Your English Specialist Наръчник 03: Практични пособия

10.08 €
7.06
(~ 13.80 лв )

Your English Specialist Наръчник 03: Практични пособия

Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащия да прилага знанията си по по-адаптивен и приложим начин!

Автор: Анатолий Иванов
  • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
  • Език на съдържанието: Български, Английски

Какво ще научите

Как да се упражнявате с близки, приятели и колеги
Как да определите по-активната половина от мозъка си
Как правилно да взимате решения и тяхното спазване
Как да използвате на ежедневна база интернет и различен тип медии с учебни цели
Как да планирате целите си и тяхното постигане
Как да ползвате потвърждения и афирмации

Кратко описание на курса

Your English Specialist Guidebook 03: Practical tools / Наръчник 03: Практични пособия

Наръчник с практичен характер, спомагащ на учащият да прилага знанията си по-добре в ежедневието и с близките хора. Как да развивате практични процеси, да използвате средата и обкръжението си за учебна цел. Как и колко често трябва да прилагаме знанията си, за да сме уверени във възможностите си.

A practical guide that helps the learner apply their knowledge better in everyday life and with the people around them. How to develop practical processes, to use your environment and circle for learning purposes. How and how often we need to apply our knowledge to be confident in our capabilities.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

1 месеца

Времетраене

1 час и 8 минути

Брой слайдове

12

Брой Файлове за изтегляне

9

Респонсив дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Не

Време за отговор

~ ! часа

Тематичен план

Брой обучаеми:

Свободни 19 от 60 | Минимално 5
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Guidebook Content page / Съдържание 00:00:10 -
2 Слайд Files List / Списък с файлове 00:00:10 -
3 Слайд Topic 1: Brain / Тема 1: Мозък 00:06:25 -
4 Слайд Topic 2: Digital technology / Тема 2: Дигитална технология 00:07:07 -
5 Слайд Topic 3: Internet / Тема 3: Интернет 00:06:42 -
6 Слайд Topic 4: Media / Тема 4: Медия 00:08:32 -
7 Слайд Topic 5: Goals / Тема 5: Цели 00:05:45 -
8 Слайд Topic 6: Targets / Тема 6: Мишени 00:04:25 -
9 Слайд Topic 7: Practice time / Тема 7: Време за упражняване 00:05:47 -
10 Слайд Topic 8: Confirmation / Тема 8: Потвърждение 00:08:20 -
11 Слайд Topic 9: Colleagues / Тема 9: Колеги 00:07:07 -
12 Слайд Topic 10: Team / Тема 10: Отбор 00:07:34 -

Предварителни изисквания

  • Да имате компютър или лаптоп с интернет връзка на разположение!
  • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
  • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
  • Да имате желание да учите!

Изисквания за преминаване

  • Прегледано съдържание

Пълно описание на курса

Your English Specialist Guidebook 03: Practical tools / Наръчник 03: Практични пособия

Имате нужда да организирате времето си по-оптимално? Разберете как да балансирате между забавното и практичното с този наръчник. Как да изучавате интересни за Вас неща докато се забавлявате в свободното си време!

Need to organize your time more optimally? Find out how to balance the fun and the practical with this guidebook. How to study interesting for you things while having fun in your free time!

По какъв начин да потвърждаваме пред себе си нашите цели, планове и решения свързани с ученето на aнглийски език.

How to confirm to ourselves our goals, plans and decisions related to learning the English language.

Какви начини предлага днешния свят за извънкласни обучителни занимания и как да се адаптираме към тяхното ползване в живота си. Винаги бъдете подготвени без значение от ситуацията!

What ways does today's world offer for extracurricular learning activities and how to adapt to their use in life. Always be prepared no matter the situation!

ПОЛЗИ:
-  Получавате ясни насоки за практични активности и подготовка
-  Разбирате как да разпределяте времето си за учене и упражнение по-ефикасно и практично
-  Научавате как да ползвате повече дигитален медийен ресурс и как да учите чрез него
-  Може да се допитвате до преподавателя за пояснения и въпроси

BENEFITS:
- You receive clear guidelines for practical activities and preparation
- You understand how to allocate your time for learning and exercise more efficiently and practically
- You learn how to use more digital media resources and how to learn through them
- You can ask the teacher for clarifications and questions
 

Подходящ за:
- Начинаещи и напреднали
- Ученици и студенти
- Хора искащи цялостно да учат по-ефективно
- Търсещите по-практични начини да прилагат знанията си

Appropriate for:
- Beginners and advanced
- Pupils and students
- People who want to learn more effectively overall
- Seekers of more practical ways to apply their knowledge

ФОРМАТ:
Съдържанието е поднесено под формата на интерактивни текстове на български и английски език придружени от аудио прочит, коментар, допълнителни насоки и активности!

FORMAT:
The content is presented in the form of interactive texts in both Bulgarian and English accompanied by audio reading, commentary, additional guidelines and activities!

Можете да ползвате пособията по няколко начина:
1. [Начинаещи}
Предварително четене на български език -> Слушане на коментар на български език -> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
2. [Средно напреднали]
Предварително четене на български текст-> Слушане на основно английско аудио + български текст -> Слушане на коментар на български език -> Повторно слушане английско аудио + английски текст
3. [Напреднали]
Слушане на английско аудио + английски текст -> Слушане коментар на български език -> Препрочитaне на текст на български език

You can use the instruments in several ways:
1. [Beginners}
Preliminary reading of Bulgarian text version -> Listening to Bulgarian audio commentary -> Listening to main English language audio + Bulgarian language text -> Re-listening of English language audio + English language text version
2. [Intermediate]
Preliminary reading of Bulgarian language text version -> Listening to basic English language audio + Bulgarian language text -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Re-listening of English language audio + English language text version
3. [Advanced]
Listening to English language audio + English language text version -> Listening to Bulgarian language audio comment -> Rereading Bulgarian language text version

КОМПОНЕНТИ И ТЕМИ / COMPONENTS & TOPICS:
-  Нашият мозък /
Brain tool
-  Решения / Decision tool
-  Цели / Goals
-  План / Plan
-  Време за упражняване / Practice time
-  Потвърждения / Confimations
-  Работа с партньор/колега / Partner / Colleague tool
-  Работа в екип / Teamwork
-  Дигитални пособия / Digital tools
-  Медия / Media

YES BONUS!
+ YES English time management tool - инструмент помагащ в изграждането на личен график и план за действие
+ 9 Допълнителни пособия за практична подготовка, работа с партньор и разпределение на времето
+ Една 60-минутна консултация с предварителна уговорка

YES BONUS!
+ YES English time management tool - а tool to help build a personal schedule and action plan
+ 9 Additional tools for practical training, working with a partner and time distribution
+ One 60-minute consultation by prior arrangement

КАТЕГОРИЯ НА ПРОДУКТА:
Наръчник за самоподготовка с включено подпомагане от преподавателя (за 30 дни!)
Бележка: След изтичането на този срок продуктът се използва в платформата под формата на материали за лична подготовка.

PRODUCT CATEGORY:
This Guidebook is for self-preparation with included support from the teacher (for the period of 30 days!)
Note: After this period the product could still be used in the platform in the form of automated materials for personal preparation.

За допълнителна информация може да ни пишете или погледнете:
For any further information you can write us or check out:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Other YES Online courses:
Your English Specialist DEMO Introduction session
Level 1 Self-Paced course / Supported
Level 2 Self-Paced course / Supported
Level 3 Self-Paced course / Supported
Level 4 Self-Paced course / Supported

Our YES Guidebooks:
Guidebook 1: How to study better
Guidebook 2: Learner's personal toolkit
Guidebook 3: Practical tools
Guidebook 4: Useful tools

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
  • курсове 13
  • обучаеми44

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

Гергана Караибрахимова

преди 2 месеца

Цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

Безименен Снимконямов

преди 6 месеца

Цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе