Английски език B2 от Your English Specialist

140.00 лв
70.02 лв

Английски език B2 от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 4, курс за средно напреднали, който ще надгради досегашните знания и умения по английски език!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да използвате пряка и преразказна реч
Да изразявате наблюдения и правите заключения
Да говорите за образование и забавление
Да ползвате още по-широк набор от времена
Да разграничавате деятелен от страдателен залог
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание

Your English Specialist -  Ниво 4 (Автоматизиран курс)

Четвърто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  продължава с обогатяването на знанията и уменията от първите три нива и Ви предлага още по-широк набор от теми, полезни умения и важни граматични компоненти.

Your English Specialist Ниво 4 съдържа четвъртите два модула от нашата система (Advancer & Doer). Равнява се на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

8 часа и 6 минути

Брой слайдове

117

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

4

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 7 [Advancer]
Слайдове: 73

Времетраене: 03:53:20

1
Session 25 / Занятие 25
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 18

Времетраене: 00:48:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 4 Title Page / Ниво 4 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 25 Introduction / Занятие 25 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 25 Content / Занятие 25 Съдържание 00:01:07 -
4 Слайд Session 25 Component A: Phrasal verbs / Занятие 25 Компонент А: Фразови глаголи 00:06:09 -
5 Слайд Session 25 Visual tip A1: Phrasal verbs I / Занятие 25 Визуална графика А1: Фразови глаголи I 00:03:57 -
6 Слайд Session 25 Visual tip A2: Phrasal verbs II / Занятие 25 Визуална графика А2: Фразови глаголи II 00:05:09 -
7 Слайд Session 25 Component B: May & Might / Занятие 25 Компонент Б: Може / Би могло 00:03:30 -
8 Слайд Session 25 Visual tip B: May & Might / Занятие 25 Визуална графика Б: Може / Би могло 00:01:13 -
9 Слайд Session 25 Component C: Structures with Too / Занятие 25 Компонент В: Структури с Too 00:04:42 -
10 Слайд Session 25 Visual tip C: Structures with Too / Занятие 25 Визуална графика В: Структури с Too 00:01:13 -
11 Слайд Session 25 Speaking: Entertainment / Занятие 25 Разговор: Забавления 00:02:35 -
12 Слайд Session 25 Skill: Discuss entertainment / Занятие 25 Умение: Обсъждане на забавления 00:02:17 -
13 Слайд Session 25 Skill + Speaking / Занятие 25 Умение + Разговор 00:01:00 -
14 Слайд Session 25 Vocabulary / Занятие 25 Речникова база 00:03:35 -
15 Слайд Session 25 Writing + References / Занятие 25 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
16 Задание The biggest adventure of my life / Най-голямото приключение в живота ми 00:00:10 -
17 Тест Session 25 Test / Занятие 25 Тест 00:10:00 -
2
Session 26 / Занятие 26
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 20

Времетраене: 00:53:28

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 26 Introduction / Занятие 26 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 26 Content / Занятие 26 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 26 Component A: Adverb types / Занятие 26 Компонент А: Видове наречия 00:04:12 -
4 Слайд Session 26 Visual tip A1: Adverb types I / Занятие 26 Визуална графика А1: Видове наречия I 00:01:00 -
5 Слайд Session 26 Visual tip A2: Adverb types II / Занятие 26 Визуална графика А2: Видове наречия II 00:00:45 -
6 Слайд Session 26 Visual tip A3: Adverb types III / Занятие 26 Визуална графика А3: Видове наречия III 00:01:37 -
7 Слайд Session 26 Visual tip A4: Adverb types IV / Занятие 26 Визуална графика А4: Видове наречия IV 00:01:19 -
8 Слайд Session 26 Visual tip A5: Adverb types V / Занятие 26 Визуална графика А5: Видове наречия V 00:01:14 -
9 Слайд Session 26 Visual tip A6: Adverb types VI / Занятие 26 Визуална графика А6: Видове наречия VI 00:04:37 -
10 Слайд Session 26 Component B: Past Perfect tense / Занятие 26 Компонент Б: Минало Перфектно време 00:03:29 -
11 Слайд Session 26 Visual tip B1: Past Perfect tense / Занятие 26 Визуална графика Б1: Минало Перфектно време 00:01:00 -
12 Слайд Session 26 Visual tip B2: Past Perfect tense / Занятие 26 Визуална графика Б2: Минало Перфектно време 00:08:22 -
13 Слайд Session 26 Component C: Second Conditional / Занятие 26 Компонент В: Второ условно наклонение 00:03:21 -
14 Слайд Session 26 Visual tip C: Second Conditional / Занятие 26 Визуална графика В: Второ условно наклонение 00:01:00 -
15 Слайд Session 26 Speaking: Media / Занятие 26 Разговор: Медия 00:03:14 -
16 Слайд Session 26 Skill: Discuss favourite things / Занятие 26 Умение: Обсъждане на любими неща 00:02:19 -
17 Слайд Session 26 Vocabulary / Занятие 26 Речникова база 00:03:34 -
18 Слайд Session 26 Writing + References / Занятие 26 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
19 Задание My favourite show / Моето любимо шоу 00:00:10 -
20 Тест Session 26 Test / Занятие 26 Тест 00:10:00 -
3
Session 27 / Занятие 27
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:07

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 27 Introduction / Занятие 27 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 27 Content / Занятие 27 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 27 Component A: Active & Passive voice / Занятие 27 Компонент А: Деятелен и Страдателен залог 00:05:55 -
4 Слайд Session 27 Visual tip A: Active & Passive voice / Занятие 27 Визуална графика А: Деятелен и Страдателен залог 00:04:26 -
5 Слайд Session 27 Component B: Make, Let, Allow & Force / Занятие 27 Компонент Б: Make, Let, Allow & Force 00:03:55 -
6 Слайд Session 27 Visual tip B: Make, Let, Allow & Force / Занятие 27 Визуална графика Б: Make, Let, Allow & Force 00:01:58 -
7 Слайд Session 27 Component C: Third Conditional / Занятие 27 Компонент В: Трето условно наклонение 00:04:08 -
8 Слайд Session 27 Visual tip C: Тhird Conditional / Занятие 27 Визуална графика В: Трето условно наклонение 00:01:17 -
9 Слайд Session 27 Speaking: Sports / Занятие 27 Разговор: Спорт 00:03:55 -
10 Слайд Session 27 Skill: How to speak about skills / Занятие 27 Умение: Обсъждане на умения 00:02:09 -
11 Слайд Session 27 Vocabulary / Занятие 27 Речникова база 00:04:01 -
12 Слайд Session 27 Writing + References / Занятие 27 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Favourite sportsperson/athlete / Любим човек на спорта / атлет 00:00:10 -
14 Тест Session 27 Test / Занятие 27 Тест 00:10:00 -
4
Session 28 / Занятие 28
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:29

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 28 Introduction / Занятие 28 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 28 Content / Занятие 28 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 28 Component A: Relative pronouns / Занятие 28 Компонент А: Относителни местоимения 00:05:16 -
4 Слайд Session 28 Visual tip A: Relative pronouns / Занятие 28 Визуална графика А: Относителни местоимения 00:01:28 -
5 Слайд Session 28 Component B: Indefinite pronouns / Занятие 28 Компонент Б: Неопределителни местоимения 00:05:02 -
6 Слайд Session 28 Visual tip B: Indefinite pronouns / Занятие 28 Визуална графика Б: Неопределителни местоимения 00:02:44 -
7 Слайд Session 28 Component C: Modals of deduction / Занятие 28 Компонент В: Модали за наблюдения 00:04:19 -
8 Слайд Session 28 Visual tip C: Modals of deduction / Занятие 28 Визуална графика В: Модали за наблюдения 00:01:54 -
9 Слайд Session 28 Speaking: Crime / Занятие 28 Разговор: Престъпност 00:05:04 -
10 Слайд Session 28 Skill: How to make conclusions / Занятие 28 Умение: Как да правим заключения 00:01:52 -
11 Слайд Session 28 Vocabulary / Занятие 28 Речникова база 00:04:26 -
12 Слайд Session 28 Writing + References / Занятие 28 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Write about a mystery / Пишете за мистерия 00:00:10 -
14 Тест Session 28 Test / Занятие 28 Тест 00:10:00 -
5
Revision 07 / Преговор 07
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 7

Времетраене: 00:42:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 07 Introduction / Преговор 07 Въведение 00:01:44 -
2 Слайд Revision 07 Grammar Panel / Преговор 07 Граматичен панел 00:08:49 -
3 Слайд Revision 07 Skills Panel / Преговор 07 Панел за умения 00:05:58 -
4 Слайд Revision 07 Writing + Vocabulary / Преговор 07 Писмена задача + Речникова база 00:04:15 -
5 Задание The best present I got / Най-хубавият ми подарък 00:00:10 -
6 Слайд Revision 07 BONUS Slide / Преговор 07 БОНУС Слайд 00:01:55 -
7 Тест Revision 07 Test / Преговор 07 Тест 00:20:00 -
2
Module 8 [Doer]
Слайдове: 64

Времетраене: 03:57:48

1
Session 29 / Занятие 29
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:45:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 29 Introduction / Занятие 29 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 29 Content / Занятие 29 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 29 Component A: Direct Speech & Quoting / Занятие 29 Компонент А: Пряка реч и цитиране 00:04:09 -
4 Слайд Session 29 Component B: Indirect & Reported speech / Занятие 29 Компонент Б: Непряка и преразказна реч 00:06:07 -
5 Слайд Session 29 Visual tip A1+B1: Direct / Indirect speech / Занятие 29 Визуална графика А1+Б1: Пряка / Непряка реч 00:01:56 -
6 Слайд Session 29 Visual tip A2+B2: Direct / Indirect speech / Занятие 29 Визуална графика А2+Б2: Пряка / Непряка реч 00:02:41 -
7 Слайд Session 29 Component C: Main reporting verbs / Занятие 29 Компонент В: Главни преразказни глаголи 00:06:56 -
8 Слайд Session 29 Speaking: Education / Занятие 29 Разговор: Образование 00:04:31 -
9 Слайд Session 29 Skill: Reporting speech / Занятие 29 Умение: Преразказване на реч 00:02:29 -
10 Слайд Session 29 Vocabulary / Занятие 29 Речникова база 00:04:15 -
11 Слайд Session 29 Writing + References / Занятие 29 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
12 Задание My education so far / Образованието ми до момента 00:00:10 -
13 Тест Session 29 Test / Занятие 29 Тест 00:10:00 -
2
Session 30 / Занятие 30
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:59:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 30 Introduction / Занятие 30 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 30 Content / Занятие 30 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 30 Component A: Reporting verbs / Занятие 30 Компонент А: Преразказни глаголи 00:05:43 -
4 Слайд Session 30 Visual tip A: Reporting verbs / Занятие 30 Визуална графика А: Преразказни глаголи 00:04:10 -
5 Слайд Session 30 Component B: Reflexive pronouns / Занятие 30 Компонент Б: Рефлексивни местоимения 00:04:48 -
6 Слайд Session 30 Visual tip B: Reflexive pronouns / Занятие 30 Визуална графика Б: Възвратни местоимения 00:01:15 -
7 Слайд Session 30 Component C: Past modals / Занятие 30 Компонент В: Минали модални форми 00:04:35 -
8 Слайд Session 30 Visual tip C: Past modals / Занятие 30 Визуална графика В: Минали модални форми 00:02:01 -
9 Слайд Session 30 Annex 10 / Занятие 30 Анекс 10 00:13:26 -
10 Слайд Session 30 Speaking: The news / Занятие 30 Разговор: Новините 00:03:46 -
11 Слайд Session 30 Skill: Discuss current events / Занятие 30 Умение: Обсъждане на настоящите събития 00:02:40 -
12 Слайд Session 30 Vocabulary / Занятие 30 Речникова база 00:04:45 -
13 Слайд Session 30 Writing + References / Занятие 30 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
14 Задание What is in the news / Какво има в новините 00:00:10 -
15 Тест Session 30 Test / Занятие 30 Тест 00:10:00 -
3
Session 31 / Занятие 31
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:23

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 31 Introduction / Занятие 31 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 31 Content / Занятие 31 Съдържание 00:01:21 -
3 Слайд Session 31 Component A: Range words / Занятие 31 Компонент А: Думи за обхват 00:04:44 -
4 Слайд Session 31 Visual tip A: Range words / Занятие 31 Визуална графика А: Думи за обхват 00:02:09 -
5 Слайд Session 31 Component B: Collocation structures / Занятие 31 Компонент Б: Словосъчетания 00:05:55 -
6 Слайд Session 31 Visual tip B: Collocation structures / Занятие 31 Визуална графика Б: Словосъчетания 00:00:10 -
7 Слайд Session 31 Component C: Comparative & Superlative Adverbs / Занятие 31 Компонент В: Сравнителни и Превъзходни Наречия 00:06:15 -
8 Слайд Session 31 Visual tip C:Comparative & Superlative Adverbs / Занятие 31 Визуална графика В: Сравнителни и Превъзходни Наречия 00:01:54 -
9 Слайд Session 31 Speaking: Books & Literature / Занятие 31 Разговор: Книги и Литература 00:03:33 -
10 Слайд Session 31 Skill: Discuss books / Занятие 31 Умение: Обсъждане на книги 00:02:40 -
11 Слайд Session 31 Vocabulary / Занятие 31 Речникова база 00:04:01 -
12 Слайд Session 31 Writing + References / Занятие 31 Писмена задача + Препратки 00:01:18 -
13 Задание My favourite book/author / Моята любима книга/автор 00:00:10 -
14 Тест Session 31 Test / Занятие 31 Тест 00:10:00 -
4
Session 32 / Занятие 32
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:51:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 32 Introduction / Занятие 31 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 32 Content / Занятие 31 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 32 Component A: Past Continuous tense / Занятие 32 Компонент А: Минало Продължително време 00:03:48 -
4 Слайд Session 32 Visual tip A1: Past Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика А1: Минало Продължително време 00:00:41 -
5 Слайд Session 32 Visual tip A2: Past Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика А2: Минало Продължително време 00:07:20 -
6 Слайд Session 32 Component B: Mixed past / Занятие 32 Компонент Б: Минало смесено 00:04:15 -
7 Слайд Session 32 Visual tip B: Mixed past / Занятие 32 Визуална графика Б: Минало смесено 00:01:40 -
8 Слайд Session 32 Component C: Future Continuous tense / Занятие 32 Компонент В: Бъдещо Продължително време 00:04:07 -
9 Слайд Session 32 Visual tip C1: Future Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика В1: Бъдещо Продължително време 00:00:40 -
10 Слайд Session 32 Visual tip C2: Future Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика В2: Бъдещо Продължително време 00:06:51 -
11 Слайд Session 32 Speaking: Free time / Занятие 32 Разговор: Свободно време 00:03:41 -
12 Слайд Session 32 Skill: Discuss leisure time & activities / Занятие 32 Умение: Обсъждане на свободно време и активности 00:02:08 -
13 Слайд Session 32 Vocabulary / Занятие 32 Речникова база 00:04:08 -
14 Слайд Session 32 Writing + References / Занятие 32 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание Favourite leisure activities / Любими активности в свободното ми време 00:00:10 -
16 Тест Session 32 Test / Занятие 32 Тест 00:10:00 -
5
Revision 08 / Преговор 08
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:35:57

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 08 Introduction / Преговор 08 Въведение 00:02:05 -
2 Слайд Revision 08 Grammar Panel / Преговор 08 Граматичен панел 00:05:46 -
3 Слайд Revision 08 Skills Panel / Преговор 08 Панел за умения 00:05:32 -
4 Слайд Revision 08 Writing + Vocabulary / Преговор 08 Писмена задача + Речникова база 00:02:23 -
5 Задание A myth / a legend / Мит / Легенда 00:00:10 -
6 Тест Revision 08 Test / Преговор 08 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 4 / Тест ниво 4 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist -  Ниво 4 (Автоматизиран курс)

Искате ли да имате още повече от най-важните умения и знания по английски език?
Търсите удобен и практичен начин да учите бързо и ефективно?

В четвърто ниво от система ще преминем през два модула (Advancer & Doer), където ще намерите нужната информация, за да развиете способностите си при правилно ползване на английски език в живота си над средното ниво!

В модул седем (Advancer) ще имаме работа с фразовите глаголи, разграничаването между страдателен и деятелен залог, а също и следващите две условни наклонения! Ще представим информация за някои от най-важните групи модални глаголи и местоимения. Ще обсъждаме забавления, спорт, престъпност и медия. Ще развиваме умения как да изразяваме наблюдения, заключения и предпочитания. Време с което също ще се занимаем е Минало перфектно.

Във модул осем (Doer) ще разграничим особености свързани с пряка и преразказна реч, ще добием умения да преразказваме и цитираме, да изразяваме обхвати и пропорции. Ще обсъждаме инфраструктура, образование, литература, новини и настоящи събития. Ще се запознаем и с останалите две продължителни времена и техните комбинации с други структури

Ниво 4 от системата представя по-комплексни и детайлни похвати за ефективното справяне в личното общуване, изразяване и ни подготвя за останалите две по-високи нива, където вече се очаква да разполагаме с пълноценни познания и добре развити способности, за да постигнете истински успех в личните и професионални си начинания свързани с английски език. 


Равнява се на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка!
Изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 45 минути на преференциални условия и цена!


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net

www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso