Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

79.20 €
57.60
(~ 112.66 лв )

Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

Представяме Ви YES Ниво 1, иновативен курс, който ще положи здрави основи на Вашите знания и умения по английски език!

Автор: Анатолий Иванов
 • Тип на курса: За самостоятелно обучение
 • Език на съдържанието: Български, Английски
79.20 €
57.60
(~ 112.66 лв)

Какво ще научите

Да използвате английски език на базово и основно ниво
Да съставяте и изказвате изречения/въпроси правилно
Да ползвате различните части на речта ефективно
Как да говорите за себе си и Вашите интереси
Как да се представяте и запознавате с други хора в различни ситуации
И още много други (Вижте пълен списък на нивото в галерията)

Кратко описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

Първото ниво от системата за изучаване на английски език представена от Your English Specialist (YES) поставя основите на знанията и уменията Ви свързани с граматика, речникова база и главните понятия в ученето. 


Your English Specialist Ниво 1 съдържа първите два модула от нашата система (Module 01 Novice & 02 Beginner). Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

За да добиете максимално ясна представа за обучението може да преминете през безплатното въвеждащо занятие на система, където също така може да заявите своя индивидуална консултация и да попълните входящ тест.

Галерия

Какво получавате

Период за достъп

Пълен достъп до живот

Стил на обучение

Интерактивно обучение

Времетраене

12 часа и 5 минути

Брой слайдове

132

Тестове

11

задания

10

брой файлове за изтегляне

2

Респонсив дизайн

Да

Сертификат

Да

Тематичен план

Брой обучаеми:

свободни 19 от 60 | минимално 5
1
Module 1 [Novice]
Слайдове: 72

Времетраене: 05:47:27

1
Session 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 19

Времетраене: 01:06:49

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 01 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 01 Content 00:01:28 -
3 Слайд Session 01 Grammar A 00:06:09 -
4 Слайд Session 01 Visual tip A1 00:02:59 -
5 Слайд Session 01 Visual tip A2 00:07:55 -
6 Слайд Session 01 Grammar B 00:12:08 -
7 Слайд Session 01 Visual tip B1 00:01:52 -
8 Слайд Session 01 Visual tip B2 00:01:35 -
9 Слайд Session 01 Grammar C 00:09:17 -
10 Слайд Session 01 Visual tip C 00:02:17 -
11 Слайд Session 01 Speaking 00:02:11 -
12 Слайд Session 01 Skill 00:02:51 -
13 Слайд Session 01 Skill + Speaking 00:00:10 -
14 Слайд Session 01 Vocabulary 00:03:44 -
15 Слайд Session 01 Writing + References 00:01:26 -
16 Задание My personal information 00:00:10 -
17 Тест Session 01 Test 00:10:00 -
2
Session 02
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 14

Времетраене: 01:09:34

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
18 Слайд Session 02 Introduction 00:00:10 -
19 Слайд Session 02 Content 00:01:02 -
20 Слайд Session 02 Grammar A 00:08:37 -
21 Слайд Session 02 Visual tip A 00:02:53 -
22 Слайд Session 02 Grammar B 00:11:25 -
23 Слайд Session 02 Visual tip B 00:01:14 -
24 Слайд Session 02 Grammar C 00:18:55 -
25 Слайд Session 02 Visual tip C 00:02:45 -
26 Слайд Session 02 Speaking 00:03:15 -
27 Слайд Session 02 Skill 00:03:30 -
28 Слайд Session 02 Vocabulary 00:04:11 -
29 Слайд Session 02 Writing + References 00:01:23 -
30 Задание Personal description in a paragraph 00:00:10 -
31 Тест Session 02 Test 00:10:00 -
3
Session 03
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:17:54

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
32 Слайд Session 03 Introduction 00:00:10 -
33 Слайд Session 03 Content 00:01:15 -
34 Слайд Session 03 Grammar A 00:08:05 -
35 Слайд Session 03 Visual tip A 00:02:52 -
36 Слайд Session 03 Grammar B 00:08:30 -
37 Слайд Session 03 Visual tip B1 00:02:24 -
38 Слайд Session 03 Visual tip B2 00:07:25 -
39 Слайд Session 03 Visual tip B3 00:06:41 -
40 Слайд Session 03 Grammar C 00:07:21 -
41 Слайд Session 03 Visual tip C 00:03:24 -
42 Слайд Session 03 Speaking 00:04:45 -
43 Слайд Session 03 Visual tip D 00:01:52 -
44 Слайд Session 03 Skill 00:05:19 -
45 Слайд Session 03 Vocabulary 00:05:32 -
46 Слайд Session 03 Writing + References 00:02:03 -
47 Задание Write about your country 00:00:10 -
48 Тест Session 03 Test 00:10:00 -
4
Session 04
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:07:09

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
49 Слайд Session 04 Introduction 00:00:10 -
50 Слайд Session 04 Content 00:01:06 -
51 Слайд Session 04 Grammar A 00:14:32 -
52 Слайд Session 04 Visual tip A1 00:04:53 -
53 Слайд Session 04 Visual tip A2 00:02:42 -
54 Слайд Session 04 Grammar B 00:08:20 -
55 Слайд Session 04 Visual tip B 00:03:22 -
56 Слайд Session 04 Grammar C 00:07:37 -
57 Слайд Session 04 Visual tip C 00:02:24 -
58 Слайд Session 04 Speaking 00:03:30 -
59 Слайд Session 04 Skill 00:02:30 -
60 Слайд Session 04 Vocabulary 00:04:33 -
61 Слайд Session 04 Writing + References 00:01:14 -
62 Задание 10 Questions & Answers from each type 00:00:10 -
63 Тест Session 04 Test 00:10:00 -
5
Revision 01
към Module 1 [Novice]
Слайдове: 7

Времетраене: 01:06:00

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
64 Слайд Revison 01 Introduction 00:03:45 -
65 Слайд Revision 01 Grammar Panel 00:08:36 -
66 Слайд Revision 01 Skills Panel 00:06:28 -
67 Слайд Revision 01 Writing + Vocabulary 00:03:24 -
68 Задание Favourite landmark 00:00:10 -
69 Тест Revision 01 Test 00:20:00 -
70 Слайд BONUS FILE 00:23:35 -
2
Module 2 {Beginner]
Слайдове: 80

Времетраене: 06:02:49

1
Session 05
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 16

Времетраене: 01:06:38

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
1 Слайд Session 05 Introduction 00:00:10 -
2 Слайд Session 05 Content 00:01:11 -
3 Слайд Session 05 Grammar A 00:06:30 -
4 Слайд Session 05 Visual tip A1 00:00:53 -
5 Слайд Session 05 Visual tip A2 00:11:28 -
6 Слайд Session 05 Grammar B 00:07:30 -
7 Слайд Session 05 Visual tip B 00:02:32 -
8 Слайд Session 05 Grammar C 00:08:10 -
9 Слайд Session 05 Visual tip C 00:07:06 -
10 Слайд Session 05 Speaking 00:01:54 -
11 Слайд Session 05 Skill 00:03:30 -
12 Слайд Session 05 Vocabulary 00:04:07 -
13 Слайд Session 05 Writing + References 00:01:13 -
14 Слайд Session 05 BONUS FILE 00:00:10 -
15 Задание Daily routine 00:00:10 -
16 Тест Session 05 Test 00:10:00 -
2
Session 06
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 17

Времетраене: 01:24:05

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
17 Слайд Session 06 Introduction 00:00:10 -
18 Слайд Session 06 Content 00:01:28 -
19 Слайд Session 06 Grammar A 00:15:15 -
20 Слайд Session 06 Visual tip A1 00:03:02 -
21 Слайд Session 06 Visual tip A2 00:06:26 -
22 Слайд Session 06 Visual tip A3 00:04:53 -
23 Слайд Session 06 Grammar B 00:06:52 -
24 Слайд Session 06 Visual tip B 00:01:20 -
25 Слайд Session 06 Grammar C 00:09:32 -
26 Слайд Session 06 Visual tip C1 00:03:06 -
27 Слайд Session 06 Visual tip C2 00:07:36 -
28 Слайд Session 06 Speaking 00:05:08 -
29 Слайд Session 06 Skill 00:02:45 -
30 Слайд Session 06 Vocabulary 00:05:07 -
31 Слайд Session 06 Writing + References 00:01:09 -
32 Задание My 3 objects 00:00:10 -
33 Тест Session 06 Test 00:10:00 -
3
Session 07
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 15

Времетраене: 01:04:51

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
34 Слайд Session 07 Introduction 00:00:10 -
35 Слайд Session 07 Content 00:01:15 -
36 Слайд Session 07 Grammar A 00:14:34 -
37 Слайд Session 07 Visual tip A 00:00:10 -
38 Слайд Session 07 Grammar B 00:11:32 -
39 Слайд Session 07 Visual tip B1 00:04:07 -
40 Слайд Session 07 Visual tip B2 00:04:08 -
41 Слайд Session 07 Grammar C 00:06:15 -
42 Слайд Session 07 Visual tip C 00:02:03 -
43 Слайд Session 07 Speaking 00:01:44 -
44 Слайд Session 07 Skill 00:02:28 -
45 Слайд Session 07 Vocabulary 00:05:21 -
46 Слайд Session 07 Writing + References 00:00:49 -
47 Задание Describe your appearence 00:00:10 -
48 Тест Session 07 Test 00:10:00 -
4
Session 08
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 26

Времетраене: 01:43:55

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
49 Слайд Session 08 Introduction 00:00:10 -
50 Слайд Session 08 Content 00:01:06 -
51 Слайд Session 08 Grammar A 00:09:06 -
52 Слайд Session 08 Visual tip A 00:04:30 -
53 Слайд Session 08 Grammar B 00:09:28 -
54 Слайд Session 08 Visual tip B1 00:03:58 -
55 Слайд Session 08 Visual tip B2 00:03:34 -
56 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 1 00:02:57 -
57 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 2 00:02:06 -
58 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 3 00:01:46 -
59 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4A 00:02:57 -
60 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 4B 00:02:01 -
61 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 5 00:01:19 -
62 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 6 00:03:16 -
63 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 7 00:03:11 -
64 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 8 00:02:42 -
65 Слайд Session 08 BONUS SLIDE 9 00:04:10 -
66 Слайд Session 08 Grammar C 00:07:33 -
67 Слайд Session 08 Visual tip C 00:04:34 -
68 Слайд Session 08 Speaking 00:04:48 -
69 Слайд Session 08 Skill 00:02:10 -
70 Слайд Session 08 Visual tip D 00:11:00 -
71 Слайд Session 08 Vocabulary 00:04:14 -
72 Слайд Session 08 Writing + References 00:00:58 -
73 Задание 3 people in my life 00:00:10 -
74 Тест Session 08 Test 00:10:00 -
5
Revision 02
към Module 2 {Beginner]
Слайдове: 6

Времетраене: 00:43:18

 • Тестове: 1
 • задания: 1
Тип Име Времетраене Преглед
75 Слайд Revision 02 Introduction 00:03:05 -
76 Слайд Revision 02 Grammar Panel 00:07:22 -
77 Слайд Revision 02 Skills Panel 00:08:11 -
78 Слайд Revision 02 Writing + Vocabulary 00:04:29 -
79 Задание My family tree 00:00:10 -
80 Тест Revision 02 Test 00:20:00 -
+
Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
+
Допълнителни компоненти
към Допълнително съдържание към курса
Слайдове: 0
Времетраене: 00:00:00
 • Слайдове: 0
 • Времетраене: 00:00:00
Тип Име Времетраене Преглед
1 Тест Level Test 1 00:15:00 -

Предварителни изисквания

 • Да разполагате с компютър, лаптоп, таблет или мобилно устройство с интернет връзка!
 • Да имате подготвена тетрадка размер А4, в която да си водите бележки!
 • Да сте избрали кога и по колко време ще учите на седмица!
 • Да имате ясна цел и представа защо искате да научите английски език!
 • Да имате желание да учите и развивате себе си!
 • По възможност да сте минали през Your English Specialist Introduction Session!

Изисквания за преминаване

 • Решен тест

Пълно описание на курса

Your English Specialist - Ниво 1 (Автоматизиран курс)

Искате ли да започнете/възобновите своето обучение по английски език чрез иновативен метод? Изпитвате затруднения или забелязвате пропуски в главни структури? Уверени ли сте в способностите си?

В първото ниво от нашата система ще работим над началните два модула (Novice & Beginner), където ще откриете всичко необходимо, за да започнете наистина да ползвате английски език ефективно в ежедневието си.

Първи модул (Novice) започва от най-малките частици: буквите, звуците и числата, но ще премине и през базовите видове въпроси, посоки на света и начални умения, като това да се представяте, запознавате с други хора и говорите за себе си, Ще учите и как да казвате правилно година/месец/дата/час! Как цялостно да се изразявате в различни ситуации и да общувате на базово ниво.

Във втори модул (Beginner) ще се запознаете с главните части на речта и изречението (включително техните типични своиства и параметри), как се формират, спрягат и ползват! Ще учите също какво са спомагателни и модални глаголи, какви предлози и местоимения се ползват в основните видове словореди, ще вземем и първото си глаголно време.

Ниво 1 от системата полага едни здрави основи на Вашите познания по английски език. Всички необходими компоненти за едно успешно начало са включени, а върху добра основа можем много по-лесно да изградим всичко останало. Равнява се на ниво А1 от Европейската езикова рамка.

За пълен А-Я списък на всичките компоненти в нивото погледнете в галерията!

Подходящо за:
Учене и придобиване на знания
Преговор и упражнение
Поддръжка и развиване на умения

Режим:
Този курс е за самостоятелна подготовка! Той позволява изцяло самостоятелен и автоматизиран процес с всички панели, записи, задачи и тестове. Можете да преглеждате слайдовете колкото пъти желаете и обучението остава за Вас след приключване. При необходимост от консултиране може да поръчате консултации по 60 минути на преференциални условия и цена!

За още допълнителна информация може да разгледате нашия сайт и страница:
www.yeslearning.net
www.facebook.com/yeslearning.net

Въвеждащо ДЕМО занятие на системата:
Your English Specialist DEMO Introduction session (Примерен урок)

YES онлайн курсове:
Ниво 1 Self-Paced course / Supported (Starter/Elementary А1)
(Изцяло начинаещи)
Ниво 2 Self-Paced course / Supported (Pre-Intermediate А2) (Начинаещи)
Ниво 3 Self-Paced course / Supported (Intermediate B1+) (Напредващи)
Ниво 4 Self-Paced course / Supported (Upper Intermediate B2) (Напреднали)
Ниво 5 Self-Paced course / Supported (Advanced C1) (Много напреднали)
Ниво 6 Self-Paced course / Supported (Proficiency C2) (Завършващи)

YES Наръчници:
Наръчник 1: How to study better (За всеки желаещ да учи по-лесно)
Наръчник 2: Learner's personal toolkit (За играждане на личен учебен процес)
Наръчник 3: Practical tools (За по-ефективна практика и прилагане на знанията)
Наръчник 4: Useful tools (За допълнителни техники и полезни похвати)

​​​​
YES Учебни програми и пособия:
Времевата система на английски език обяснена (За да разбирате времената)
Language builder (Езиков Конструктор) (За да изграждате речта си правилно)

Информация за автора/преподавателя

Анатолий Иванов
Автор / Преподавател
 • курсове 19
 • обучаеми54

Други от автора

Компетенции

Ревюта на потребители

гергана караибрахимова

преди 2 месеца

цялостен рейтинг:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptas, iure.

безименен снимконямов

преди 6 месеца

цялостен рейтинг:

Задай въпрос

Забележка:

За да зададете въпрос е необходимо да сте регистриран.

Горе