Английски език C2 от Your English Specialist

107.36 €
71.93
(~ 140.68 лв )

Английски език C2 от Your English Specialist

Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието: Български, Английски
107.36 €
71.93
(~ 140.68 лв)

Какво ще научите

Да изразявате позиция, преносен смисъл, убеденост и несигурност
Да регулирате сложността на изразяването си и да перифразирате
Да говорите за мечти, история, здраве, слава и култура
Да давате комплименти, казвате шеги, изтъквате и съпоставяте
Да ползвате преносен смисъл, метафори и персонификация
Да изградите личен стил на изказ и изразяване

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (Автоматизиран курс)

В последното шесто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  достигате до последните най-сложни граматични структури и похвати и също така Ви предлага съдържателни теми, множество умения и детайлна информация.

Your English Specialist Ниво 6 съдържа последните два модула от нашата система (Practicer & User). Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

9 часа и 31 минути

Брой слайдове

104

Тестове

11

задания

10

брой файлове за изтегляне

3

Респонсив дизайн

Да

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

свободни 19 от 60 | минимално 5
1
Module 11 [Practicer]
Слайдове: 61

Времетраене: 04:06:08

1
Session 41
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:44:27

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 41 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 41 Content 00:01:28 -
3 Слайд Session 41 Grammar A 00:06:42 -
4 Слайд Session 41 Grammar B 00:04:07 -
5 Слайд Session 41 Visual tip B 00:02:36 -
6 Слайд Session 41 Grammar C 00:05:34 -
7 Слайд Session 41 Speaking 00:03:12 -
8 Слайд Session 41 Skill 00:03:20 -
9 Слайд Session 41 Skill + Speaking 00:00:10 -
10 Слайд Session 41 Vocabulary 00:05:21 -
11 Слайд Session 41 Writing + References 00:01:13 -
12 Задание The most interesting story of my life! 00:00:10 -
13 Тест Session 41 Test 00:10:00 -
2
Session 42
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:53:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
14 Слайд Session 42 Introduction 00:00:10 -
15 Слайд Session 42 Content 00:01:14 -
16 Слайд Session 42 Grammar A 00:05:33 -
17 Слайд Session 42 Visual tip A 00:03:00 -
18 Слайд Session 42 Grammar B 00:06:17 -
19 Слайд Session 42 Grammar C 00:10:11 -
20 Слайд Session 42 Visual tip C 00:03:07 -
21 Слайд Session 42 Speaking 00:05:06 -
22 Слайд Session 42 Skill 00:02:15 -
23 Слайд Session 42 Vocabulary 00:04:32 -
24 Слайд Session 42 Writing + References 00:02:00 -
25 Задание A for & against essay about traditions 00:00:10 -
26 Тест Session 42 Test 00:10:00 -
3
Session 43
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:52:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
27 Слайд Session 43 Introduction 00:00:10 -
28 Слайд Session 43 Content 00:01:16 -
29 Слайд Session 43 Grammar A 00:04:07 -
30 Слайд Session 43 Visual tip A 00:02:25 -
31 Слайд Session 43 Grammar B 00:04:09 -
32 Слайд Session 43 Visual tip B 00:02:19 -
33 Слайд Session 43 Grammar C 00:08:59 -
34 Слайд Session 43 Visual tip C 00:05:29 -
35 Слайд Session 43 Speaking 00:05:04 -
36 Слайд Session 43 Skill 00:02:31 -
37 Слайд Session 43 Vocabulary 00:04:15 -
38 Слайд Session 43 Writing + References 00:01:22 -
39 Задание Problem - Solution essay 00:00:10 -
40 Тест Session 43 Test 00:10:00 -
4
Session 44
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:52:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
41 Слайд Session 44 Introduction 00:00:10 -
42 Слайд Session 44 Content 00:01:25 -
43 Слайд Session 44 Grammar A 00:09:20 -
44 Слайд Session 44 Visual tip A 00:05:43 -
45 Слайд Session 44 Grammar B 00:04:46 -
46 Слайд Session 44 Visual tip B 00:01:50 -
47 Слайд Session 44 Grammar C 00:05:33 -
48 Слайд Session 44 Speaking 00:04:44 -
49 Слайд Session 44 Skill 00:02:25 -
50 Слайд Session 44 Vocabulary 00:04:50 -
51 Слайд Session 44 Writing + References 00:01:21 -
52 Задание A discursive essay 00:00:10 -
53 Тест Session 44 Test 00:10:00 -
5
Revision 11
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
54 Слайд Revison 11 Introduction 00:02:23 -
55 Слайд Revision 11 Grammar Panel 00:08:00 -
56 Слайд Revision 11 Skills Panel 00:06:48 -
57 Слайд Revision 11 Writing + Vocabulary 00:06:00 -
58 Задание Teach me something 00:00:10 -
59 Тест Revision 11 Test 00:20:00 -
2
Module 12 [User]
Слайдове: 63

Времетраене: 05:10:05

1
Session 45
към Module 12 [User]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:57:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 45 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 45 Content 00:01:05 -
3 Слайд Session 45 Grammar A 00:05:55 -
4 Слайд Session 45 Visual tip A 00:05:19 -
5 Слайд Session 45 Grammar B 00:06:07 -
6 Слайд Session 45 Visual tip B1 00:03:27 -
7 Слайд Session 45 Visual tip B2 00:03:44 -
8 Слайд Session 45 Grammar C 00:05:14 -
9 Слайд Session 45 Visual tip C 00:03:41 -
10 Слайд Session 45 Speaking 00:04:18 -
11 Слайд Session 45 Skill 00:02:27 -
12 Слайд Session 45 Vocabulary 00:04:48 -
13 Слайд Session 45 Writing + References 00:01:14 -
14 Задание Predict a trend 00:00:10 -
15 Тест Session 45 Test 00:10:00 -
2
Session 46
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:50:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
16 Слайд Session 46 Introduction 00:00:10 -
17 Слайд Session 46 Content 00:01:12 -
18 Слайд Session 46 Grammar A 00:03:56 -
19 Слайд Session 46 Visual tip A 00:04:56 -
20 Слайд Session 46 Grammar B 00:04:06 -
21 Слайд Session 46 Visual tip B 00:03:00 -
22 Слайд Session 46 Grammar C 00:05:10 -
23 Слайд Session 46 Visual tip C 00:03:35 -
24 Слайд Session 46 Speaking 00:05:56 -
25 Слайд Session 46 Skill 00:02:35 -
26 Слайд Session 46 Vocabulary 00:04:45 -
27 Слайд Session 46 Writing + References 00:01:20 -
28 Задание Then & Now 00:00:10 -
29 Тест Session 46 Test 00:10:00 -
3
Session 47
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:42:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
30 Слайд Session 47 Introduction 00:00:10 -
31 Слайд Session 47 Content 00:01:35 -
32 Слайд Session 47 Grammar A 00:03:40 -
33 Слайд Session 47 Visual tip A 00:02:32 -
34 Слайд Session 47 Grammar B 00:06:13 -
35 Слайд Session 47 Visual tip B 00:04:40 -
36 Слайд Session 47 Grammar C 00:06:47 -
37 Слайд Session 47 Speaking 00:04:53 -
38 Слайд Session 47 Skill 00:02:50 -
39 Слайд Session 47 Vocabulary 00:04:57 -
40 Слайд Session 47 Annex 00:53:06 -
41 Слайд Session 47 Writing + References 00:01:10 -
42 Задание Pros & Cons of modern medicine 00:00:10 -
43 Тест Session 47 Test 00:10:00 -
4
Session 48
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:58:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
44 Слайд Session 48 Introduction 00:00:10 -
45 Слайд Session 48 Content 00:01:20 -
46 Слайд Session 48 Grammar A 00:06:01 -
47 Слайд Session 48 Grammar B 00:06:10 -
48 Слайд Session 48 Visual tip B 00:03:23 -
49 Слайд Session 48 Grammar C 00:09:03 -
50 Слайд Session 48 Visual tip C 00:05:04 -
51 Слайд Session 48 Visual tip D 00:02:29 -
52 Слайд Session 48 Speaking 00:03:48 -
53 Слайд Session 48 Skill 00:03:05 -
54 Слайд Session 48 Vocabulary 00:05:33 -
55 Слайд Session 48 Writing + References 00:02:10 -
56 Задание A world of my own 00:00:10 -
57 Тест Session 48 Test 00:10:00 -
5
Revision 12
към Module 12 [User]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:40:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
58 Слайд Revision 12 Introduction 00:02:28 -
59 Слайд Revision 12 Grammar Panel 00:07:09 -
60 Слайд Revision 12 Skills Panel 00:08:33 -
61 Слайд Revision 12 Writing + Vocabulary 00:01:43 -
62 Задание Your YES Review 00:00:10 -
63 Тест Revision 12 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 6 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (Автоматизиран курс)

Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина?
Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?


В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадест (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език


Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка!
Изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1)
(Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 20
 • обучаеми59

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

гергана караибрахимова

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

безименен снимконямов

преди 6 месеца

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран.

Горе