Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

159.99 лв

Английски език C2 с подкрепа от Your English Specialist

Последното ниво от системата на Your English Specialist, което ще повиши знанията Ви до максимална степен!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да изразявате позиция, преносен смисъл, убеденост и несигурност
Да регулирате сложността на изразяването си и да перифразирате
Да говорите за мечти, история, здраве, слава и култура
Да давате комплименти, казвате шеги, изтъквате и съпоставяте
Да ползвате преносен смисъл, метафори и персонификация
Да изградите личен стил на изказ и изразяване

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

В последното шесто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  достигате до последните най-сложни граматични структури и похвати и също така Ви предлага съдържателни теми, множество умения и детайлна информация.

Your English Specialist Ниво 6 съдържа последните два модула от нашата система (Practicer & User). Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

С 12 месеца подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!


За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

12 месеца

Времетраене

9 часа и 31 минути

Брой слайдове

104

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

3

Адаптивен дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 11 [Practicer]
Слайдове: 61

Времетраене: 04:06:08

1
Session 41 / Занятие 41
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:44:27

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 41 Introduction / Занятие 41 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 41 Content / Занятие 41 Съдържание 00:01:28 -
3 Слайд Session 41 Component A: Idiomatic expressions / Занятие 41 Компонент А: Идиоматични изрази 00:06:42 -
4 Слайд Session 41 Component B: Narrative tenses / Занятие 41 Компонент Б: Разказвателни времена 00:04:07 -
5 Слайд Session 41 Visual tip B: Narrative tenses / Занятие 41 Визуална графика Б: Разказвателни времена 00:02:36 -
6 Слайд Session 41 Component C: The subjunctive / Занятие 41 Компонент В: Подчинително наклонение 00:05:34 -
7 Слайд Session 41 Speaking: Stories / Занятие 41 Разговор: Истории 00:03:12 -
8 Слайд Session 41 Skill: How to tell stories well / Занятие 41 Умение: Как да разказваме истории добре 00:03:20 -
9 Слайд Session 41 Skill + Speaking / Занятие 41 Умение + Разговор 00:00:10 -
10 Слайд Session 41 Vocabulary / Занятие 41 Речникова база 00:05:21 -
11 Слайд Session 41 Writing + References / Занятие 41 Писмена задача + Препратки 00:01:13 -
12 Задание The most interesting story of my life! / Най-интересната история в живота ми 00:00:10 -
13 Тест Session 41 Test / Занятие 41 Тест 00:10:00 -
2
Session 42 / Занятие 42
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:53:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 42 Introduction / Занятие 42 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 42 Content / Занятие 42 Съдържание 00:01:14 -
3 Слайд Session 42 Component A: Phrasal-prepositional verbs / Занятие 42 Компонент А: Фразово-предложни глаголи 00:05:33 -
4 Слайд Session 42 Visual tip A: Phrasal-prepositional verbs / Занятие 42 Визуална графика А: Фразово-предложни глаголи 00:03:00 -
5 Слайд Session 42 Component B: Emphasis / Занятие 42 Компонент Б: Наблягане 00:06:17 -
6 Слайд Session 42 Component C: Emphatic Structures / Занятие 42 Компонент В: Структури за наблягане 00:10:11 -
7 Слайд Session 42 Visual tip C: Emphatic Structures / Занятие 42 Визуална графика В: Структури за наблягане 00:03:07 -
8 Слайд Session 42 Speaking: Traditions & Customs / Занятие 42 Разговор: Традиции и обичаи 00:05:06 -
9 Слайд Session 42 Skill: Approve & Oppose / Занятие 42 Умение: Одобрение и Опониране 00:02:15 -
10 Слайд Session 42 Vocabulary / Занятие 42 Речникова база 00:04:32 -
11 Слайд Session 42 Writing + References / Занятие 42 Писмена задача + Препратки 00:02:00 -
12 Задание A for & against essay about traditions / Есе "за" и "против" за традиции 00:00:10 -
13 Тест Session 42 Test / Занятие 42 Тест 00:10:00 -
3
Session 43 / Занятие 43
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:52:19

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 43 Introduction / Занятие 43 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 43 Content / Занятие 43 Съдържание 00:01:16 -
3 Слайд Session 43 Component A: The Perfect Aspect / Занятие 43 Компонент А: Завършен вид на глагола 00:04:07 -
4 Слайд Session 43 Visual tip A: The Perfect Aspect / Занятие 43 Визуална графика А: Завършен вид на глагола 00:02:25 -
5 Слайд Session 43 Component B: The Continuous Aspect / Занятие 43 Компонент Б: Продължителен вид на глагола 00:04:09 -
6 Слайд Session 43 Visual tip B: The Continuous Aspect / Занятие 43 Визуална графика Б: Продължителен вид на глагола 00:02:19 -
7 Слайд Session 43 Component C: Sentence Synthesis / Занятие 43 Компонент В: Синтез на изречението 00:08:59 -
8 Слайд Session 43 Visual tip C: Sentence Synthesis / Занятие 43 Визуална графика В: Синтез на изречението 00:05:29 -
9 Слайд Session 43 Speaking: Fashion & Image / Занятие 43 Разговор: Мода и Имидж 00:05:04 -
10 Слайд Session 43 Skill: Discuss image / Занятие 43 Умение: Обсъждане на имидж 00:02:31 -
11 Слайд Session 43 Vocabulary / Занятие 43 Речникова база 00:04:15 -
12 Слайд Session 43 Writing + References / Занятие 43 Писмена задача + Препратки 00:01:22 -
13 Задание Problem - Solution essay / Есе "Проблем и Решение" 00:00:10 -
14 Тест Session 43 Test / Занятие 43 Тест 00:10:00 -
4
Session 44 / Занятие 44
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:52:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 44 Introduction / Занятие 44 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 44 Content / Занятие 44 Съдържание 00:01:25 -
3 Слайд Session 44 Component A: Comparative structures / Занятие 44 Компонент А: Сравнителни структури 00:09:20 -
4 Слайд Session 44 Visual tip A: Comparative structures / Занятие 44 Визуална графика А: Сравнителни структури 00:05:43 -
5 Слайд Session 44 Component B: Compound Conjunctions / Занятие 44 Компонент Б: Съставни съюзи 00:04:46 -
6 Слайд Session 44 Visual tip B: Compound Conjunctions / Занятие 44 Визуална графика Б: Съставни съюзи 00:01:50 -
7 Слайд Session 44 Component C: Making Compliments / Занятие 44 Компонент В: Правене на комплименти 00:05:33 -
8 Слайд Session 44 Speaking: Learning / Занятие 44 Разговор: Учене 00:04:44 -
9 Слайд Session 44 Skill: Use learning activities / Занятие 44 Умение: Ползване на учебни активности 00:02:25 -
10 Слайд Session 44 Vocabulary / Занятие 44 Речникова база 00:04:50 -
11 Слайд Session 44 Writing + References / Занятие 44 Писмена задача + Препратки 00:01:21 -
12 Задание A discursive essay / Дискурсивно есе 00:00:10 -
13 Тест Session 44 Test / Занятие 44 Тест 00:10:00 -
5
Revision 11 / Преговор 11
към Module 11 [Practicer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:22

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 11 Introduction / Преговор 11 Въведение 00:02:23 -
2 Слайд Revision 11 Grammar Panel / Преговор 11 Граматичен панел 00:08:00 -
3 Слайд Revision 11 Skills Panel / Преговор 11 Панел за умения 00:06:48 -
4 Слайд Revision 11 Writing + Vocabulary / Преговор 11 Писмена задача + Речникова база 00:06:00 -
5 Задание Teach me something / Научи ме на нещо 00:00:10 -
6 Тест Revision 11 Test / Преговор 11 Тест 00:20:00 -
2
Module 12 [User]
Слайдове: 63

Времетраене: 05:10:05

1
Session 45 / Занятие 45
към Module 12 [User]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:57:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 45 Introduction / Занятие 45 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 45 Content / Занятие 45 Съдържание 00:01:05 -
3 Слайд Session 45 Component A: Introductory It & There / Занятие 45 Компонент А: Въвеждащо It и There 00:05:55 -
4 Слайд Session 45 Visual tip A: Introductory It & There / Занятие 45 Визуална графика А: Въвеждащо It и There 00:05:19 -
5 Слайд Session 45 Component B: Language unit types / Занятие 45 Компонент Б: Видове езикови единици 00:06:07 -
6 Слайд Session 45 Visual tip B1:Language unit types I / Занятие 45 Визуална графика Б1: Видове езикови единици I 00:03:27 -
7 Слайд Session 45 Visual tip B2:Language unit types II / Занятие 45 Визуална графика Б2: Видове езикови единици II 00:03:44 -
8 Слайд Session 45 Component C: Double negatives / Занятие 45 Компонент В: Двойно отрицание 00:05:14 -
9 Слайд Session 45 Visual tip C: Double negatives / Занятие 45 Визуална графика В: Двойно отрицание 00:03:41 -
10 Слайд Session 45 Speaking: Trends / Занятие 45 Разговор: Тенденции 00:04:18 -
11 Слайд Session 45 Skill: Discuss popular things / Занятие 45 Умение: Обсъждане на популярни неща 00:02:27 -
12 Слайд Session 45 Vocabulary / Занятие 45 Речникова база 00:04:48 -
13 Слайд Session 45 Writing + References / Занятие 45 Писмена задача + Препратки 00:01:14 -
14 Задание Predict a trend / Предвиди тренд 00:00:10 -
15 Тест Session 45 Test / Занятие 45 Тест 00:10:00 -
2
Session 46 / Занятие 46
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:50:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 46 Introduction / Занятие 46 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 46 Content / Занятие 46 Съдържание 00:01:12 -
3 Слайд Session 46 Component A: Concession clauses / Занятие 46 Компонент А: Отстъпителни клаузи 00:03:56 -
4 Слайд Session 46 Visual tip A: Concession clauses / Занятие 46 Визуална графика А: Отстъпителни клаузи 00:04:56 -
5 Слайд Session 46 Component B: Adverbial clauses & phrases / Занятие 46 Компонент Б: Наречни клаузи и фрази 00:04:06 -
6 Слайд Session 46 Visual tip B: Adverbial clauses & phrases / Занятие 46 Визуална графика Б: Наречни клаузи и фрази 00:03:00 -
7 Слайд Session 46 Component C: Omissions & Edits / Занятие 46 Компонент В: Пропуски и Поправки 00:05:10 -
8 Слайд Session 46 Visual tip C: Omissions & Edits / Занятие 46 Визуална графика В: Пропуски и Поправки 00:03:35 -
9 Слайд Session 46 Speaking: History / Занятие 46 Разговор: История 00:05:56 -
10 Слайд Session 46 Skill: Discuss historical events / Занятие 46 Умение: Дискутиране на исторически събития 00:02:35 -
11 Слайд Session 46 Vocabulary / Занятие 46 Речникова база 00:04:45 -
12 Слайд Session 46 Writing + References / Занятие 46 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
13 Задание Then & now / Тогава и сега 00:00:10 -
14 Тест Session 46 Test / Занятие 46 Тест 00:10:00 -
3
Session 47 / Занятие 47
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:42:48

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 47 Introduction / Занятие 47 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 47 Content / Занятие 47 Съдържание 00:01:35 -
3 Слайд Session 47 Component A: Future in the past / Занятие 47 Компонент А: Бъдеще в миналото 00:03:40 -
4 Слайд Session 47 Visual tip A: Future in the past / Занятие 47 Визуална графика А: Бъдеще в миналото 00:02:32 -
5 Слайд Session 47 Component B: Ellipsis & Substitution / Занятие 47 Компонент Б: Извадки и заменки 00:06:13 -
6 Слайд Session 48 / Занятие 48 00:04:40 -
7 Слайд Session 47 Component C: Subordination / Занятие 47 Компонент В: Субординация 00:06:47 -
8 Слайд Session 47 Speaking: Health / Занятие 47 Разговор: Здраве 00:04:53 -
9 Слайд Session 47 Skill: Discuss general health / Занятие 47 Умение: Дискутиране на общо здраве 00:02:50 -
10 Слайд Session 47 Vocabulary / Занятие 47 Речникова база 00:04:57 -
11 Слайд Session 47 Annex 13 / Занятие 47 Анекс 13 00:53:06 -
12 Слайд Session 47 Writing + References / Занятие 47 Писмена задача + Препратки 00:01:10 -
13 Задание Pros & Cons of modern medicine / Плюсове и минуси на съвременната медицина 00:00:10 -
14 Тест Session 47 Test / Занятие 48 Тест 00:10:00 -
4
Session 48 / Занятие 48
към Module 12 [User]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:58:31

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 48 Introduction / Занятие 48 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 48 Content / Занятие 48 Съдържание 00:01:20 -
3 Слайд Session 48 Component A: Cleft sentences / Занятие 48 Компонент А: Изречения с разкъсана структура 00:06:01 -
4 Слайд Session 48 Component B: Exaggeration / Занятие 48 Компонент Б: Преувеличение 00:06:10 -
5 Слайд Session 48 Visual tip B: Exaggeration / Занятие 48 Визуална графика Б: Преувеличение 00:03:23 -
6 Слайд Session 48 Component C: Figures of speech / Занятие 48 Компонент В: Преносен смисъл 00:09:03 -
7 Слайд Session 48 Visual tip C: Figures of speech / Занятие 48 Визуална графика В: Преносен смисъл 00:05:04 -
8 Слайд Revision 12 / Преговор 12 00:02:29 -
9 Слайд Session 48 Speaking: Dreams / Занятие 48 Разговор: Мечти 00:03:48 -
10 Слайд Session 48 Skill: Use figures of speech / Занятие 48 Умение: Използване на преносен смисъл 00:03:05 -
11 Слайд Session 48 Vocabulary / Занятие 48 Речникова база 00:05:33 -
12 Слайд Session 48 Writing + References / Занятие 48 Писмена задача + Препратки 00:02:10 -
13 Задание A world of my own / Мой собствен свят 00:00:10 -
14 Тест Session 48 Test / Занятие 48 Тест 00:10:00 -
5
Revision 12 / Преговор 12
към Module 12 [User]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:40:04

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 12 Introduction / Преговор 12 Въведение 00:02:28 -
2 Слайд Revision 12 Grammar Panel / Преговор 12 Граматичен панел 00:07:09 -
3 Слайд Revision 12 Skills Panel / Преговор 12 Панел за умения 00:08:33 -
4 Слайд Revision 12 Writing + Vocabulary / Преговор 12 Писмена задача + Речникова база 00:01:43 -
5 Задание Your YES Review / Вашето ревю за YES 00:00:10 -
6 Тест Revision 12 Test / Преговор 12 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 6 / Тест ниво 6 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3 / 4 / 5)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 6 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Притежавате ли изключителни познания и способности по английски език? Смятате ли за необходимо да умеете да се справяте със ситуации от всякакво естество без значение от тема, сложност, регистър и причина?
Имате ли желание да ползвате всички стилистични похвати в изказа си?


В шесто ниво от системата разполагате с последните два модула (Practicer & User), където сме поместили цялата информация, която е необходима за максималното развиване на способностите Ви за изразяване на английски език с лекота, не само в ежедневието, но и във всяка възникнала ситуация!

В модул единадесет (Practicer) ще продължим да работим над Вашият стил, изразяване и способности, ще обсъждаме култура, традиции, мода и имидж. Ще учим как да правим комплименти, да идентифицираме обидни думи и да умеем да бъдем конкретни в комуникацията си. Ще обобщим разказвателните времена, а също така ще изясним какво е Вид на глагола, съставни съюзи и какви структури за съпоставяне съществуват в английския език. Ще добиете представа как да сте динамични в речта си и колко видове синтез на изреченията има.

Във модул дванадест (User) ще обсъдим видовете морфологични и лексикални единици, редакция, добавяне и пропускане на елементи, и кога е допустимо това, различните форми на преносен смисъл, преувеличения и въвеждащи структури. Сред включените за обсъждане теми имаме здраве, история, мечти и популярност. Ще бъдат взети също множество изключително важни медицински термини.

Ниво 6 от системата достига до последните и най-сложни похвати, тънкости и умения за ефективното справяне с всяка възникваща ситуация и завършва обучението. Добавя финалните познания и обобщава досегашните, така че да можете да бъдете напълно подготвени за всяко предизвикателство свързано с английския език


Равнява се на ниво C2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 12 месеца!
Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.


За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso