Английски език B1 с подкрепа от Your English Specialist

174.99 лв
87.00 лв

Английски език B1 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор:
Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да описвате нужди и задължения
Да изразявате брой, количества и мерки
Да отправяте молби, заповеди и да давате съвети
Да говорите за досегашен опит и преживявания
Да поставяте условия и да изразявате навици
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание

Your English Specialist - Ниво 3 (Подкрепен курс)

Трето ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  надгражда основата получена в първите две базови нива и Ви предостава един по-задълбочен поглед в малко по-комплексни структури и компоненти.

Your English Specialist Ниво 3 съдържа третите два модула от нашата система (Adept & Intermediate). Равнява се на ниво B1  от Европейската езикова рамка.

С включен период на подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа за системата на YES може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

6 месеца

Времетраене

9 часа и 54 минути

Брой слайдове

127

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

7

Адаптивен дизайн

Да с 4 резолюции

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 5 [Adept]
Слайдове: 67

Времетраене: 04:28:19

1
Session 17 / Занятие 17
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:47:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 3 Title page / Ниво 3 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 17 Introduction / Занятие 17 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 17 Content / Занятие 17 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 17 Component A: How much/many / Занятие 17 Компонент А: How much/many 00:05:03 -
5 Слайд Session 17 Visual tip A: How much/many / Занятие 17 Визуална графика А: How much/many 00:01:21 -
6 Слайд Session 17 Component B: Have / Have got / Занятие 17 Компонент Б: Have / Have got 00:05:34 -
7 Слайд Session 17 Visual tip B: Have / Have got / Занятие 17 Визуална графика Б: Have / Have got 00:03:01 -
8 Слайд Session 17 Component C: Determiners / Занятие 17 Компонент В: Определители 00:08:49 -
9 Слайд Session 17 Speaking: Technology / Занятие 17 Разговор: Технология 00:03:37 -
10 Слайд Session 17 Skill: Speak about what you (do not) have / Занятие 17 Умение: Изразете какво имате/нямате 00:02:40 -
11 Слайд Session 17 Skill + Speaking / Занятие 17 Умение + Разговор 00:00:10 -
12 Слайд Session 17 Vocabulary / Занятие 17 Речникова база 00:03:55 -
13 Слайд Session 17 Writing + References / Занятие17 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
14 Задание A technology I like/dislike... / Технология, която (не) харесвам 00:00:10 -
15 Тест Session 17 Test / Занятие 17 Тест 00:10:00 -
2
Session 18 / Занятие 18
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:58:29

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 18 Introduction / Занятие 18 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 18 Content / Занятие 18 Съдържание 00:01:08 -
3 Слайд Session 18 Component A: Sentence clauses / Занятие 18 Компонент А: Клаузи в изречението 00:09:17 -
4 Слайд Session 18 Visual tip A: Sentence clauses / Занятие 18 Визуална графика А: Клаузи в изречението 00:03:45 -
5 Слайд Session 18 Component B: Imperatives / Занятие 18 Компонент Б: Заповедни форми 00:06:17 -
6 Слайд Session 18 Visual tip B: Imperatives / Занятие 18 Визуална графика Б: Заповедни форми 00:02:48 -
7 Слайд Session 18 Component C: Word & Sentence stress / Занятие 18 Компонент В: Ударение в думи/изречения 00:06:10 -
8 Слайд Session 18 Visual tip C1: Stress structures I / Занятие 18 Визуална графика В1: Ударения I 00:04:21 -
9 Слайд Session 18 Visual tip C2: Stress structures II / Занятие 18 Визуална графика В2: Ударения II 00:01:56 -
10 Слайд Session 18 Visual tip C3: Stress structures III / Занятие 18 Визуална графика В3: Ударения III 00:01:44 -
11 Слайд Session 18 Speaking: Society / Занятие 18 Разговор: Общество 00:03:48 -
12 Слайд Session 18 Skill: Discuss social topics / Занятие 18 Умение: Дискутиране на обществени теми 00:02:12 -
13 Слайд Session 18 Vocabulary / Занятие 18 Речникова база 00:03:34 -
14 Слайд Session 18 Writing + References / Занятие 18 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание Things I like/dislike in society / Какво (не) харесвам в обществото 00:00:10 -
16 Тест Session 18 Test / Занятие 18 Тест 00:10:00 -
3
Session 19 / Занятие 19
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:48:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 19 Introduction / Занятие 19 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 19 Content / Занятие 19 Съдържание 00:01:26 -
3 Слайд Session 19 Component A: Would structures / Занятие 19 Компонент А: Структури с would 00:05:47 -
4 Слайд Session 19 Visual tip A: Would structures / Занятие 19 Визуална графика А: Структури с would 00:02:28 -
5 Слайд Session 19 Component B: Future time clauses / Занятие 19 Компонент Б: Бъдещи времеви клаузи 00:04:56 -
6 Слайд Session 19 Visual tip B: Future time clauses / Занятие 19 Визуална графика Б: Бъдещи времеви клаузи 00:03:03 -
7 Слайд Session 19 Component C: Indirect questions / Занятие 19 Компонент В: Индиректни въпроси 00:06:27 -
8 Слайд Session 19 Visual tip C: Indirect questions / Занятие 19 Визуална графика В: Индиректни въпроси 00:03:33 -
9 Слайд Session 19 Speaking: Going out / Занятие 19 Разговор: Излизания 00:03:30 -
10 Слайд Session 19 Skill: Ordering / Занятие 19 Умение: Заповядване 00:02:23 -
11 Слайд Session 19 Vocabulary / Занятие 19 Речникова база 00:03:48 -
12 Слайд Session 19 Writing + References / Занятие 19 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
13 Задание Write a review of a venue/restaurant / Напишете ревю на заведение/ресторант 00:00:10 -
14 Тест Session 19 Test / Занятие 19 Тест 00:10:00 -
4
Session 20 / Занятие 20
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:49:12

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 20 Introduction / Занятие 20 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 20 Content / Занятие 20 Съдържание 00:01:09 -
3 Слайд Session 20 Component A: Modals of obligation / Занятие 20 Компонент А: Модали за задължение 00:07:48 -
4 Слайд Session 20 Visual tip A: Modals of obligation / Занятие 20 Визуална графика А: Модали за задължение 00:02:35 -
5 Слайд Session 20 Component B: -еd / -ing adjectives / Занятие 20 Компонент Б: -ed / -ing прилагателни имена 00:04:46 -
6 Слайд Session 20 Visual tip B: -еd / -ing adjectives / Занятие 20 Визуална графика Б: -ed / -ing прилагателни имена 00:02:08 -
7 Слайд Session 20 Component C: Subordinate Conjunctions / Занятия 20 Компонент В: Въвеждащи съюзи 00:06:52 -
8 Слайд Session 20 Visual tip C: Subordinate Conjunctions / Занятия 20 Визуална графика В: Въвеждащи съюзи 00:01:47 -
9 Слайд Session 20 Speaking: Travel / Занятие 20 Разговор: Пътувания 00:03:46 -
10 Слайд Session 20 Skill: Speak about holidays / Занятие 20 Умение: Обсъждане на празници/почивки 00:03:14 -
11 Слайд Session 20 Vocabulary / Занятие 20 Речникова база 00:03:44 -
12 Слайд Session 20 Writing + References / Занятие 20 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Write about a recent journey/travel holiday / Пишете за скорошно пътешествие/почивка 00:00:10 -
14 Тест Session 20 Test / Занятие 20 Тест 00:10:00 -
5
Revision 05 / Преговор 05
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:04:15

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 05 Introduction / Преговор 05 Въведение 00:02:10 -
2 Слайд Revision 05 Grammar Panel / Преговор 05 Граматичен панел 00:12:48 -
3 Слайд Revision 05 Skills Panel / Преговор 05 Панел за умения 00:07:26 -
4 Слайд Revision 05 Writing + Vocabulary / Преговор 05 Писмена задача + Речникова база 00:06:35 -
5 Задание The other day / Онзи ден 00:00:10 -
6 Тест Revision 05 Test / Преговор 05 Тест 00:20:00 -
7 Слайд Revision 05 BONUS Slide / Преговор 05 БОНУС Слайд 00:15:04 -
2
Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 80

Времетраене: 05:11:08

1
Session 21 / Занятие 21
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:05:10

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 21 Introduction / Занятие 21 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 21 Content / Занятие 21 Съдържание 00:01:09 -
3 Слайд Session 21 Component A: Present Perfect tense / Занятие 21 Компонент А: Сегашно Перфектно време 00:06:19 -
4 Слайд Session 21 Visual tip A1: Present Perfect tense / Занятие 21 Визуална графика А: Сегашно Перфектно време 00:02:02 -
5 Слайд Session 21 Visual tip A2: Present Perfect tense / Занятие 21 Визуална графика А2: Сегашно Перфектно време 00:09:42 -
6 Слайд Session 21 Component B: Ever & Never / Занятие 21 Компонент Б: Някога и Никога 00:04:28 -
7 Слайд Session 21 Visual tip B: Ever & Never / Занятие 21 Визуална графика Б: Някога и Никога 00:01:00 -
8 Слайд Session 21 Component C: Ranges / Занятие 21 Компонент В: Обхвати 00:04:35 -
9 Слайд Session 21 Visual tip C: Ranges / Занятие 21 Визуална графика В: Обхвати 00:01:09 -
10 Слайд Session 21 Speaking: Style / Занятие 21 Разговор: Стил 00:02:52 -
11 Слайд Session 21 Skill: Buying a ticket / Занятие 21 Умение: Закупуване на билет 00:02:14 -
12 Слайд Session 21 Vocabulary / Занятие 21 Речникова база 00:03:41 -
13 Слайд Session 21 Annex 4 / Занятие 21 Анекс 4 00:05:59 -
14 Слайд Session 21 Annex 5 / Занятие 21: Анекс 5 00:08:19 -
15 Слайд Session 21 Writing + References / Занятие 21 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
16 Задание Destinations I have been to / Посетените от мен места 00:00:10 -
17 Тест Session 21 Test / Занятие 21 Тест 00:10:00 -
2
Session 22 / Занятие 22
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 18

Времетраене: 01:12:10

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 22 Introduction / Занятие 22 Въвеждане 00:00:10 -
2 Слайд Session 22 Content / Занятие 22 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 22 Component A: Linkers / Занятие 22 Компонент А: Съюзи 00:04:33 -
4 Слайд Session 22 Visual tip A1: Linkers I / Занятие 22 Визуална графика А1: Съюзи I 00:04:00 -
5 Слайд Session 22 Visual tip A2: Linkers II / Занятие 22 Визуална графика А2: Съюзи II 00:01:32 -
6 Слайд Session 22 Visual tip A3: Linkers III / Занятие 22 Визуална графика А3: Съюзи III 00:02:23 -
7 Слайд Session 22 Component B: Present Perfect modes / Занятие 22 Компонент Б: Режими на Сегашно Перфектно време 00:06:27 -
8 Слайд Session 22 Visual tip B1: Present Perfect mode I / Занятие 22 Визуална графика Б1: Режими на Сегашно Перфектно време I 00:01:32 -
9 Слайд Session 22 Visual tip B2: Present Perfect mode II / Занятие 22 Визуална графика Б2: Режими на Сегашно Перфектно време II 00:01:15 -
10 Слайд Session 22 Component C: Gerunds & Infinitives / Занятие 22 Компонент В: Герундии и Инфинитиви 00:06:45 -
11 Слайд Session 22 Speaking: Events / Занятие 22 Разговор: Събития 00:03:52 -
12 Слайд Session 22 Skill: Discuss events / Занятие 22 Умение: Обсъждане на събития 00:01:37 -
13 Слайд Session 22 Annex 6 / Занятие 22 Анекс 6 00:10:33 -
14 Слайд Session 22 Annex 7 / Занятие 22 Анекс 7 00:10:19 -
15 Слайд Session 22 Vocabulary / Занятие 22 Речникова база 00:04:45 -
16 Слайд Session 22 Writing + References / Занятие 22 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
17 Задание The best event for me / Най-доброто събитие за мен 00:00:10 -
18 Тест Session 22 Test / Занятие 22 Тест 00:10:00 -
3
Session 23 / Занятие 23
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:42:46

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 23 Introduction / Занятие 23 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 23 Content / Занятие 23 Съдържание 00:01:21 -
3 Слайд Session 23 Component A: Used to / Занятие 23 Компонент А: Used to 00:06:24 -
4 Слайд Session 23 Visual tip A: Used to / Занятие 23 Визуална графика А: Used to 00:02:00 -
5 Слайд Session 23 Component B: Would (habits) / Занятие 23 Компонент Б: Would (за навици) 00:04:20 -
6 Слайд Session 23 Visual tip B: Habit structures / Занятие 23 Визуална графика Б: Структури за изразяване на навици 00:01:38 -
7 Слайд Session 23 Component C: Stop, Try & Remember / Занятие 23 Компонент В: Stop, Try & Remember 00:06:15 -
8 Слайд Session 23 Visual tip C: Stop, Try & Remember / Занятие 23 Визуална графика В: Stop, Try & Remember 00:01:28 -
9 Слайд Session 23 Speaking: Habits / Занятие 23 Разговор: Навици 00:02:24 -
10 Слайд Session 23 Skill: Speak about habits / Занятие 23 Умение: Обсъждане на навици 00:01:42 -
11 Слайд Session 23 Vocabulary / Занятие 23 Речникова база 00:03:32 -
12 Слайд Session 23 Writing + References / Занятие 23 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
13 Задание My day 5 years ago / Моят ден преди 5 години 00:00:10 -
14 Тест Session 23 Test / Занятие 23 Тест 00:10:00 -
4
Session 24 / Занятие 24
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:51:08

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 24 Introduction / Занятие 24 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 24 Content / Занятие 24 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 24 Component A: Zero conditional / Занятие 24 Компонент А: Нулево условно наклонение 00:03:48 -
4 Слайд Session 24 Component B: First conditional / Занятие 24 Компонент Б: Първо условно наклонение 00:03:12 -
5 Слайд Session 24 Visual tip А+B: Zero & First conditional / Занятие 24 Визуална графика: Нулево и първо условно наклонение 00:01:50 -
6 Слайд Session 24 Component C: little / a little & few / a few / Занятие 24 Компонент В: little / a little & few / a few 00:04:24 -
7 Слайд Session 24 Visual tip C: little / a little & few / a few / Занятие 24 Визуална графика: little / a little & few / a few 00:01:03 -
8 Слайд Session 24 Speaking: Repairs / Занятие 24 Разговор: Поправки 00:03:17 -
9 Слайд Session 24 Skill: Agreeing & Disagreeing / Занятие 24 Умение: (Не)Съгласяване 00:01:52 -
10 Слайд Session 24 Vocabulary / Занятие 24 Речникова база 00:03:15 -
11 Слайд Session 24 Annex 8 / Занятие 24 Анекс 8 00:08:13 -
12 Слайд Session 24 Annex 9 / Занятие 24 Анекс 9 00:07:52 -
13 Слайд Session 24 Writing + References / Занятие 24 Писмена задача + Препратки 00:00:57 -
14 Задание If the weather is nice tomorrow… / Ако времето е добро утре... 00:00:10 -
15 Тест Session 24 Test / Занятие 24 Тест 00:10:00 -
5
Revision 06 / Преговор 06
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:19:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 06 Introduction / Преговор 06 Въведение 00:01:47 -
2 Слайд Revision 06 Grammar Panel / Преговор 06 Граматичен панел 00:09:02 -
3 Слайд Revision 06 Skills Panel / Преговор 06 Панел с умения 00:06:31 -
4 Слайд Revision 06 Writing + Vocabulary / Преговор 06 Писмена задача + Речникова база 00:05:43 -
5 Слайд Revision 06 Extra File 01 / Преговор 06 Допълнителен файл 01 00:03:59 -
6 Слайд Revision 06 Extra File 02 / Преговор 06 Допълнителен файл 02 00:03:02 -
7 Слайд Revision 06 Extra File 03 / Преговор 06 Допълнителен файл 03 00:03:04 -
8 Слайд Revision 06 Extra File 04 / Преговор 06 Допълнителен файл 04 00:02:56 -
9 Слайд Revision 06 Extra File 05 / Преговор 06 Допълнителен файл 05 00:02:54 -
10 Слайд Revision 06 Extra File 06 / Преговор 06 Допълнителен файл 06 00:03:23 -
11 Слайд Revision 06 Extra File 07 / Преговор 06 Допълнителен файл 07 00:04:06 -
12 Слайд Revision 06 Extra File 08 / Преговор 06 Допълнителен файл 08 00:04:58 -
13 Слайд Revision 06 Extra File 09 / Преговор 06 Допълнителен файл 09 00:03:47 -
14 Слайд Revision 06 Extra File 10 / Преговор 06 Допълнителен файл 10 00:04:24 -
15 Задание My dream job / Моята мечтана работа 00:00:10 -
16 Тест Revision 06 Test / Преговор 06 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 3 / Ниво 3 Тест 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да се преминали YES Introduction Session и/или първите две нива от системата!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание

Your English Specialist - Ниво 3 (Подкрепен курс)

Готови ли сте да стигнете до следващото ниво на своите знания и умения по английски език?
Нуждаете ли се от повече способности и практика?


В трето ниво от нашата система имаме на разположение следващите два модула (Adept & Intermediate), където ще намерите всичката нужна информация, за да развиете своето изразяване, владеене и контрол за правилно общуване на английски език в живота си!

Пети модул (Adept) предоставя знания за режимите на определени структури, както и тяхната употреба в детайл. Ще задълбочим познанията си и ще можем да изразяваме нужди, задължения, предпочитания и съвети. Ще съставяме заповеди и индиректни въпроси, а също така и ще обсъждаме излизания, пътешевствия и празници. Има включени и изключително важни похвати с Would, Have и How. Ще развиваме ритъм, умения за интонация и ще постигнем едно по-пълноценно изразяване.

В модул шест (Intermediate) ще работим с първото си Перфектно граматично време и неговите модели на използване. Ще разберем как да изразяваме пропорции, а също така и какви структури могат да следват главният глагол в изречението. Ще развием способност за изказване на (не)съгласия и изразяване на мнения отностно неща като събития, дрехи и музика. Ще боравим с първите две форми на условно наклонение и ще обърнем внимание над това да изразяваме нашите навици и начини за тяхното рефериране в миналото. 

Ниво 3 от системата представя по-сложни и задълбочени похвати за направление на комуникацията и нейните различни варианти на режим. Ще градим вече над основите и ще добием повече контрол над процесите! 


Равнява се на ниво B1  от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим: 
Този курс е с включен режим и период на подкрепа от преподавател. Включва възможност за задаване на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията по време на периода на подкрепа. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1 ) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


Yes Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи - А1)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи - А2)
YES Challenge pack 3 (Задания за напреднали учащи - B1)
YES Challenge pack 4 (Задания за по-напреднали учащи - B2)
YES Challenge pack 5 (Задания за много напреднали учащи - C1)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 24
 • обучаеми212

Други от автора

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена: 0.00 лв
Самообучение
Уводно интерактивно ДЕМО занятие в системата за изучаване на английски език на Your English Specialist
  • 1 теми
  • 15 слайда
  • 00:50 часа
  • 1 теста
  • 1 задания
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с полезни насоки, обособени практики и методи за по-ефективно учене на английски език!
  • 12 слайда
  • 01:18 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Персонални пособия за учене по английски език! Начини да сме по-изряден учащ, постигащ повече успехи със знанията си!
  • 12 слайда
  • 01:00 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащите да прилагат знанията си по по-адаптивен и приложим начин!
  • 12 слайда
  • 01:08 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
19.99 лв
9.99 лв
С преподавател 3 месеца подпомагане
Наръчник с указания за изграждане на допълнителни полезни и креативни тактики за учене и справяне с трудности в процеса!
  • 12 слайда
  • 01:05 часа
  • Български
  • Английски

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 132 слайда
  • 12:16 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
174.99 лв
87.00 лв
С преподавател 6 месеца подпомагане
Представяме Ви ниво 2 от системата на Your English Specialist, което ще развие и заздрави Вашите основни познания!
  • 10 теми
  • 137 слайда
  • 12:46 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

курс
Цена:
140.00 лв
70.02 лв
Самообучение
Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!
  • 10 теми
  • 127 слайда
  • 09:54 часа
  • 11 теста
  • 10 задания
  • Български
  • Английски
  • Сертификат за завършване

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 19

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso