Английски език B1 с подкрепа от Your English Specialist

159.99 лв

Английски език B1 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 3 от системата, което осезаемо ще подобри Вашите знания и умения по английски език!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да описвате нужди и задължения
Да изразявате брой, количества и мерки
Да отправяте молби, заповеди и да давате съвети
Да говорите за досегашен опит и преживявания
Да поставяте условия и да изразявате навици
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 3 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Трето ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  надгражда основата получена в първите две базови нива и Ви предостава един по-задълбочен поглед в малко по-комплексни структури и компоненти.

Your English Specialist Ниво 3 съдържа третите два модула от нашата система (Adept & Intermediate). Равнява се на ниво B1+ от Европейската езикова рамка.

С 12 месеца подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

12 месеца

Времетраене

9 часа и 54 минути

Брой слайдове

127

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

7

Адаптивен дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 5 [Adept]
Слайдове: 67

Времетраене: 04:28:19

1
Session 17 / Занятие 17
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:47:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 3 Title page / Ниво 3 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 17 Introduction / Занятие 17 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 17 Content / Занятие 17 Съдържание 00:01:28 -
4 Слайд Session 17 Component A: How much/many / Занятие 17 Компонент А: How much/many 00:05:03 -
5 Слайд Session 17 Visual tip A: How much/many / Занятие 17 Визуална графика А: How much/many 00:01:21 -
6 Слайд Session 17 Component B: Have / Have got / Занятие 17 Компонент Б: Have / Have got 00:05:34 -
7 Слайд Session 17 Visual tip B: Have / Have got / Занятие 17 Визуална графика Б: Have / Have got 00:03:01 -
8 Слайд Session 17 Component C: Determiners / Занятие 17 Компонент В: Определители 00:08:49 -
9 Слайд Session 17 Speaking: Technology / Занятие 17 Разговор: Технология 00:03:37 -
10 Слайд Session 17 Skill: Speak about what you (do not) have / Занятие 17 Умение: Изразете какво имате/нямате 00:02:40 -
11 Слайд Session 17 Skill + Speaking / Занятие 17 Умение + Разговор 00:00:10 -
12 Слайд Session 17 Vocabulary / Занятие 17 Речникова база 00:03:55 -
13 Слайд Session 17 Writing + References / Занятие17 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
14 Задание A technology I like/dislike... / Технология, която (не) харесвам 00:00:10 -
15 Тест Session 17 Test / Занятие 17 Тест 00:10:00 -
2
Session 18 / Занятие 18
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:58:29

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 18 Introduction / Занятие 18 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 18 Content / Занятие 18 Съдържание 00:01:08 -
3 Слайд Session 18 Component A: Sentence clauses / Занятие 18 Компонент А: Клаузи в изречението 00:09:17 -
4 Слайд Session 18 Visual tip A: Sentence clauses / Занятие 18 Визуална графика А: Клаузи в изречението 00:03:45 -
5 Слайд Session 18 Component B: Imperatives / Занятие 18 Компонент Б: Заповедни форми 00:06:17 -
6 Слайд Session 18 Visual tip B: Imperatives / Занятие 18 Визуална графика Б: Заповедни форми 00:02:48 -
7 Слайд Session 18 Component C: Word & Sentence stress / Занятие 18 Компонент В: Ударение в думи/изречения 00:06:10 -
8 Слайд Session 18 Visual tip C1: Stress structures I / Занятие 18 Визуална графика В1: Ударения I 00:04:21 -
9 Слайд Session 18 Visual tip C2: Stress structures II / Занятие 18 Визуална графика В2: Ударения II 00:01:56 -
10 Слайд Session 18 Visual tip C3: Stress structures III / Занятие 18 Визуална графика В3: Ударения III 00:01:44 -
11 Слайд Session 18 Speaking: Society / Занятие 18 Разговор: Общество 00:03:48 -
12 Слайд Session 18 Skill: Discuss social topics / Занятие 18 Умение: Дискутиране на обществени теми 00:02:12 -
13 Слайд Session 18 Vocabulary / Занятие 18 Речникова база 00:03:34 -
14 Слайд Session 18 Writing + References / Занятие 18 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание Things I like/dislike in society / Какво (не) харесвам в обществото 00:00:10 -
16 Тест Session 18 Test / Занятие 18 Тест 00:10:00 -
3
Session 19 / Занятие 19
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:48:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 19 Introduction / Занятие 19 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 19 Content / Занятие 19 Съдържание 00:01:26 -
3 Слайд Session 19 Component A: Would structures / Занятие 19 Компонент А: Структури с would 00:05:47 -
4 Слайд Session 19 Visual tip A: Would structures / Занятие 19 Визуална графика А: Структури с would 00:02:28 -
5 Слайд Session 19 Component B: Future time clauses / Занятие 19 Компонент Б: Бъдещи времеви клаузи 00:04:56 -
6 Слайд Session 19 Visual tip B: Future time clauses / Занятие 19 Визуална графика Б: Бъдещи времеви клаузи 00:03:03 -
7 Слайд Session 19 Component C: Indirect questions / Занятие 19 Компонент В: Индиректни въпроси 00:06:27 -
8 Слайд Session 19 Visual tip C: Indirect questions / Занятие 19 Визуална графика В: Индиректни въпроси 00:03:33 -
9 Слайд Session 19 Speaking: Going out / Занятие 19 Разговор: Излизания 00:03:30 -
10 Слайд Session 19 Skill: Ordering / Занятие 19 Умение: Заповядване 00:02:23 -
11 Слайд Session 19 Vocabulary / Занятие 19 Речникова база 00:03:48 -
12 Слайд Session 19 Writing + References / Занятие 19 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
13 Задание Write a review of a venue/restaurant / Напишете ревю на заведение/ресторант 00:00:10 -
14 Тест Session 19 Test / Занятие 19 Тест 00:10:00 -
4
Session 20 / Занятие 20
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:49:12

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 20 Introduction / Занятие 20 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 20 Content / Занятие 20 Съдържание 00:01:09 -
3 Слайд Session 20 Component A: Modals of obligation / Занятие 20 Компонент А: Модали за задължение 00:07:48 -
4 Слайд Session 20 Visual tip A: Modals of obligation / Занятие 20 Визуална графика А: Модали за задължение 00:02:35 -
5 Слайд Session 20 Component B: -еd / -ing adjectives / Занятие 20 Компонент Б: -ed / -ing прилагателни имена 00:04:46 -
6 Слайд Session 20 Visual tip B: -еd / -ing adjectives / Занятие 20 Визуална графика Б: -ed / -ing прилагателни имена 00:02:08 -
7 Слайд Session 20 Component C: Subordinate Conjunctions / Занятия 20 Компонент В: Въвеждащи съюзи 00:06:52 -
8 Слайд Session 20 Visual tip C: Subordinate Conjunctions / Занятия 20 Визуална графика В: Въвеждащи съюзи 00:01:47 -
9 Слайд Session 20 Speaking: Travel / Занятие 20 Разговор: Пътувания 00:03:46 -
10 Слайд Session 20 Skill: Speak about holidays / Занятие 20 Умение: Обсъждане на празници/почивки 00:03:14 -
11 Слайд Session 20 Vocabulary / Занятие 20 Речникова база 00:03:44 -
12 Слайд Session 20 Writing + References / Занятие 20 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Write about a recent journey/travel holiday / Пишете за скорошно пътешествие/почивка 00:00:10 -
14 Тест Session 20 Test / Занятие 20 Тест 00:10:00 -
5
Revision 05 / Преговор 05
към Module 5 [Adept]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:04:15

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 05 Introduction / Преговор 05 Въведение 00:02:10 -
2 Слайд Revision 05 Grammar Panel / Преговор 05 Граматичен панел 00:12:48 -
3 Слайд Revision 05 Skills Panel / Преговор 05 Панел за умения 00:07:26 -
4 Слайд Revision 05 Writing + Vocabulary / Преговор 05 Писмена задача + Речникова база 00:06:35 -
5 Задание The other day / Онзи ден 00:00:10 -
6 Тест Revision 05 Test / Преговор 05 Тест 00:20:00 -
7 Слайд Revision 05 BONUS Slide / Преговор 05 БОНУС Слайд 00:15:04 -
2
Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 80

Времетраене: 05:11:08

1
Session 21 / Занятие 21
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:05:10

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 21 Introduction / Занятие 21 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 21 Content / Занятие 21 Съдържание 00:01:09 -
3 Слайд Session 21 Component A: Present Perfect tense / Занятие 21 Компонент А: Сегашно Перфектно време 00:06:19 -
4 Слайд Session 21 Visual tip A1: Present Perfect tense / Занятие 21 Визуална графика А: Сегашно Перфектно време 00:02:02 -
5 Слайд Revision 06 / Преговор 06 00:09:42 -
6 Слайд Session 21 Component B: Ever & Never / Занятие 21 Компонент Б: Някога и Никога 00:04:28 -
7 Слайд Session 21 Visual tip B: Ever & Never / Занятие 21 Визуална графика Б: Някога и Никога 00:01:00 -
8 Слайд Session 21 Component C: Ranges / Занятие 21 Компонент В: Обхвати 00:04:35 -
9 Слайд Session 21 Visual tip C: Ranges / Занятие 21 Визуална графика В: Обхвати 00:01:09 -
10 Слайд Session 21 Speaking: Style / Занятие 21 Разговор: Стил 00:02:52 -
11 Слайд Session 21 Skill: Buying a ticket / Занятие 21 Умение: Закупуване на билет 00:02:14 -
12 Слайд Session 21 Vocabulary / Занятие 21 Речникова база 00:03:41 -
13 Слайд Session 21 Annex 4 / Занятие 21 Анекс 4 00:05:59 -
14 Слайд Session 21 Annex 5 / Занятие 21: Анекс 5 00:08:19 -
15 Слайд Session 21 Writing + References / Занятие 21 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
16 Задание Destinations I have been to / Посетените от мен места 00:00:10 -
17 Тест Session 21 Test / Занятие 21 Тест 00:10:00 -
2
Session 22 / Занятие 22
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 18

Времетраене: 01:12:10

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 22 Introduction / Занятие 22 Въвеждане 00:00:10 -
2 Слайд Session 22 Content / Занятие 22 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 22 Component A: Linkers / Занятие 22 Компонент А: Съюзи 00:04:33 -
4 Слайд Session 22 Visual tip A1: Linkers I / Занятие 22 Визуална графика А1: Съюзи I 00:04:00 -
5 Слайд Session 22 Visual tip A2: Linkers II / Занятие 22 Визуална графика А2: Съюзи II 00:01:32 -
6 Слайд Session 22 Visual tip A3: Linkers III / Занятие 22 Визуална графика А3: Съюзи III 00:02:23 -
7 Слайд Session 22 Component B: Present Perfect modes / Занятие 22 Компонент Б: Режими на Сегашно Перфектно време 00:06:27 -
8 Слайд Session 22 Visual tip B1: Present Perfect mode I / Занятие 22 Визуална графика Б1: Режими на Сегашно Перфектно време I 00:01:32 -
9 Слайд Session 22 Visual tip B2: Present Perfect mode II / Занятие 22 Визуална графика Б2: Режими на Сегашно Перфектно време II 00:01:15 -
10 Слайд Session 22 Component C: Gerunds & Infinitives / Занятие 22 Компонент В: Герундии и Инфинитиви 00:06:45 -
11 Слайд Session 22 Speaking: Events / Занятие 22 Разговор: Събития 00:03:52 -
12 Слайд Session 22 Skill: Discuss events / Занятие 22 Умение: Обсъждане на събития 00:01:37 -
13 Слайд Session 22 Annex 6 / Занятие 22 Анекс 6 00:10:33 -
14 Слайд Session 22 Annex 7 / Занятие 22 Анекс 7 00:10:19 -
15 Слайд Session 22 Vocabulary / Занятие 22 Речникова база 00:04:45 -
16 Слайд Session 22 Writing + References / Занятие 22 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
17 Задание The best event for me / Най-доброто събитие за мен 00:00:10 -
18 Тест Session 22 Test / Занятие 22 Тест 00:10:00 -
3
Session 23 / Занятие 23
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:42:46

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 23 Introduction / Занятие 23 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 23 Content / Занятие 23 Съдържание 00:01:21 -
3 Слайд Session 23 Component A: Used to / Занятие 23 Компонент А: Used to 00:06:24 -
4 Слайд Session 23 Visual tip A: Used to / Занятие 23 Визуална графика А: Used to 00:02:00 -
5 Слайд Session 23 Component B: Would (habits) / Занятие 23 Компонент Б: Would (за навици) 00:04:20 -
6 Слайд Session 23 Visual tip B: Habit structures / Занятие 23 Визуална графика Б: Структури за изразяване на навици 00:01:38 -
7 Слайд Session 23 Component C: Stop, Try & Remember / Занятие 23 Компонент В: Stop, Try & Remember 00:06:15 -
8 Слайд Session 23 Visual tip C: Stop, Try & Remember / Занятие 23 Визуална графика В: Stop, Try & Remember 00:01:28 -
9 Слайд Session 23 Speaking: Habits / Занятие 23 Разговор: Навици 00:02:24 -
10 Слайд Session 23 Skill: Speak about habits / Занятие 23 Умение: Обсъждане на навици 00:01:42 -
11 Слайд Session 23 Vocabulary / Занятие 23 Речникова база 00:03:32 -
12 Слайд Session 23 Writing + References / Занятие 23 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
13 Задание My day 5 years ago / Моят ден преди 5 години 00:00:10 -
14 Тест Session 23 Test / Занятие 23 Тест 00:10:00 -
4
Session 24 / Занятие 24
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:51:08

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 24 Introduction / Занятие 24 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 24 Content / Занятие 24 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 24 Component A: Zero conditional / Занятие 24 Компонент А: Нулево условно наклонение 00:03:48 -
4 Слайд Session 24 Component B: First conditional / Занятие 24 Компонент Б: Първо условно наклонение 00:03:12 -
5 Слайд Session 24 Visual tip А+B: Zero & First conditional / Занятие 24 Визуална графика: Нулево и първо условно наклонение 00:01:50 -
6 Слайд Session 24 Component C: little / a little & few / a few / Занятие 24 Компонент В: little / a little & few / a few 00:04:24 -
7 Слайд Session 24 Visual tip C: little / a little & few / a few / Занятие 24 Визуална графика: little / a little & few / a few 00:01:03 -
8 Слайд Session 24 Speaking: Repairs / Занятие 24 Разговор: Поправки 00:03:17 -
9 Слайд Session 24 Skill: Agreeing & Disagreeing / Занятие 24 Умение: (Не)Съгласяване 00:01:52 -
10 Слайд Session 24 Vocabulary / Занятие 24 Речникова база 00:03:15 -
11 Слайд Session 24 Annex 8 / Занятие 24 Анекс 8 00:08:13 -
12 Слайд Session 24 Annex 9 / Занятие 24 Анекс 9 00:07:52 -
13 Слайд Session 24 Writing + References / Занятие 24 Писмена задача + Препратки 00:00:57 -
14 Задание If the weather is nice tomorrow… / Ако времето е добро утре... 00:00:10 -
15 Тест Session 24 Test / Занятие 24 Тест 00:10:00 -
5
Revision 06 / Преговор 06
към Module 6 {Intermediate]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:19:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 06 Introduction / Преговор 06 Въведение 00:01:47 -
2 Слайд Revision 06 Grammar Panel / Преговор 06 Граматичен панел 00:09:02 -
3 Слайд Revision 06 Skills Panel / Преговор 06 Панел с умения 00:06:31 -
4 Слайд Revision 06 Writing + Vocabulary / Преговор 06 Писмена задача + Речникова база 00:05:43 -
5 Слайд Revision 06 Extra File 01 / Преговор 06 Допълнителен файл 01 00:03:59 -
6 Слайд Revision 06 Extra File 02 / Преговор 06 Допълнителен файл 02 00:03:02 -
7 Слайд Revision 06 Extra File 03 / Преговор 06 Допълнителен файл 03 00:03:04 -
8 Слайд Revision 06 Extra File 04 / Преговор 06 Допълнителен файл 04 00:02:56 -
9 Слайд Revision 06 Extra File 05 / Преговор 06 Допълнителен файл 05 00:02:54 -
10 Слайд Revision 06 Extra File 06 / Преговор 06 Допълнителен файл 06 00:03:23 -
11 Слайд Revision 06 Extra File 07 / Преговор 06 Допълнителен файл 07 00:04:06 -
12 Слайд Revision 06 Extra File 08 / Преговор 06 Допълнителен файл 08 00:04:58 -
13 Слайд Revision 06 Extra File 09 / Преговор 06 Допълнителен файл 09 00:03:47 -
14 Слайд Revision 06 Extra File 10 / Преговор 06 Допълнителен файл 10 00:04:24 -
15 Задание My dream job / Моята мечтана работа 00:00:10 -
16 Тест Revision 06 Test / Преговор 06 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 3 / Ниво 3 Тест 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да се преминали YES Introduction Session и/или първите две нива от системата!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 3 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Готови ли сте да стигнете до следващото ниво на своите знания и умения по английски език?
Нуждаете ли се от повече способности и практика?


В трето ниво от нашата система имаме на разположение следващите два модула (Adept & Intermediate), където ще намерите всичката нужна информация, за да развиете своето изразяване, владеене и контрол за правилно общуване на английски език в живота си!

Пети модул (Adept) предоставя знания за режимите на определени структури, както и тяхната употреба в детайл. Ще задълбочим познанията си и ще можем да изразяваме нужди, задължения, предпочитания и съвети. Ще съставяме заповеди и индиректни въпроси, а също така и ще обсъждаме излизания, пътешевствия и празници. Има включени и изключително важни похвати с Would, Have и How. Ще развиваме ритъм, умения за интонация и ще постигнем едно по-пълноценно изразяване.

В модул шест (Intermediate) ще работим с първото си Перфектно граматично време и неговите модели на използване. Ще разберем как да изразяваме пропорции, а също така и какви структури могат да следват главният глагол в изречението. Ще развием способност за изказване на (не)съгласия и изразяване на мнения отностно неща като събития, дрехи и музика. Ще боравим с първите две форми на условно наклонение и ще обърнем внимание над това да изразяваме нашите навици и начини за тяхното рефериране в миналото. 

Ниво 3 от системата представя по-сложни и задълбочени похвати за направление на комуникацията и нейните различни варианти на режим. Ще градим вече над основите и ще добием повече контрол над процесите! 


Равнява се на ниво B1+ от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим: 
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 12 месеца!
Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


Yes Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso