Английски език B2 с подкрепа от Your English Specialist

159.99 лв

Английски език B2 с подкрепа от Your English Specialist

Представяме Ви YES ниво 4, курс за средно напреднали, който ще надгради досегашните знания и умения по английски език!

avatar
Автор: Your English Specialist
 • Тип на курса: С подпомагане от преподавател
 • Език на съдържанието:Български, Английски

Какво ще научите

Да използвате пряка и преразказна реч
Да изразявате наблюдения и правите заключения
Да говорите за образование и забавление
Да ползвате още по-широк набор от времена
Да разграничавате деятелен от страдателен залог
И още много други (Пълен списък в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 4 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Четвърто ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES)  продължава с обогатяването на знанията и уменията от първите три нива и Ви предлага още по-широк набор от теми, полезни умения и важни граматични компоненти.

Your English Specialist Ниво 4 съдържа четвъртите два модула от нашата система (Advancer & Doer). Равнява се на ниво B2 от Европейската езикова рамка.


С 12 месеца подкрепа от преподавателя и възможност да задавате въпроси по материала!

За да добиете максимално ясна представа може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Подпомагане от преподавател

12 месеца

Времетраене

8 часа и 6 минути

Брой слайдове

117

Тестове

11

задания

10

Брой файлове за изтегляне

4

Адаптивен дизайн

Да

Персонално подпомагане

Директни въпроси към преподавателя

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

Lorem Ipsu
1
Module 7 [Advancer]
Слайдове: 73

Времетраене: 03:53:20

1
Session 25 / Занятие 25
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 18

Времетраене: 00:48:21

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Level 4 Title Page / Ниво 4 Главна страница 00:00:10 -
2 Слайд Session 25 Introduction / Занятие 25 Въведение 00:00:10 -
3 Слайд Session 25 Content / Занятие 25 Съдържание 00:01:07 -
4 Слайд Session 25 Component A: Phrasal verbs / Занятие 25 Компонент А: Фразови глаголи 00:06:09 -
5 Слайд Session 25 Visual tip A1: Phrasal verbs I / Занятие 25 Визуална графика А1: Фразови глаголи I 00:03:57 -
6 Слайд Session 25 Visual tip A2: Phrasal verbs II / Занятие 25 Визуална графика А2: Фразови глаголи II 00:05:09 -
7 Слайд Session 25 Component B: May & Might / Занятие 25 Компонент Б: Може / Би могло 00:03:30 -
8 Слайд Session 25 Visual tip B: May & Might / Занятие 25 Визуална графика Б: Може / Би могло 00:01:13 -
9 Слайд Session 25 Component C: Structures with Too / Занятие 25 Компонент В: Структури с Too 00:04:42 -
10 Слайд Session 25 Visual tip C: Structures with Too / Занятие 25 Визуална графика В: Структури с Too 00:01:13 -
11 Слайд Session 25 Speaking: Entertainment / Занятие 25 Разговор: Забавления 00:02:35 -
12 Слайд Session 25 Skill: Discuss entertainment / Занятие 25 Умение: Обсъждане на забавления 00:02:17 -
13 Слайд Session 25 Skill + Speaking / Занятие 25 Умение + Разговор 00:01:00 -
14 Слайд Session 25 Vocabulary / Занятие 25 Речникова база 00:03:35 -
15 Слайд Session 25 Writing + References / Занятие 25 Писмена задача + Препратки 00:01:09 -
16 Задание The biggest adventure of my life / Най-голямото приключение в живота ми 00:00:10 -
17 Тест Session 25 Test / Занятие 25 Тест 00:10:00 -
2
Session 26 / Занятие 26
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 20

Времетраене: 00:53:28

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 26 Introduction / Занятие 26 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 26 Content / Занятие 26 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 26 Component A: Adverb types / Занятие 26 Компонент А: Видове наречия 00:04:12 -
4 Слайд Session 26 Visual tip A1: Adverb types I / Занятие 26 Визуална графика А1: Видове наречия I 00:01:00 -
5 Слайд Session 26 Visual tip A2: Adverb types II / Занятие 26 Визуална графика А2: Видове наречия II 00:00:45 -
6 Слайд Session 26 Visual tip A3: Adverb types III / Занятие 26 Визуална графика А3: Видове наречия III 00:01:37 -
7 Слайд Session 26 Visual tip A4: Adverb types IV / Занятие 26 Визуална графика А4: Видове наречия IV 00:01:19 -
8 Слайд Session 26 Visual tip A5: Adverb types V / Занятие 26 Визуална графика А5: Видове наречия V 00:01:14 -
9 Слайд Session 26 Visual tip A6: Adverb types VI / Занятие 26 Визуална графика А6: Видове наречия VI 00:04:37 -
10 Слайд Session 26 Component B: Past Perfect tense / Занятие 26 Компонент Б: Минало Перфектно време 00:03:29 -
11 Слайд Session 26 Visual tip B1: Past Perfect tense / Занятие 26 Визуална графика Б1: Минало Перфектно време 00:01:00 -
12 Слайд Session 26 Visual tip B2: Past Perfect tense / Занятие 26 Визуална графика Б2: Минало Перфектно време 00:08:22 -
13 Слайд Session 26 Component C: Second Conditional / Занятие 26 Компонент В: Второ условно наклонение 00:03:21 -
14 Слайд Session 26 Visual tip C: Second Conditional / Занятие 26 Визуална графика В: Второ условно наклонение 00:01:00 -
15 Слайд Session 26 Speaking: Media / Занятие 26 Разговор: Медия 00:03:14 -
16 Слайд Session 26 Skill: Discuss favourite things / Занятие 26 Умение: Обсъждане на любими неща 00:02:19 -
17 Слайд Session 26 Vocabulary / Занятие 26 Речникова база 00:03:34 -
18 Слайд Session 26 Writing + References / Занятие 26 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
19 Задание My favourite show / Моето любимо шоу 00:00:10 -
20 Тест Session 26 Test / Занятие 26 Тест 00:10:00 -
3
Session 27 / Занятие 27
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:07

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 27 Introduction / Занятие 27 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 27 Content / Занятие 27 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 27 Component A: Active & Passive voice / Занятие 27 Компонент А: Деятелен и Страдателен залог 00:05:55 -
4 Слайд Session 27 Visual tip A: Active & Passive voice / Занятие 27 Визуална графика А: Деятелен и Страдателен залог 00:04:26 -
5 Слайд Session 27 Component B: Make, Let, Allow & Force / Занятие 27 Компонент Б: Make, Let, Allow & Force 00:03:55 -
6 Слайд Session 27 Visual tip B: Make, Let, Allow & Force / Занятие 27 Визуална графика Б: Make, Let, Allow & Force 00:01:58 -
7 Слайд Session 27 Component C: Third Conditional / Занятие 27 Компонент В: Трето условно наклонение 00:04:08 -
8 Слайд Session 27 Visual tip C: Тhird Conditional / Занятие 27 Визуална графика В: Трето условно наклонение 00:01:17 -
9 Слайд Session 27 Speaking: Sports / Занятие 27 Разговор: Спорт 00:03:55 -
10 Слайд Session 27 Skill: How to speak about skills / Занятие 27 Умение: Обсъждане на умения 00:02:09 -
11 Слайд Session 27 Vocabulary / Занятие 27 Речникова база 00:04:01 -
12 Слайд Session 27 Writing + References / Занятие 27 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Favourite sportsperson/athlete / Любим човек на спорта / атлет 00:00:10 -
14 Тест Session 27 Test / Занятие 27 Тест 00:10:00 -
4
Session 28 / Занятие 28
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:29

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 28 Introduction / Занятие 28 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 28 Content / Занятие 28 Съдържание 00:01:00 -
3 Слайд Session 28 Component A: Relative pronouns / Занятие 28 Компонент А: Относителни местоимения 00:05:16 -
4 Слайд Session 28 Visual tip A: Relative pronouns / Занятие 28 Визуална графика А: Относителни местоимения 00:01:28 -
5 Слайд Session 28 Component B: Indefinite pronouns / Занятие 28 Компонент Б: Неопределителни местоимения 00:05:02 -
6 Слайд Session 28 Visual tip B: Indefinite pronouns / Занятие 28 Визуална графика Б: Неопределителни местоимения 00:02:44 -
7 Слайд Session 28 Component C: Modals of deduction / Занятие 28 Компонент В: Модали за наблюдения 00:04:19 -
8 Слайд Session 28 Visual tip C: Modals of deduction / Занятие 28 Визуална графика В: Модали за наблюдения 00:01:54 -
9 Слайд Session 28 Speaking: Crime / Занятие 28 Разговор: Престъпност 00:05:04 -
10 Слайд Session 28 Skill: How to make conclusions / Занятие 28 Умение: Как да правим заключения 00:01:52 -
11 Слайд Session 28 Vocabulary / Занятие 28 Речникова база 00:04:26 -
12 Слайд Session 28 Writing + References / Занятие 28 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
13 Задание Write about a mystery / Пишете за мистерия 00:00:10 -
14 Тест Session 28 Test / Занятие 28 Тест 00:10:00 -
5
Revision 07 / Преговор 07
към Module 7 [Advancer]
Слайдове: 7

Времетраене: 00:42:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revison 07 Introduction / Преговор 07 Въведение 00:01:44 -
2 Слайд Revision 07 Grammar Panel / Преговор 07 Граматичен панел 00:08:49 -
3 Слайд Revision 07 Skills Panel / Преговор 07 Панел за умения 00:05:58 -
4 Слайд Revision 07 Writing + Vocabulary / Преговор 07 Писмена задача + Речникова база 00:04:15 -
5 Задание The best present I got / Най-хубавият ми подарък 00:00:10 -
6 Слайд Revision 07 BONUS Slide / Преговор 07 БОНУС Слайд 00:01:55 -
7 Тест Revision 07 Test / Преговор 07 Тест 00:20:00 -
2
Module 8 [Doer]
Слайдове: 64

Времетраене: 03:57:48

1
Session 29 / Занятие 29
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 13

Времетраене: 00:45:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 29 Introduction / Занятие 29 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 29 Content / Занятие 29 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 29 Component A: Direct Speech & Quoting / Занятие 29 Компонент А: Пряка реч и цитиране 00:04:09 -
4 Слайд Session 29 Component B: Indirect & Reported speech / Занятие 29 Компонент Б: Непряка и преразказна реч 00:06:07 -
5 Слайд Session 29 Visual tip A1+B1: Direct / Indirect speech / Занятие 29 Визуална графика А1+Б1: Пряка / Непряка реч 00:01:56 -
6 Слайд Session 29 Visual tip A2+B2: Direct / Indirect speech / Занятие 29 Визуална графика А2+Б2: Пряка / Непряка реч 00:02:41 -
7 Слайд Session 29 Component C: Main reporting verbs / Занятие 29 Компонент В: Главни преразказни глаголи 00:06:56 -
8 Слайд Session 29 Speaking: Education / Занятие 29 Разговор: Образование 00:04:31 -
9 Слайд Session 29 Skill: Reporting speech / Занятие 29 Умение: Преразказване на реч 00:02:29 -
10 Слайд Session 29 Vocabulary / Занятие 29 Речникова база 00:04:15 -
11 Слайд Session 29 Writing + References / Занятие 29 Писмена задача + Препратки 00:01:20 -
12 Задание My education so far / Образованието ми до момента 00:00:10 -
13 Тест Session 29 Test / Занятие 29 Тест 00:10:00 -
2
Session 30 / Занятие 30
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 15

Времетраене: 00:59:44

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 30 Introduction / Занятие 30 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 30 Content / Занятие 30 Съдържание 00:01:11 -
3 Слайд Session 30 Component A: Reporting verbs / Занятие 30 Компонент А: Преразказни глаголи 00:05:43 -
4 Слайд Session 30 Visual tip A: Reporting verbs / Занятие 30 Визуална графика А: Преразказни глаголи 00:04:10 -
5 Слайд Session 30 Component B: Reflexive pronouns / Занятие 30 Компонент Б: Рефлексивни местоимения 00:04:48 -
6 Слайд Session 30 Visual tip B: Reflexive pronouns / Занятие 30 Визуална графика Б: Възвратни местоимения 00:01:15 -
7 Слайд Session 30 Component C: Past modals / Занятие 30 Компонент В: Минали модални форми 00:04:35 -
8 Слайд Session 30 Visual tip C: Past modals / Занятие 30 Визуална графика В: Минали модални форми 00:02:01 -
9 Слайд Session 30 Annex 10 / Занятие 30 Анекс 10 00:13:26 -
10 Слайд Session 30 Speaking: The news / Занятие 30 Разговор: Новините 00:03:46 -
11 Слайд Session 30 Skill: Discuss current events / Занятие 30 Умение: Обсъждане на настоящите събития 00:02:40 -
12 Слайд Session 30 Vocabulary / Занятие 30 Речникова база 00:04:45 -
13 Слайд Session 30 Writing + References / Занятие 30 Писмена задача + Препратки 00:01:00 -
14 Задание What is in the news / Какво има в новините 00:00:10 -
15 Тест Session 30 Test / Занятие 30 Тест 00:10:00 -
3
Session 31 / Занятие 31
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 14

Времетраене: 00:44:23

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 31 Introduction / Занятие 31 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 31 Content / Занятие 31 Съдържание 00:01:21 -
3 Слайд Session 31 Component A: Range words / Занятие 31 Компонент А: Думи за обхват 00:04:44 -
4 Слайд Session 31 Visual tip A: Range words / Занятие 31 Визуална графика А: Думи за обхват 00:02:09 -
5 Слайд Session 31 Component B: Collocation structures / Занятие 31 Компонент Б: Словосъчетания 00:05:55 -
6 Слайд Session 31 Visual tip B: Collocation structures / Занятие 31 Визуална графика Б: Словосъчетания 00:00:10 -
7 Слайд Session 31 Component C: Comparative & Superlative Adverbs / Занятие 31 Компонент В: Сравнителни и Превъзходни Наречия 00:06:15 -
8 Слайд Session 31 Visual tip C:Comparative & Superlative Adverbs / Занятие 31 Визуална графика В: Сравнителни и Превъзходни Наречия 00:01:54 -
9 Слайд Session 31 Speaking: Books & Literature / Занятие 31 Разговор: Книги и Литература 00:03:33 -
10 Слайд Session 31 Skill: Discuss books / Занятие 31 Умение: Обсъждане на книги 00:02:40 -
11 Слайд Session 31 Vocabulary / Занятие 31 Речникова база 00:04:01 -
12 Слайд Session 31 Writing + References / Занятие 31 Писмена задача + Препратки 00:01:18 -
13 Задание My favourite book/author / Моята любима книга/автор 00:00:10 -
14 Тест Session 31 Test / Занятие 31 Тест 00:10:00 -
4
Session 32 / Занятие 32
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 16

Времетраене: 00:51:52

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 32 Introduction / Занятие 31 Въведение 00:00:10 -
2 Слайд Session 32 Content / Занятие 31 Съдържание 00:01:02 -
3 Слайд Session 32 Component A: Past Continuous tense / Занятие 32 Компонент А: Минало Продължително време 00:03:48 -
4 Слайд Session 32 Visual tip A1: Past Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика А1: Минало Продължително време 00:00:41 -
5 Слайд Session 32 Visual tip A2: Past Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика А2: Минало Продължително време 00:07:20 -
6 Слайд Session 32 Component B: Mixed past / Занятие 32 Компонент Б: Минало смесено 00:04:15 -
7 Слайд Session 32 Visual tip B: Mixed past / Занятие 32 Визуална графика Б: Минало смесено 00:01:40 -
8 Слайд Session 32 Component C: Future Continuous tense / Занятие 32 Компонент В: Бъдещо Продължително време 00:04:07 -
9 Слайд Session 32 Visual tip C1: Future Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика В1: Бъдещо Продължително време 00:00:40 -
10 Слайд Session 32 Visual tip C2: Future Continuous tense / Занятие 32 Визуална графика В2: Бъдещо Продължително време 00:06:51 -
11 Слайд Session 32 Speaking: Free time / Занятие 32 Разговор: Свободно време 00:03:41 -
12 Слайд Session 32 Skill: Discuss leisure time & activities / Занятие 32 Умение: Обсъждане на свободно време и активности 00:02:08 -
13 Слайд Session 32 Vocabulary / Занятие 32 Речникова база 00:04:08 -
14 Слайд Session 32 Writing + References / Занятие 32 Писмена задача + Препратки 00:01:04 -
15 Задание Favourite leisure activities / Любими активности в свободното ми време 00:00:10 -
16 Тест Session 32 Test / Занятие 32 Тест 00:10:00 -
5
Revision 08 / Преговор 08
към Module 8 [Doer]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:35:57

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Revision 08 Introduction / Преговор 08 Въведение 00:02:05 -
2 Слайд Revision 08 Grammar Panel / Преговор 08 Граматичен панел 00:05:46 -
3 Слайд Revision 08 Skills Panel / Преговор 08 Панел за умения 00:05:32 -
4 Слайд Revision 08 Writing + Vocabulary / Преговор 08 Писмена задача + Речникова база 00:02:23 -
5 Задание A myth / a legend / Мит / Легенда 00:00:10 -
6 Тест Revision 08 Test / Преговор 08 Тест 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 4 / Тест ниво 4 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • Да сте преминали YES Introduction Session (и/или по възможност YES Level 1 / 2 / 3)

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist -  Ниво 4 (С 12 месеца подкрепа от преподавателя)

Искате ли да имате още повече от най-важните умения и знания по английски език?
Търсите удобен и практичен начин да учите бързо и ефективно?

В четвърто ниво от система ще преминем през два модула (Advancer & Doer), където ще намерите нужната информация, за да развиете способностите си при правилно ползване на английски език в живота си над средното ниво!

В модул седем (Advancer) ще имаме работа с фразовите глаголи, разграничаването между страдателен и деятелен залог, а също и следващите две условни наклонения! Ще представим информация за някои от най-важните групи модални глаголи и местоимения. Ще обсъждаме забавления, спорт, престъпност и медия. Ще развиваме умения как да изразяваме наблюдения, заключения и предпочитания. Време с което също ще се занимаем е Минало перфектно.

Във модул осем (Doer) ще разграничим особености свързани с пряка и преразказна реч, ще добием умения да преразказваме и цитираме, да изразяваме обхвати и пропорции. Ще обсъждаме инфраструктура, образование, литература, новини и настоящи събития. Ще се запознаем и с останалите две продължителни времена и техните комбинации с други структури

Ниво 4 от системата представя по-комплексни и детайлни похвати за ефективното справяне в личното общуване, изразяване и ни подготвя за останалите две по-високи нива, където вече се очаква да разполагаме с пълноценни познания и добре развити способности, за да постигнете истински успех в личните и професионални си начинания свързани с английски език. 


Равнява се на ниво B2 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!


Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е с включена подкрепа от преподавателя в продължение на 12 месеца!
Това дава възможност за задаването на неограничен брой писмени въпроси към преподавателя директно в обученията. След изтичането на включената подкрепа от преподавател курсът остава изцяло достъпен в автоматизиран режим! По желание и при необходимост може да поръчате консултации на преференциална цена и с предварителна заявка.

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net


Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Starter/Elementary А1) (Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Самостоятелен курс / Подкрепен курс (Proficiency C2) (Завършващи)


YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​

YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)


YES Компилации с предизвикателства по английски език:
YES Challenge pack 1 (Задания за начинаещи учащи)
YES Challenge pack 2 (Задания за напредващи учащи)

Информация за автора/преподавателя

Your English Specialist
Автор / Преподавател
 • курсове 21
 • обучаеми175

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

avatar

Lorem Ipsu

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry\'s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1

avatar

Lorem Ipsu

Lorem Ipsu

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос, е необходимо да сте регистриран .

Горе
contipso