Английски език C1 от Your English Specialist

140.00 лв
70.02 лв

Английски език C1 от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 5, курс за напреднали учащи, който ще преобрази Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да изразявате желания, надежди, предположения и догатки
Да изразявате перфразирате, пояснявате и обобщавате
Да говорите за успех, трудности и проблеми
Да ползвате пълен набор от граматически времена
Да сте последователни и ясни в изказа си
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание

Your English Specialist - Ниво 5 (Автоматизиран курс)

Петото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  навлиза в по-сложни граматични структури и похвати и Ви предлага множество теми, полезни умения и важна информация.

Your English Specialist Ниво 5 съдържа  два модула от нашата система (Trainee & Coordinator). Равнява се на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

8 часа и 17 минути

Брой слайдове

109

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

6

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 9 [Trainee]
Слайдове: 68

Времетраене: 04:24:47

1
Session 33 / Занятие 33
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 17

Времетраене: 00:47:03

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 5 Title page / Ниво 5 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 33 Introduction / Занятие 33 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 33 Content / Занятие 33 Съдържание 00:01:14 -
4 Слайд Session 33 Component A: Present Perfect Continuous tense / Занятие 33 Компонент А: Сегашно Перфектно Продължително време 00:03:36 -
5 Слайд Session 33 Visual tip A1: Present Perfect Continuous tense / Занятие 33 Визуална графика А1: Сегашно Перфектно Продължително време 00:01:32 -
6 Слайд Session 33 Visual tip A2: Present Perfect Continuous tense / Занятие 33 Визуална графика А2: Сегашно Перфектно Продължително време 00:07:36 -
7 Слайд Session 33 Component B: Embedded questions / Занятие 33 Компонент Б: Вмъкнати въпроси 00:03:48 -
8 Слайд Session 33 Visual tip B: Embedded questions / Занятие 33 Визуална графика Б: Вмъкнати въпроси 00:01:57 -
9 Слайд Session 33 Component C: Actually, Well, In fact / Занятие 33 Компонент В: Всъщност 00:05:01 -
10 Слайд Session 33 Speaking: Style / Занятие 33 Раговор: Стил 00:04:08 -
11 Слайд Session 33 Skill: Describing tendency / Занятие 33 Умение: Описване на тенденция 00:02:03 -
12 Слайд Session 33 Skill + Speaking / Занятие 33 Умение + Разговор 00:00:10 -
13 Слайд Session 33 Vocabulary / Занятие 33 Речникова база 00:04:10 -
14 Слайд Session 33 Writing + References / Занятие 33 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание My lifestyle choices / Изборите ми за начин на живот 00:00:10 -
16 Тест Session 33 Test / Занятие 33 Тест 00:10:00 -
2
Session 34 / Занятие 34
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:01:46

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 34 Introduction / Занятие 34 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 34 Content / Занятие 34 Съдържание 00:01:18 -
3 Слайд Session 34 Component A: Uses of like / Занятие 34 Компонент А: Употреби на like 00:05:52 -
4 Слайд Session 34 Visual tip A1: Uses of like / Занятие 34 Визуална графика А1: Употреби на like 00:02:50 -
5 Слайд Session 34 Visual tip A2: Uses of just / Занятие 34 Визуална графика А2: Употреби на just 00:04:32 -
6 Слайд Session 34 Visual tip A3: Uses of have / Занятие 34 Визуална графика А3: Употреби на have 00:03:43 -
7 Слайд Session 34 Component B: Adjectives & Adverbs / Занятие 34 Компонент Б: Прилагателни и Наречия 00:05:36 -
8 Слайд Session 34 Visual tip B: Adjectives & Adverbs / Занятие 34 Визуална графика Б: Прилагателни и Наречия 00:04:37 -
9 Слайд Session 34 Component C: Being polite / Занятие 34 Компонент В: Учтивост 00:05:27 -
10 Слайд Session 34 Visual tip C: Being polite / Занятие 34 Визуална графика В: Учтивост 00:05:19 -
11 Слайд Session 34 Speaking: Problems / Занятие 34 Разговор: Проблеми 00:04:06 -
12 Слайд Session 34 Skill: Discuss problems / Занятие 34 Умение: Дискутиране на проблеми 00:02:14 -
13 Слайд Session 34 Vocabulary / Занятие 34 Речникова база 00:04:09 -
14 Слайд Session 34 Writing + References / Занятие 34 Писмена задача + Препратки 00:01:36 -
15 Задание ...is a big problem! / ...е голям проблем! 00:00:10 -
16 Тест Session 34 Test / Занятие 34 Тест 00:10:00 -
3
Session 35 / Занятие 35
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:03:32

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 35 Introduction / Занятие 35 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 35 Content / Занятие 35 Съдържание 00:01:23 -
3 Слайд Session 35 Component A: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Компонент А: Минало Перфектно Продължително време 00:04:09 -
4 Слайд Session 35 Visual tip A1: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Визуална графика А1: Минало Перфектно Продължително време 00:00:50 -
5 Слайд Session 35 Visual tip A2: Past Perfect Continuous tense / Занятие 35 Визуална графика А2: Минало Перфектно Продължително време 00:05:46 -
6 Слайд Session 35 Component B: Wishes, Hopes & Regrets / Занятие 35 Компонент Б: Желания, Надежди и Съжаления 00:05:10 -
7 Слайд Session 35 Visual tip B: Wishes, Hopes & Regrets / Занятие 35 Визуална графика Б: Желания, Надежди и Съжаления 00:04:58 -
8 Слайд Session 35 Component C: Subject & Object questions / Занятие 35 Компонент В: Субектни и Обектни въпроси 00:05:03 -
9 Слайд Session 35 Visual tip C: Subject & Object questions / Занятие 35 Визуална графика В: Субектни и Обектни въпроси 00:02:25 -
10 Слайд Session 35 Speaking: Art / Занятие 35 Разговор: Изкуство 00:04:05 -
11 Слайд Session 35 Skill: Discuss opinion / Занятие 35 Умение: Обсъждане на мнение 00:02:48 -
12 Слайд Session 35 Vocabulary / Занятие 35 Речникова база 00:04:55 -
13 Слайд Session 35 Annex 11 / Занятие 35 Анекс 11 00:10:12 -
14 Слайд Session 35 Writing + References / Занятие 35 Писмена задача + Препратки 00:01:21 -
15 Задание Movie review / Ревю на филм 00:00:10 -
16 Тест Session 35 Test / Занятие 35 Тест 00:10:00 -
4
Session 36 / Занятие 36
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:54:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 36 Introduction / Занятие 36 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 36 Content / Занятие 36 Съдържание 00:01:13 -
3 Слайд Session 36 Component A: Rephrasing methods / Занятие 36 Компонент А: Методи на перифразиране 00:07:50 -
4 Слайд Session 36 Visual tip A: Rephrasing methods / Занятие 36 Визуална графика А: Методи на перифразиране 00:03:04 -
5 Слайд Session 36 Component B: Relative clauses / Занятие 36 Компонент Б: Подчинени определителни изречения 00:06:41 -
6 Слайд Session 36 Visual tip B: Relative clauses / Занятие 36 Визуална графика Б: Подчинени определителни изречения 00:04:57 -
7 Слайд Session 36 Component C: Other question types / Занятие 36 Компонент В: Други видове въпроси 00:07:21 -
8 Слайд Session 36 Speaking: Business / Занятие 36 Разговор: Бизнес 00:04:30 -
9 Слайд Session 36 Skill: How to rephrase / Занятие 36 Умение: Как да перифразираме 00:01:53 -
10 Слайд Session 36 Vocabulary / Занятие 36 Речникова база 00:05:05 -
11 Слайд Session 36 Writing + References / Занятие 36 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
12 Задание Write about your favourite company/brand/businessperson / Пишете за любима компания/бранд/човек на бизнеса 00:00:10 -
13 Тест Session 36 Test / Занятие 36 Тест 00:10:00 -
5
Revision 09 / Преговор 09
към Module 9 [Trainee]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:38:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 09 Introduction / Преговор 09 Въведение 00:02:11 -
2 Слайд Revision 09 Grammar Panel / Преговор 09 Граматичен панел 00:07:30 -
3 Слайд Revision 09 Skills Panel / Преговор 09 Панел за умения 00:04:37 -
4 Слайд Revision 09 Writing + Vocabulary / Преговор 09 Писмена задача + Речникова база 00:03:35 -
5 Задание The three rules I follow / Трите правила, които следвам 00:00:10 -
6 Тест Revision 09 Test / Преговор 09 Тест 00:20:00 -
2
Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 61

