
3 Слайд Session 41 Grammar A 00:06:42 -
4 Слайд Session 41 Grammar B 00:04:07 -
5 Слайд Session 41 Visual tip B 00:02:36 -
6 Слайд Session 41 Grammar C 00:05:34 -
7 Слайд Session 41 Speaking 00:03:12 -
8 Слайд Session 41 Skill 00:03:20 -
9 Слайд Session 41 Skill + Speaking 00:00:10 -
10 Слайд Session 41 Vocabulary 00:05:21 -
11 Слайд Session 41 Writing + References 00:01:13 -
12 Задание The most interesting story of my life! 00:00:10 -
13 Тест Session 41 Test 00:10:00 -
2
Session 42
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:53:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
14 Слайд Session 42 Introduction 00:00:10 -
15 Слайд Session 42 Content 00:01:14 -
16 Слайд Session 42 Grammar A 00:05:33 -
17 Слайд Session 42 Visual tip A 00:03:00 -
18 Слайд Session 42 Grammar B 00:06:17 -
19 Слайд Session 42 Grammar C 00:10:11 -
20 Слайд Session 42 Visual tip C 00:03:07 -
21 Слайд Session 42 Speaking 00:05:06 -
22 Слайд Session 42 Skill 00:02:15 -
23 Слайд Session 42 Vocabulary 00:04:32 -
24 Слайд Session 42 Writing + References 00:02:00 -
25 Задание A for & against essay about traditions 00:00:10 -
26 Тест Session 42 Test 00:10:00 -
3
Session 43
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:52:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
27 Слайд Session 43 Introduction 00:00:10 -
28 Слайд Session 43 Content 00:01:16 -
29 Слайд Session 43 Grammar A 00:04:07 -
30 Слайд Session 43 Visual tip A 00:02:25 -
31 Слайд Session 43 Grammar B 00:04:09 -
32 Слайд Session 43 Visual tip B 00:02:19 -
33 Слайд Session 43 Grammar C 00:08:59 -
34 Слайд Session 43 Visual tip C 00:05:29 -
35 Слайд Session 43 Speaking 00:05:04 -
36 Слайд Session 43 Skill 00:02:31 -
37 Слайд Session 43 Vocabulary 00:04:15 -
38 Слайд Session 43 Writing + References 00:01:22 -
39 Задание Problem - Solution essay 00:00:10 -
40 Тест Session 43 Test 00:10:00 -
4
Session 44
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:52:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
41 Слайд Session 44 Introduction 00:00:10 -
42 Слайд Session 44 Content 00:01:25 -
43 Слайд Session 44 Grammar A 00:09:20 -
44 Слайд Session 44 Visual tip A 00:05:43 -
45 Слайд Session 44 Grammar B 00:04:46 -
46 Слайд Session 44 Visual tip B 00:01:50 -
47 Слайд Session 44 Grammar C 00:05:33 -
48 Слайд Session 44 Speaking 00:04:44 -
49 Слайд Session 44 Skill 00:02:25 -
50 Слайд Session 44 Vocabulary 00:04:50 -
51 Слайд Session 44 Writing + References 00:01:21 -
52 Задание A discursive essay 00:00:10 -
53 Тест Session 44 Test 00:10:00 -
5
Revision 11
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
54 Слайд Revison 11 Introduction 00:02:23 -
55 Слайд Revision 11 Grammar Panel 00:08:00 -
56 Слайд Revision 11 Skills Panel 00:06:48 -
57 Слайд Revision 11 Writing + Vocabulary 00:06:00 -
58 Задание Teach me something 00:00:10 -
59 Тест Revision 11 Test 00:20:00 -
2
Module 12 [User]
Слайдове: 63

Времетраене: 05:10:05

1
Session 45
към Module 12 [User]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:57:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 45 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 45 Content 00:01:05 -
3 Слайд Session 45 Grammar A 00:05:55 -
4 Слайд Session 45 Visual tip A 00:05:19 -
5 Слайд Session 45 Grammar B 00:06:07 -
6 Слайд Session 45 Visual tip B1 00:03:27 -
7 Слайд Session 45 Visual tip B2 00:03:44 -
8 Слайд Session 45 Grammar C 00:05:14 -
9 Слайд Session 45 Visual tip C 00:03:41 -
10 Слайд Session 45 Speaking 00:04:18 -
11 Слайд Session 45 Skill 00:02:27 -
12 Слайд Session 45 Vocabulary 00:04:48 -
13 Слайд Session 45 Writing + References 00:01:14 -
14 Задание Predict a trend 00:00:10 -
15 Тест Session 45 Test 00:10:00 -
2
Session 46
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:50:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
16 Слайд Session 46 Introduction 00:00:10 -
17 Слайд Session 46 Content 00:01:12 -
18 Слайд Session 46 Grammar A 00:03:56 -
19 Слайд Session 46 Visual tip A 00:04:56 -
20 Слайд Session 46 Grammar B 00:04:06 -
21 Слайд Session 46 Visual tip B 00:03:00 -
22 Слайд Session 46 Grammar C 00:05:10 -
23 Слайд Session 46 Visual tip C 00:03:35 -
24 Слайд Session 46 Speaking 00:05:56 -
25 Слайд Session 46 Skill 00:02:35 -
26 Слайд Session 46 Vocabulary 00:04:45 -
27 Слайд Session 46 Writing + References 00:01:20 -
28 Задание Then & Now 00:00:10 -
29 Тест Session 46 Test 00:10:00 -
3
Session 47
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:42:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
30 Слайд Session 47 Introduction 00:00:10 -
31 Слайд Session 47 Content 00:01:35 -
32 Слайд Session 47 Grammar A 00:03:40 -
33 Слайд Session 47 Visual tip A 00:02:32 -
34 Слайд Session 47 Grammar B 00:06:13 -
35 Слайд Session 47 Visual tip B 00:04:40 -
36 Слайд Session 47 Grammar C 00:06:47 -
37 Слайд Session 47 Speaking 00:04:53 -
38 Слайд Session 47 Skill 00:02:50 -
39 Слайд Session 47 Vocabulary 00:04:57 -
40 Слайд Session 47 Annex 00:53:06 -
41 Слайд Session 47 Writing + References 00:01:10 -
42 Задание Pros & Cons of modern medicine 00:00:10 -
43 Тест Session 47 Test 00:10:00 -
4
Session 48
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:58:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
44 Слайд Session 48 Introduction 00:00:10 -
45 Слайд Session 48 Content 00:01:20 -
46 Слайд Session 48 Grammar A 00:06:01 -
47 Слайд Session 48 Grammar B 00:06:10 -
48 Слайд Session 48 Visual tip B 00:03:23 -
49 Слайд Session 48 Grammar C 00:09:03 -
50 Слайд Session 48 Visual tip C 00:05:04 -
51 Слайд Session 48 Visual tip D 00:02:29 -
52 Слайд Session 48 Speaking 00:03:48 -
53 Слайд Session 48 Skill 00:03:05 -
54 Слайд Session 48 Vocabulary 00:05:33 -
55 Слайд Session 48 Writing + References 00:02:10 -
56 Задание A world of my own 00:00:10 -
57 Тест Session 48 Test 00:10:00 -
5
Revision 12
към Module 12 [User]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:40:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
58 Слайд Revision 12 Introduction 00:02:28 -
59 Слайд Revision 12 Grammar Panel 00:07:09 -
60 Слайд Revision 12 Skills Panel 00:08:33 -
61 Слайд Revision 12 Writing + Vocabulary 00:01:43 -
62 Задание Your YES Review 00:00:10 -
63 Тест Revision 12 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 6 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (С подкрепа от преподавателя)

Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина?
Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?


В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадест (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език


Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 90 дни! Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията, а също така и право на две предварително уговорени и целеви консултации по 60 минути проведени по телефон/онлайн (при необходимост всяка следващата ще е с преференциални условия и ценообразуване). След изтичането на включената подкрепа от преподавател курса остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! 

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 20
 • обучаеми59

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

гергана караибрахимова

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

безименен снимконямов

преди 6 месеца

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран.

Горе