Времетраене: 03:38:11

1
Session 37 / Занятие 37
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:55:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 37 Introduction / Занятие 37 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 37 Content / Занятие 37 Съдържание 00:01:18 -
3 Слайд Session 37 Component A: Mixed Conditionals / Занятие 37 Компонент А: Смесени условни наклонения 00:04:20 -
4 Слайд Session 37 Visual tip A: Mixed Conditionals / Занятие 37 Визуална графика А: Смесени условни наклонения 00:03:02 -
5 Слайд Session 37 Component B: Making estimates / Занятие 37 Компонент Б: Изразяване на приблизителна оценка 00:04:16 -
6 Слайд Session 37 Component C: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Компонент В: Преходни думи и фрази 00:05:16 -
7 Слайд Session 37 Visual tip C1: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Визуална графика В1: Преходни думи и фрази 00:01:25 -
8 Слайд Session 37 Visual tip C2: Тransitional words & phrases / Занятие 37 Визуална графика В2: Преходни думи и фрази 00:02:36 -
9 Слайд Session 37 Speaking: Global Problems / Занятие 37 Разговор: Глобални проблеми 00:04:50 -
10 Слайд Session 37 Skill: Discuss global issues / Занятие 37 Умение: Обсъждане на глобални проблеми 00:03:15 -
11 Слайд Session 37 Vocabulary / Занятие 37 Речникова база 00:04:28 -
12 Слайд Session 37 Annex 12 / Занятие 37 Анекс 12 00:08:56 -
13 Слайд Session 37 Writing + References / Занятие 37 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание The worst global problem/issue / Най-сериозният глобален проблем 00:00:10 -
15 Тест Session 37 Test / Занятие 37 Тест 00:10:00 -
2
Session 38 / Занятие 38
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:55:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 38 Introduction / Занятие 38 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 38 Content / Занятие 38 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 38 Component A: Future Perfect tense / Занятие 38 Компонент А: Бъдещо Перфектно време 00:04:33 -
4 Слайд Session 38 Visual tip A1: Future Perfect tense / Занятие 38 Визуална графика А1: Бъдещо Перфектно време 00:00:42 -
5 Слайд Session 38 Visual tip A2: Future Perfect tense / Занятие 38 Визуална графика А2: Бъдещо Перфектно време 00:07:34 -
6 Слайд Session 38 Component B: Future Perfect Continuous tense / Занятие 38 Компонент Б: Бъдещо Перфектно Продължително време 00:03:30 -
7 Слайд Session 38 VIsual tip B1: Future Perfect Continuous tense / Занятие 38 Визуална графика Б1: Бъдещо Перфектно Продължително време 00:00:31 -
8 Слайд Session 38 VIsual tip B2: Future Perfect Continuous tense / Занятие 38 Визуална графика Б2: Бъдещо Перфектно Продължително време 00:06:32 -
9 Слайд Session 38 Component C: Discourse / Занятие 38 Компонент В: Дискурс 00:04:42 -
10 Слайд Session 38 Visual tip C: Discourse / Занятие 38 Визуална графика В: Дискурс 00:03:30 -
11 Слайд Session 38 Speaking: Success / Занятие 38 Разговор: Успех 00:04:25 -
12 Слайд Session 38 Skill: Speak about success / Зaнятие 38 Умение: Обсъждане на успехи 00:02:18 -
13 Слайд Session 38 Vocabulary / Занятие 38 Речникова база 00:04:45 -
14 Слайд Session 38 Writing + References / Занятие 38 Писмена задача + Препратки 00:01:10 -
15 Задание My biggest success/failure / Моят най-голям успех/провал 00:00:10 -
16 Тест Session 38 Test / Занятие 38 Тест 00:10:00 -
3
Session 39 / Занятие 39
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 12

Времетраене: 00:34:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 39 Introduction / Занятие 39 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 39 Content / Занятие 39 Съдържание 00:01:06 -
3 Слайд Session 39 Component A: Mistakes to avoid / Занятие 39 Компонент А: Популярни грешки 00:06:40 -
4 Слайд Session 39 Visual tip A: Mistakes to avoid / Занятие 39 Визуална графика А: Популярни грешки 00:03:57 -
5 Слайд Session 39 Component B: Link verbs / Занятие 39 Компонент Б: Съединителни глаголи 00:05:17 -
6 Слайд Session 39 Component C: Colloquial language / Занятие 39 Компонент В: Разговорен стил 00:04:54 -
7 Слайд Session 39 Speaking: Changes / Занятие 39 Разговор: Промени 00:03:19 -
8 Слайд Session 39 Skill: Talking about changes / Занятие 39 Умение: Обсъждане на промени 00:02:49 -
9 Слайд Session 39 Vocabulary / Занятие 39 Речникова база 00:05:01 -
10 Слайд Session 39 Writing + References / Занятие 39 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
11 Задание My life changed when... / Животът ми се промени, когато... 00:00:10 -
12 Тест Session 39 Test / Занятие 39 Тест 00:00:10 -
4
Session 40 / Занятие 40
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 12

Времетраене: 00:35:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 40 Introduction / Занятие 40 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 40 Content / Занятие 40 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 40 Component A: Coherence / Занятие 40 Компонент А: Свързаност на текст 00:08:24 -
4 Слайд Session 40 Component B: Parallelism / Занятие 40 Компонент Б: Паралелни конструкции 00:04:14 -
5 Слайд Session 40 Component C: Inversion / Занятие 40 Компонент В: Инверсия 00:04:24 -
6 Слайд Session 40 Visual tip C: Inversion / Занятие 40 Визуална графика В: Инверсия 00:02:08 -
7 Слайд Session 40 Speaking: Science & Discoveries / Занятие 40 Разговор: Наука и Открития 00:04:26 -
8 Слайд Session 40 Skill: Discuss science & discoveries / Занятие 40 Умение: Обсъждане на наука и открития 00:02:20 -
9 Слайд Session 40 Vocabulary / Занятие 40 Речникова база 00:05:55 -
10 Слайд Session 40 Writing + References / Занятие 40 Писмена задача + Препратки 00:01:12 -
11 Задание An imaginary invention / device... / Въображаемо изобретение / устройство 00:00:10 -
12 Тест Session 40 Test / Занятие 40 Тест 00:00:10 -
5
Revision 10 / Преговор 10
към Module 10 [Coordinator]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:37:16

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 10 Introduction / Преговор 10 Въведение 00:02:15 -
2 Слайд Revision 10 Grammar Panel / Преговор 10 Граматичен панел 00:06:08 -
3 Слайд Revision 10 Skills Panel / Преговор 10 Панел за умения 00:05:41 -
4 Слайд Revision 10 Writing + Vocabulary / Преговор 10 Писмена задача + Речникова база 00:03:01 -
5 Задание We fixed it! / Поправихме го! 00:00:10 -
6 Тест Revision 10 Test / Преговор 10 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 5 / Тест ниво 5 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist - Ниво 5 (Автоматизиран курс)

На достатъчно високо ниво ли е Вашият капацитет по английски език? Разполагате ли с нужните умения да се справяте в множество ситуации в ежедневието?
Смятате ли за важно да разбирате и комуникирате с по-сложни похвати? 


В пето ниво от системата разполагате отново с два модула (Trainee & Coordinator), където сме поместили всичката нужна информация, за обогатяването на способностите Ви за изразяване на английски език не само в ежедневието, но и в по-конкретни ситуации!

В модул девет (Trainee) ще наблегнем над стил, изразяване и учтивост, ще формулираме как да говорим за надежди, желания и съжаления, ще правим пояснения и разграничения, ще започнем групата на перфектно продължителните граматични времена, а също така ще обсъждаме теми свързани с лайфстайл, изкуство, бизнес и различни проблеми.

Във десети модул (Coordinator) ще обсъждаме популярни грешки, свързаност на текст и изказ, паралелни структури, инверсия и смесени условни наклонения. Сред темите включени за обсъждане са успех, наука, промени и енергетика. Ще бъдат взети също и последните граматични времена.

Ниво 5 от системата представя по-високи и сложни похвати за ефективното справяне в личното и професионално общуване и изразяване. Добавя нови познания и оформя досегашните, така че да можете максимално качествено да развиете способносите си. 


Равнява се на ниво C1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка!
Изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso